Generera produktbeskrivningar automatiskt

Få hjälp med att skriva och redigera produktbeskrivningar med automatisk textgenerering. Funktionen använder artificiell intelligens (AI) för att ta in information som du anger, såsom produktnamn och sökord, och genererar ett förslag till produktbeskrivning. Den kan också ge förslag som hjälper dig att skriva om text från en befintlig beskrivning.

Språksupport

​ Stöd för automatiskt genererade produktbeskrivningar är för närvarande tillgängligt på följande språk:

 • Engelska
 • Tyska
 • Spanska
 • Franska
 • Italienska
 • Japanska
 • Portugisiska (brasiliansk portugisiska)
 • Kinesiska (förenklad)

Som standard är amerikansk engelska det som används för förslag på engelska. De språkdata som AI använder kommer främst från nordamerikanska källor så genererat innehåll kan innehålla felaktigheter och uttryck som är lokala för den regionen. Du kan ändra vilken del som helst av innehållsförslagen så att de matchar det som dina kunder förväntar sig.

Det språk som används för att generera dina förslag bestäms av standardspråket för ditt skyltfönster. Om ditt standardspråk för skyltfönster inte är ett av de språk som stöds kommer den här funktionen inte att vara tillgänglig i din admin. Du kan uppdatera språkinställningen i Inställningar > Språk och klicka på Ändra standardspråk.

Listan över språk som stöds är de språk som har verifierats, men textgenereringen kan fungera för ytterligare språk med varierande kvalitet. Om du vill försöka generera resultat på ditt föredragna språk använder du fältet Specialinstruktioner för att ange vilket språk som ska användas. Du kan till exempel inkludera instruktionen Skriv beskrivningen på norska. Observera att du endast bör använda den här metoden för språk som du är bekväm med att läsa och utvärdera, eftersom kvaliteten på resultaten kan variera kraftigt. En annan strategi är att generera det engelska resultatet och sedan använda Translate and Adapt-appen för att översätta genererat resultat till det språk du föredrar. ​

Tips för att förbättra förslag

​ När du utvärderar genererade förslag för dina produktbeskrivningar bör du överväga vad som utgör en bra produktbeskrivning. Produktbeskrivningar måste förmedla produktens fördelar på ett icke-generiskt sätt som återspeglar din butiks varumärke. När du genererar beskrivningsinnehåll automatiskt får du bättre resultat genom att ta med mer information och genom att noga välja ett tonläge som matchar ditt företag. ​ ​

Lägger till fler sökord för din produkt

​ Bästa sättet att förbättra genererade förslag på är att ge verktyget mer information om din produkt. Ange minst ett produktnamn och minst två produktfunktioner eller sökord innan du genererar en beskrivning. Om du lägger till fler sökord eller fraser får du mer exakt och unikt genererat innehåll. Fundera också på att lägga till följande typer av information för att förbättra resultaten:

 • Sökord för produkttyp. Om ditt produktnamn inte uttryckligen beskriver produkttypen, t.ex. ett namn som Washington utan att ange produkttypen glasögon är det troligt att resultatet får en lägre kvalitet. Ange sökord som indikerar produkttyp eller kategori, till exempel stark sås eller flytande tvål.
 • Information om köparen. De bästa produktbeskrivningarna motsvarar din målgrupps behov och intressen. Inkludera några sökord om vilka produkten är bra för, som demografi (unga vuxna) eller deras värderingar (miljömedvetna, naturnära). Denna information hjälper till att generera produktfördelar och för att bestämma vilket ordval som används i dina resultat.
 • Specifik information om material, produktionsmetod, passform, avsedd användning. Alla produktspecifikationer du anger kan omvandlas till paragrafer i dina genererade beskrivningar.
 • Viktiga sökord eller termer för varumärket. Även om resultaten kommer att innefatta olika formuleringar av den information du tillhandahåller, sparas ofta speciella ord eller fraser, till exempel varumärkesnamn eller unika beskrivande ord. Om du till exempel beskriver ditt mint-läppbalsam som mint-astisk i sökorden kommer de genererade förslagen i många fall att innehålla den termen.
 • Andra produktdetaljer: Du kan använda de uppgifter som du har lagt till för din produkt i Shopify för att få förslag om vilka sökord du ska ange. Om din produkt har varianter kan du till exempel ange variantalternativen, såsom storlek och färg som sökord. Andra produktuppgifter kan även väljas, som till exempel säljare, kategori eller produktserienamn.

Välj en språkton för ditt genererade innehåll

​ Tonen i din butiks innehåll är det sätt du kommunicerar ditt varumärkes personlighet och tonen påverkar kundernas upplevelse när de läser ditt innehåll. Tonen bör stämma med informationen du lämnar, situationen och kundens förväntningar. Den bör också vara konsekvent med din generella hållning för innehåll gällande ditt varumärke.

​ När du genererar produktbeskrivningar kan du välja från fördefinierade tonlägen eller specificera ett visst tonläge för att få innehållsförslag som stämmer med ditt varumärke. Om du inte är säker på vilket tonläge du ska använda kan du experimentera med inställningarna för att generera olika versioner av texten och hitta det som passar bra för din produkt och tilltalar din målgrupp. ​

När du väljer ton bör egenskaperna för det föreslagna innehållet stämma överens med den valda tonen. Det gäller även för ordval, meningsbyggnad och avstavningar. Alla språktoner producerar positiva beskrivningar som framhäver fördelarna med din produkt.

Följande fördefinierade tonlägen finns:

 • Expert: Skrivs utifrån ett produkt- eller branschexpertperspektiv och gör texten professionell genom att använda ett professionellt och objektivt språk och faktautdrag.
 • Stödjande: Skrivs utifrån ett perspektiv som bryr sig om och vill hjälpa kunden. Denna språkton är stödjande och använder språk som är vänligt, tillmötesgående och rättframt.
 • Övertygande: Skrivs utifrån perspektivet av en person som älskar produktens värde, låter övertygande och inspirerande, använder ett språk som tilltalar sinnena och inspirerar till starka känslor hos köparen.
 • Utmanande: Skrivs utifrån ett perspektiv som utmanar köparen att vara modig och äventyrlig, den här tonen använder handlingskraftiga ord för att motivera och inspirera.
 • Lekfull: Skrivs utifrån perspektivet av en person som inte tar sig själv eller livet på för stort ansvar, använder sig av ett skämtsamt eller lustigt språk, inklusive humor och ett slanguttryck.
 • Sofistikerad: Skrivs utifrån ett perspektiv av ett varumärke som säljer premiumprodukter, den här tonen låter sofistikerad och förfinad, med ett språk som tilltalar köparens känsla av kvalitet och smak. ​

Du kan även ange ett anpassat tonläge för dina beskrivningar genom att välja Anpassa från rullgardinsmenyn och ange ett anpassat tonläge, till exempel Sarkastisk och vitsig. Detta anpassade tonläge kommer att vara tillgängligt som ett alternativ för alla produkter du skapar beskrivningar för om du inte ersätter det anpassade tonläget med ett annat, som Självsäker.

Skapa en komplett beskrivning

När du behöver skriva en ny produktbeskrivning kan du använda automatiskt genererade beskrivningar som hjälp för att komma igång. fTonläget för genererat innehåll är som standard inställt på det senaste alternativet du använde, men du kan ändra det innan du genererar nytt innehåll. I de flesta fall är det bäst att vara konsekvent i produktbeskrivningar för din butik.

Steg:

Redigera befintliga beskrivningar

Du kan använda Shopify Magic för att redigera delar i en befintlig produktbeskrivning.

Använda specialinstruktioner

Utöver att lista produktfunktioner och sökord kan du även lägga till instruktioner direkt i verktyget för att specificera saker som längd och format på beskrivningen eller så kan du använda detta för att få resultat på ett annat språk eller en annan dialekt än din butiks standardspråk. Du kan till exempel lägga till en instruktion om att skriva en beskrivning som är högst 40 ord, att skriva beskrivningen på spanska eller att avsluta beskrivningen med en mening som rimmar.

Obs! Specialinstruktioner stöds inte på iPhone eller Android. För att inkludera specialinstruktioner går du till Shopify-admin på en stationär dator.

Ange dina instruktioner i fältet för specialinstruktioner för att lägga till dem. Du kan skriva dina instruktioner som en enkel fras såsom Inkludera emoji eller ett mer komplext kommando såsom Använd regionala uttryck och slang från södra USA.

I vissa fall kanske specialinstruktioner inte tolkas korrekt och din genererade text kanske inte ser ut som du förväntat dig. Du kan försöka att generera texten på nytt eller formulera om dina instruktioner tills du får önskat resultat. Att ge flera instruktioner samtidigt kan också ge resultat som är inkonsekventa. Överväg att förenkla instruktionerna för att få bättre förslag. Om du får resultat som du inte förväntar dig, som till exempel utdata på engelska när du har tillhandahållit en instruktion om att skriva på spanska, kan du uttryckligen säga vad du inte vill ha i din utdata. Säg till exempel Skriv inte på engelska. Skriv på spanska.. Du kan också försöka vara så specifik som möjligt. Säg till exempel snarare Inkludera 5 emoji än Inkludera många emoji.

Lämna feedback på förslagen

Du kan ge feedback till Shopify om genererade förslag för att flagga olämpligt eller skadligt innehåll. Din feedback hjälper oss att förbättra kvaliteten på förslag som genereras av Shopifys Magic.

Steg

 1. Håll muspekaren över föreslaget innehåll och klicka på "tummen upp"-knappen för att ge positiv feedback eller "tummen ner"-knappen för att ge negativ feedback.

 2. Välj en av de fördefinierade feedbacktyperna och ange sedan eventuella ytterligare uppgifter som du vill lägga till.

 3. Klicka på Skicka för att skicka oss din feedback.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis