Övervaka arbetsflöden

När ett arbetsflöde har körts kan du övervaka dess prestanda och beteende från arbetsflödets sida. Arbetsflödessidan visar en Arbetsflödesöversikt där du kan granska utlösarna, villkoren och åtgärderna utöver avsnittet om Arbetsflödeskörningar.

I avsnittet Arbetsflödeskörningar kan du välja att visa alla arbetsflödeskörningar, pågående flöden eller misslyckade flöden. Du kan även lägga till ytterligare filter för att hitta specifika arbetsflödeskörningar.

Steg:

 1. Gå till Appar > Shopify Flow i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på det arbetsflöde som du vill övervaka.
 3. Om du har registrerat ID-numret för en specifik arbetsflödeskörning som ska granska senare anger du det i fältet Filterkörningar.
 4. Klicka på Datum för att filtrera på ett specifikt datumintervall. Välj ditt startdatum, skrolla ner och välj ett slutdatum. Arbetsflödesdata behålls i sju dagar, så arbetsflödeskörningar som är äldre än sju dagar visas inte.
 5. Klicka på Status för att filtrera efter en specifik arbetsflödesstatus. Du kan filtrera efter: - Pågående arbetsflöden
  • Arbetsflöden som lyckades och vidtog åtgärder
  • Arbetsflöden som lyckades, men som inte vidtog åtgärder
  • Arbetsflöden som misslyckades

Det kan vara en kort fördröjning mellan när ett arbetsflöde körs och när resultaten visas i din Shopify-administratör.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis