Övervaka BFCM-försäljning från din Shopify-organisations administratör

När butikerna i din organisation förbereder för Black Friday och Cyber Monday (BFCM) kan du förbereda dig för att övervaka BFCM-försäljning över hela organisationen.

Med början den 1 november 2020 kan du med hjälp av ett kort längst upp på sidan Översikt i din Shopify-organisations administratör ställa in försäljningsmål för varje butik i din organisation som deltar i BFCM. Du kan ställa in försäljningsmål även om dina butiker inte deltar i BFCM.

Under BFCM, som börjar fredag 27 november 2020 kl. 12:00 AM UTC+10 och slutar måndag 30 november 2020 kl. 11:59 PM UTC+10, kan du övervaka följande:

  • total försäljning på organisationsnivå
  • försäljningsresultat för varje butik
  • aviseringar när mål nås
  • hur många mål som har uppnåtts över hela organisationen

Om du genererade försäljning under det föregående årets BFCM kan du växla mellan årets mål och förra årets totala försäljning.

Ställ in dina försäljningsmål för BFCM

Du kan börja ställa in försäljningsmål på söndag 1 november 2020 kl. 12:00 AM UTC+10 och fortsätta att ställa in eller ändra försäljningsmål till måndag 30 november 2020 kl. 11:59 PM UTC+10.

Om du genererade försäljning under BFCM år 2019 anges dessa belopp, som standard, som din referens för försäljningsmålen 2020. Om det inte finns några försäljningsdata för en butik är standardvärdet 0.

Steg:

  1. Från din Shopify-organisations administratör går du till Översikt.

  2. Klicka på Hantera försäljningsmål i kortet Black Friday till Cyber Monday.

  3. I kolumnen BFCM-försäljningsmål 2020 anger du det försäljningsbelopp som du vill nå eller överstiga för varje butik.

  4. Klicka på Klar.

Övervaka försäljningsresultat under BFCM

Du kan övervaka försäljningsresultat i din organisation från fredag 27 november 2020 kl. 12:00 AM UTC+10 till måndag 30 november 2020 kl. 11:59 PM UTC+10. Försäljningsresultatet uppdateras automatiskt med jämna mellanrum.

Steg:

  1. Från din Shopify-organisations administratör går du till Översikt. Kortet Black Friday till Cyber Monday visar den totala försäljningen för organisationen.

  2. Klicka på Spåra butiksförsäljning för att visa försäljningsresultat för butikerna i din organisation.

Granska resultat efter BFCM

Efter BFCM kan du fortfarande Granska det slutliga försäljningsresultatet genom att klicka på Idag högst upp på sidan Översikt och sedan klicka på Black Friday till Cyber Monday.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis