Att skapa arbetsflöden

Skapa ett arbetsflöde för att automatisera vanliga uppgifter i din butik.

Det snabbaste sättet att automatisera ditt företag är att välja en arbetsflödesmall och anpassa den. Flödesmallar är kompletta arbetsflöden som genomför specifika åtgärder och du kan redigera dem för att passa dina verksamhetsprocesser.

Att använda mallar

Utforska mallar i Flow för att hitta förbyggda arbetsflöden som du kan anpassa och använda.

Många mallar använder app-triggers och -åtgärder. Om du vill använda en app-trigger eller -åtgärd måste du installera de appar som byggde dem. Gå till kopplingar för Flow i Shopify App Store för att installera en app som har byggt ett koppling.

När du har lagt till en mall för Flow kan du granska den och anpassa den så att den passar dina verksamhetsbehov:

 • Se till att du ändrar alla e-postadresser eller Slack-adresser så att dina meddelanden skickas till rätt personer.
 • Granska meddelandetexten för att se till att den matchar stilen och tonen för ditt företag.
 • Om ett arbetsflöde använder Slack och du inte gör det, kan du ersätta åtgärden med ett som skickar ett e-postmeddelande.

Skapa egna arbetsflöden

Om du inte hittar en arbetsflödesmallsom uppfyller dina företagsbehov kan du skapa anpassade arbetsflöden för att användas i din butik.

Innan du börjar

Innan du skapar ett arbetsflöde, se till att du är bekant med arbetsflödesriktlinjerna och bästa praxis.

Steg

 1. Öppna Flow i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på Skapa arbetsflöde.
 3. Valfritt: Om du skapar ett arbetsflöde med hjälp av Shopify-organisationens administratör ska du välja den butik där du vill att arbetsflödet ska skapas.
 4. Klicka på Lägg till trigger och välj sedan den trigger som startar arbetsflödet.
 5. Klicka på Lägg till villkor och välj det villkor som måste uppfyllas innan några åtgärder kan genomföras.
 6. Klicka på Lägg till åtgärd och välj den åtgärd som körs baserat på resultatet för villkoret.
 7. Klicka på Spara och ange en titel för ditt arbetsflöde.
 8. Klicka på Förhandsgranska arbetsflöde för att testa hur ditt arbetsflöde körs i din butik.
 9. Klicka på Aktivera för att aktivera arbetsflödet i din butik.
 10. Valfritt: Om du har mer än en butik kan du exportera ett arbetsflöde från en butik och importera den till en annan. Se Importera och exportera arbetsflöden för mer information. Om du använder Shopify-organisationens administratör kan du kopiera arbetsflöden direkt från butik till butik. Se Kopiera ett arbetsflöde i Shopify-organisationens administratör för mer information.

Detta arbetsflöde körs automatiskt varje gång trigger-händelsen inträffar i din butik.

Nästa steg

På arbetsflödessidan kan du tilldela taggar till dina arbetsflöden för att hålla dem organiserade. Antag till exempel att du vill snabbt vill granska alla dina arbetsflöden som förändrar butikens lager. Du kan tillämpa en Inventory-tagg till alla flöden som gör sådana ändringar och sedan använda filtreringsalternativ på sidan Flöde för att endast visa flöden med den taggen.

Det kan vara en kort fördröjning mellan när ett arbetsflöde körs och när resultaten visas i din Shopify-admin.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis