Exempel på arbetsflöden

Läs om vilka typer av arbetsflöden du kan skapa genom att gå igenom några bra exempel.

Risk

Du kan använda Flow s¨å att du får meddelande om när du får en högriskorder. Använd triggern Orderrisk analyserad i ditt arbetsflöde för att kontrollera risknivån för en ordern. Denna trigger använder endast resultat från Shopifys riskanalys (resultat från tredjepartsappar används inte).

När du får en högriskorder kan du välja att ha Flow för att göra följande uppgifter:

 • Tagga ordern så att den kan behandlas senare och meddela din medarbetare eller skicka orderinformationen till en app.

 • Förhindra att betalningen behandlas (så länge som din butik är inställd på att ta betalt manuellt).

 • Avbryt ordern (så länge som ordern är inställd för att vara distribuerad manuellt).

Om din butik är inställd på ta emot betalningar manuellt kan du använda Flow för att förhindra att ta emot betalning för högriskordrar. Skapa ett arbetsflöde som kontrollerar orderns risknivå och bara tar betalt när risken är låg eller medium. I arbetsflödet använder du åtgärden Ta emot betalning för att ta betalt.

Om din butik automatiskt tar emot betalningar och distribuerar ordrar manuellt, kan du använda Flow för att avbryta ordern. Du kan inte förhindra att betalningen hämtas in i det här fallet. Använd åtgärden Avbryt order i ditt arbetsflöde för att avbryta ordern.

Som standard avbryter Flow endast ordern. Om du vill automatisera återbetalning för ordern och skicka tillbaka artiklarna till lagret, kan du göra det genom att välja dessa alternativ i Arbetsflödet avbryt order.

Du kan även annullera ordrar baserat på andra kriterier, till exempel kundens e-postadress eller IP-adress.

Du kan lägga till åtgärder som utför följande aktiviteter för att hålla reda på ordrar som Flow annullerar:

 • Tagga de annullerade ordrarna.
 • Skicka ett meddelande eller logga problemet i en app, till exempel Google Kalkylark eller Trello.

Exempel på mallar:

Lager och merchandising

Flow kan hjälpa dig att tagga produkter när de är slut i lager och när de fylls på igen. Du kan sedan använda taggarna för att kontrollera hur dessa produkter visas för dina kunder. Till exempel:

 • Du kan använda automatiska serier för att dölja produkter som är slut i lager.
 • Du kan använda ditt tema för att meddela kunderna att produkten är slut i lager och att den har beställts på nytt.

I ditt arbetsflöde använder du triggern Lagerkvantitet ändrad för att skapa ett arbetsflöde som spårar lagerändringar. Denna trigger måste kontrollera följande villkor:

 • Produktvariantlagerkvantitet
 • Tidigare kvantitet av produktvariant på lagret – Använd det här villkoret för att säkerställa att ditt arbetsflöde bara körs första gången som lagret matchar villkoret för Kvantitet av produktvariant på lagret. Om du inte använder kvantitetsvillkoret kan ditt arbetsflöde köras oftare än förväntat.

När du skapar denna typ av arbetsflöde måste villkoret kontrollera kvantiteten både före och efter ändringar av lagret. Om du endast kontrollerar det aktuella lagerantalet kan din e-post för påfyllning komma att skickas varje gång produkten beställs tills dess att produkten fylls på igen. Om du exempelvis vill bli underrättad när en variants lagernivå är lägre än 5 anger du 5 för Kvantitet av produktvariant på lager och anger > 5 för Tidigare kvantitet av produktvariant. Det finns 7 T-shirtar i din butik och Jose beställer 2 stycken. Lagerkvantiteten är nu 5, så ett e-postmeddelande om påfyllning skickas. Senare beställer Karim 1 T-shirt. Lagerkvantiteten är nu 4, men inget e-postmeddelande om påfyllning skickas.

För att bli underrättad när en variants lagernivå är över 100 anger du > 100 för Kvantitet av produktvariant på lager och anger < 100 för Tidigare lagerkvantitet för produktvariant.

Exempel på mallar:

Lojalitet och kampanjer

Du kan använda Flow för att spåra rabattkoder och för att belöna dina kunder för deras support. Många populära lojalitetsappar är anslutna till Flow och du kan använda dessa för att belöna dina kunder baserat på deras utgifter och aktivitet i din butik. Du kan till exempel ge kunden lojalitetspoäng för att beställa en viss produkt, skriva en positiv recension och så vidare.

Exempel på mallar:

Kunder

Du kan använda Flow för att lägga till taggar för dina kunder när kunden skapas, när de skapar en order eller när du annullerar deras order. Du kan tagga kunder baserat på deras egenskaper, till exempel deras postnummer, e-postadress och deras orderhistorik.

Exempel på mallar:

Du kan även tagga kunder baserat på egenskaperna för deras nuvarande order, till exempel det totala orderbeloppet och den försäljningskanal som använts.

Exempel på mallar:

Ordrar

När en order skapas eller återbetalas kan du låta Flow tagga ordern och meddela din medarbetare eller skicka uppgifterna till en app. I ditt arbetsflöde kan du skapa villkor baserat på egenskaperna för ordern eller kunden som skapade ordern.

Exempel på mallar:

Om du distribuerar dina ordrar automatiskt kan du även låta Flow arkivera dessa.

Produkter

När du skapar en produkt kan du låta Flow tagga produkten och lägga till den i manuella produktserier. När en ny produkts namn innehåller ordet T-shirt kan Flow till exempel lägga till en T-shirt-tagg och sedan lägga till produkten i din sommarkollektion. I arbetsflödet använder du Tagga produkt och åtgärden Lägg till i produktserier för att lägga till taggar för dina produkter.

Mallar:

Mallvariabler och Liquid-exempel

Exempel på arbetsflödesåtgärder som använder mall- och Liquid-variabler.

 • Om du exempelvis har ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en kund gör en order på mer än 500 USD.
To Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}({{ order.customer.email }}) for placing an order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

När en kund, Jeanne Dupont, gör en beställning på $1 000 skickas följande meddelande av arbetsflödet:

Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to Jeanne Dupont (jeanne@jeanneemail.com) for placing an order for $1000.00
 • I följande exempel visas titeln på den upphörda produkten i meddelandet:
Discontinued product {{ product.title }} has just hit an inventory level of 0.
 • I följande exempel visas titeln på varianten i meddelandet:
Please pause all ad campaigns involving {{ product_variant.title }}.
 • I följande exempel visas kundens namn och e-postadress tillsammans med deras senaste beställning i meddelandet:
Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }}({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}
 • I följande exempel visas produktens titel i meddelandet:
Please reorder {{ product.title }}. Email owner@store.com to verify that they've received the purchase order.
 • I följande exempel visas beställnings-ID i meddelandet:
{{ order.id }} has been cancelled due to high risk.
 • I följande exempel visas beställningsnummer och kundens namn och e-postadress i meddelandet:
Our Shopify store has received an order with a high risk of fraud. We would like to cancel this order right away, before it is sent to production:

   {{ order.name }}
   {{ order.billingAddress.lastName }} {{ order.billingAddress.firstName }}
   {{ order.email }}

Please confirm the new order status. Thanks!
 • I följande exempel visas kundens namn, e-postadress och det totala beloppet för deras senaste beställning i meddelandet tillsammans med en länk till beställningen i din Shopify-admin:
Please send a personal thank you note to
{{ order.customer.firstName }} ({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for $ {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

View order: https://store.myshopify.com/admin/orders/{{ order.id }}

For-loop-exempel

När ett erbjudande tas emot kan det vara bra att skicka ett meddelande som innehåller de beställda produkterna. Du kan göra detta genom att använda for loops och mallvariabeln för lineItems.

Textfält som stöder mallvariabler stöder även for loops och forloop-objekt.

Här är ett exempel som använder en for-loop för att lista SKU:erna och kvantiteterna för alla radobjekt:

Order summary:
{% for a in order.lineItems %}
 SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ), 
{% endfor %}

När meddelandet skickas ersätts for-loop-koden med listan över SKU:er:

Order summary:
 8987097979 (50)
 8877778887 (3)
 888998898B (1)

I det här exemplet används for-loop för att lista alla radobjekt:

Order summary: <br />
{% for a in order.lineItems %}
Title: {{a.title}}, <br/>
SKU: {{a.sku}}, <br/>
Price (per unit): $ {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}}, <br/>
Quantity: {{a.quantity}} <br/>
{% endfor %} 
Ship to: <br/>
{{ order.shippingAddress.name }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address1 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address2 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.city }} <br/>
{{ order.shippingAddress.province }} <br/>
{{ order.shippingAddress.zip }} <br/>
{{ order.shippingAddress.country }} <br/>

I detta exempel används en if inuti for loop för att lista radobjekt från en viss leverantör:

{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
 Title is {{x.title}}<br/>
 SKU is {{x.sku}}</br>
{% endif %}
{% endfor %}

Relaterade länkar

Förutom exemplen på den här sidan kan du även hitta arbetsflöden på följande sätt:

 • Utforska mallar för att hitta automatiseringar som du kan använda direkt eller som du kan anpassa för din butik.
 • Visa exempel på sidan Kopplingar.
 • Importera och exportera arbetsflöden och dela dem med andra Merchant eller partners.
 • Besök vår blogg för att lära dig om intressanta användarfall.

Relaterade länkar:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis