Shopify Flow

Ladda ner Flow-appen från Shopifys appbutik för att använda Shopify Flow på butiksnivå.

För att skapa dessa automatiseringar väljer du triggers, villkor och åtgärder.

Triggers är händelser som körs i en butik eller i en app, till exempel när en order skapas eller när en kund läggs till i en app.

Villkor säkerställer att ditt arbetsflöde endast kör åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

Åtgärder är uppgifter som kan göra ändringar i objekt i din Shopify-butik såväl som i appar.

Trigger - Starta ett arbetsflöde från en händelse i Shopify eller från en app. Villkor - Ange villkor som avgör om ett arbetsflöde ska köras eller inte. Åtgärd - Avsluta ett arbetsflöde med en uppgift som genomförts i en butik eller app.

Flow på organisationsnivå

Obs! Gå till Flow-sidan i Shopify-organisationens administratör om du vill använda Flow på organisationsnivå.

Bild som visar menyobjektet Flow på organisationsnivå

Om du har åtkomst till Flow på organisationsnivå kan du utföra följande åtgärder i alla butiker i en organisation med Flow:

  • skapa och redigera arbetsflöden
  • aktivera arbetsflöden i butiker utan att behöva installera Flow-appen
  • kopiera arbetsflöden direkt från en butik till en annan

Med den här åtkomsten kan användare hantera arbetsflöden för alla butiker utan att behöva logga in i varje butik individuellt.

Om du bara vill ge användare åtkomst till Flow i en specifik butik kan du installera Flow-appen i den butiken och ge dem åtkomst till appen på butiksnivå, snarare än åtkomst till Flow på organisationsnivå.

Eftersom Flow är tillgängligt på organisationsnivå kommer avinstallationen av flödesappen i en specifik butik inte automatiskt att inaktivera arbetsflödet för den butiken. Om du vill stoppa arbetsflöden från att köras i en specifik butik, måste du stänga av dessa arbetsflöden manuellt. Du kan göra detta antingen i din Shopify-administratör med hjälp av Flow-appen innan du avinstallerar appen eller i Shopify-organisationens administratör på Flow-sidan.

Relaterade länkar

Relaterade utvecklarlänkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis