Organisationshantering

Shopify-organisationens administratör är en tilläggsprodukt till standardadministratören. Den låter dig verka som en organisation genom hanteringsverktyg som påverkar flera butiker på en gång. Användare som har beviljats åtkomst till Shopify-organisationens administratör kan vidta åtgärder som styr användare, butiker och Flow-arbetsflöden genom hela organisationen.

Funktioner

Översikt

 • visa total försäljning och ordrar för hela företaget
 • visa total försäljning och ordrar för specifika butiker
 • få tillgång till analyser om specifik butiksprestanda

Om du vill veta mer, se Översikt.

Användare

 • lägg till nya användare i din organisation
 • återaktivera, stäng av eller ta bort användare i bulk
 • ge eller dra tillbaka åtkomst till funktioner på organisationsnivå
 • styr butiksåtkomst och behörigheter på butiksnivå
 • tillämpa tvåstegsautentisering

Om du vill veta mer, se Användare.

Butiker

 • visa och få åtkomst till alla butiker i din organisation
 • filtrera butiker efter typ eller status
 • skapa nya butiker och lägg till dem i din organisation

För mer information, se Butiker.

Flow

 • skapa nya arbetsflöden
 • granska och redigera arbetsflöden
 • aktivera arbetsflöden i butiker utan att behöva installera Flow-appen
 • kopiera arbetsflöden direkt från en butik till en annan

Om du vill veta mer, se Flow.

Kom igång med Shopify-organisationens administratör

Butiksägaren i huvudbutiken i din organisation ses som organisationsägaren. Organisationsägaren är den första person som får tillgänglighet till organisationsadministratören för Shopify. Som standard kommer denna användare att börja med full behörighet.

Organisationsägaren kan inte tas bort eller raderas och har alltid åtkomst till användarhanteringen. Se Användare för mer information.

Logga in

Du kan komma åt Shopify-organisationens administratör som loggar in på en butik i din organisation. En global navigeringsmeny visas till vänster om butikens menyer om du har åtkomst på organisationsnivå. Med den globala navigeringsmenyn kan du komma åt och hantera information såsom användare och andra butiker i din organisation.

Den globala navigeringen visas till vänster om skärmen.

Användare i en organisation ser endast de menyobjekt och butiker som de har åtkomst till. Om en användare endast har åtkomst till en enda butik och inte har organisationsåtkomst har de inte heller åtkomst till den globala navigeringen.

Den globala navigeringen visas som en fullständig menyn i Shopify-organisationens administratör för Plus-handlare eller som en komprimerad version i en butiks Shopify-administratör. I den komprimerade versionen av den globala navigeringsmenyn visas butiksnamn som en förkortning bestående av två bokstäver. Butikens koder baseras på den första bokstaven eller bokstäverna i butikens namn. Till exempel:

 • Svenshirts – Sv
 • Sven's Shirts– SS
 • Sven's Shirt Depot – SD

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis