Importera, exportera och kopiera arbetsflöden

Du kan importera och exportera arbetsflöden för att lägga till dem i andra butiker, dela dem med andra handlare och skapa säkerhetskopior.

Eftersom arbetsflöden endast kan redigeras och sparas inom Flow kan du lita på att de inte innehåller några anvisningar eller kod som inte stöds. När du importerar ett arbetsflöde läggs det till Flow men det är inte aktiverat i din butik. Innan du aktiverar ett arbetsflöde måste du granska det och anpassa det så att det passar dina företagsbehov:

 • Se till att du ändrar alla e-postadresser eller meddelandeadresser så att dina meddelanden skickas till rätt personer.
 • Granska meddelandetexten för att se till att den matchar stilen och tonen för ditt företag.
 • Om ett arbetsflöde använder en meddelandetjänst och du inte gör det kan du byta ut åtgärden mot en som skickar ett e-postmeddelande istället.

Obs! Om du har organisationsåtkomst till Flow kan du kopiera ett arbetsflöde direkt från en butik i din organisation till en annan. Gå till Arbetsflöden på organisationsnivå för att läsa mer.

Importera arbetsflöden

Så här importerar du ett arbetsflöde:

 1. Klicka på Importera arbetsflöde från sidan Arbetsflöden i Flow.
 2. Klicka på knappen Lägg till .flow-fil för att lägga till en fil, eller dra en .flow-fil från din skrivbord till rutan Importera arbetsflöde.
 3. Klicka på Ladda upp.
 4. Granska arbetsflödesinformationen och klicka på Importera.
 5. Klicka på arbetsflödet för att öppna sidan för arbetsflödesinformation och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Se till att arbetsflödet har alla nödvändiga detaljer, till exempel villkor och åtgärder.
 6. Aktivera arbetsflödet när du är nöjd med dina ändringar.

OBS! Om det saknas vissa detaljer i ditt arbetsflöde ser du ett meddelande när du visar dess översikt, som ersätter arbetsflödets på/av-brytare. Om du ser det här meddelandet öppnar du arbetsflödesredigeraren för att lägga till informationen som saknas.

Redigera arbetsflöden

Du kan redigera dina arbetsflöden genom att endast använda Flow. Du kan öppna en arbetsflödesfil i en textredigerare för att visa dess innehåll, men inte göra några ändringar i filen. Filer som har redigerats utanför Flow kan inte importeras till en butik (inklusive den butik från vilken du exporterade den ursprungligen). Denna begränsning säkerställer att det arbetsflöde som du importerar endast innehåller innehåll som stöds av Flow.

Exportera arbetsflöden

Innan du exporterar ett arbetsflöde som du avser att dela med en annan handlare, måste du ta bort eventuell identifierbar eller känslig information, till exempel e-postadresser eller annan kontaktinformation. Alla sparade arbetsflöden, inklusive de som inte kan aktiveras eftersom de saknar vissa detaljer, kan exporteras. När du har importera ett arbetsflöde, granska det och ange eventuella saknade detaljer.

Så här exporterar du en arbetsflödesfil:

 1. Öppna arbetsflödet i arbetsflödesredigeraren.
 2. Klicka på Fler åtgärder > Exportera arbetsflödet och följ anvisningarna.

Kopiera arbetsflöden i Shopify-organisationens administratör

Om du har åtkomst till Flow på organisationsnivå kan du kopiera arbetsflöden från en butik till en annan inom din organisation.

När du har kopierat ett arbetsflöde kommer varje butik som du har kopierat den till att ha en separat kopia av arbetsflödet. Flera arbetsflöden kan inte redigeras samtidigt, så om du behöver göra ändringar i dina arbetsflöden efter att du har skapat dem kan du redigera dem individuellt för varje butik.

Steg:

 1. Klicka på Flöde i Shopify-organisationens administratör.
 2. Välj det arbetsflöde som du vill kopiera.
 3. Klicka på Kopiera.
 4. Välj om du vill kopiera arbetsflödet till samma butik eller till en annan butik i din organisation.
 5. Välj de butiker där du vill lägga till en kopia av arbetsflödet i. Du kan välja hur många butiker du vill.
 6. Klicka på Kopiera arbetsflöde.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis