Övervaka arbetsflöden

Övervaka hur framgångsrika dina arbetsflöden är och verifiera att de fungerar som förväntat från en arbetsflödessida.

När ett arbetsflöde har körts kan du övervaka dess prestanda och beteende från arbetsflödets sida. Det kan vara en kort fördröjning mellan när ett arbetsflöde körs och när resultaten visas i din Shopify-administratör.

En arbetsflödessida som visar resultaten av arbetsflödet.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis