Shopify Flow

Ladda ner Flow-appen från Shopifys appbutik för att använda Shopify Flow på butiksnivå.

För att skapa dessa automatiseringar väljer du triggers, villkor och åtgärder.

Triggers är händelser som körs i en butik eller i en app, till exempel när en order skapas eller när en kund läggs till i en app.

Villkor säkerställer att ditt arbetsflöde endast kör åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

Åtgärder är uppgifter som kan göra ändringar i objekt i din Shopify-butik såväl som i appar.

Trigger - Starta ett arbetsflöde från en händelse i Shopify eller från en app. Villkor - Ange villkor som avgör om ett arbetsflöde ska köras eller inte. Åtgärd - Avsluta ett arbetsflöde med en uppgift som genomförts i en butik eller app.

Flow på organisationsnivå

Bild som visar menyobjektet Flow på organisationsnivå

Om du har åtkomst till Flow på organisationsnivå kan du utföra följande åtgärder i alla butiker i en organisation med Flow:

  • skapa och redigera arbetsflöden
  • aktivera arbetsflöden i butiker utan att behöva installera Flow-appen
  • kopiera arbetsflöden direkt från en butik till en annan

Med den här åtkomsten kan användare hantera arbetsflöden för alla butiker utan att behöva logga in i varje butik individuellt.

Om du bara vill ge användare åtkomst till Flow i en specifik butik kan du installera Flow-appen i den butiken och ge dem åtkomst till appen på butiksnivå, snarare än åtkomst till Flow på organisationsnivå.

Relaterade länkar

Relaterade utvecklarlänkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis