Shopify Flow

Ladda ner Flow-appen från Shopifys appbutik för att använda Shopify Flow på butiksnivå.

För att skapa dessa automatiseringar väljer du utlösare, villkor och åtgärder.

Listar komponenter i ett arbetsflöde, beskriver dem och ger exempel.
Arbetsflödeskomponent Beskrivning Exempel
Utlösare En utlösare är en händelse som startar ett arbetsflöde och kan vara något som händer i din butik eller i en app. En ny order skapas i din webbutik.
Villkor Ett villkor avgör om en åtgärd ska vidtas, baserat på de villkor som du ställer in. Ett villkor är inställt för att kontrollera om det totala belopp som betalats för ordern är över 200 USD.
Åtgärd En åtgärd är en ändring som gjorts i din butik eller i en app om villkoret är uppfyllt, och den avslutar arbetsflödet. Om det totala belopp som betalats för ordern är över 200 USD, läggs en tagg till på kundkontot som lade ordern.

Flow på organisationsnivå

Bild som visar menyobjektet Flow på organisationsnivå

Om du har åtkomst till Flow på organisationsnivå kan du utföra följande åtgärder i alla butiker i en organisation med Flow:

  • skapa och redigera arbetsflöden
  • aktivera arbetsflöden i butiker utan att behöva installera Flow-appen
  • kopiera arbetsflöden direkt från en butik till en annan

Med den här åtkomsten kan användare hantera arbetsflöden för alla butiker utan att behöva logga in i varje butik individuellt.

Om du bara vill ge användare åtkomst till Flow i en specifik butik kan du installera Flow-appen i den butiken och ge dem åtkomst till appen på butiksnivå, snarare än åtkomst till Flow på organisationsnivå.

Eftersom Flow är tillgängligt på organisationsnivå kommer avinstallationen av flödesappen i en specifik butik inte automatiskt att inaktivera arbetsflödet för den butiken. Om du vill stoppa arbetsflöden från att köras i en specifik butik, måste du stänga av dessa arbetsflöden manuellt. Du kan göra detta antingen i din Shopify-administratör med hjälp av Flow-appen innan du avinstallerar appen eller i Shopify-organisationens administratör på Flow-sidan.

Relaterade länkar

Relaterade utvecklarlänkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis