Ta emot betalning

Åtgärden Ta betalt tar betalt för ordern som utlöser arbetsflödet.

Till exempel skapar du ett arbetsflöde som använder den Orderskapade utlösaren och åtgärden Ta betalt. Utlösaren skapad för order startar endast ett arbetsflöde när en ny order skapas och övervakar inte en order för nya transaktioner. Om ordern redigeras eller har en merförsäljning efter köp, tas den nya betalningen inte upp. I det här fallet använder du utlösaren ordertransaktionen som skapas istället, vilket startar ett arbetsflöde varje gång en ny transaktion skapas för en order.

Utlösare

Åtgärden Ta betalt har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Det här fältet, order-ID,identifierar ordern som du ska ta betalt för. Order-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden För att ta betalt kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar betalt för en order när risknivån är medelhög eller låg

I det här exempelarbetsflödet tas betalning för en order in när risknivån är meduim eller låg.

API-uppgifter

Granska transaktionsobjektet för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis