Vänta

Åtgärden Vänta fördröjer nästa åtgärd eller villkor i ett arbetsflöde tills en angiven tid gått. När arbetsflödet når åtgärden Vänta försenas alla följande steg i arbetsflödet tills väntetiden löpt ut.

Om du ändrar ett aktivt arbetsflöde som använder åtgärden Vänta kan det få oväntade resultat. Innan du gör ändringar i ett arbetsflöde med den här åtgärden ska du avgöra om du har aktiva körningar av arbetsflödet i väntande status genom att se aktivitetssidan. Följande inträffar om ett arbetsflöde med åtgärden Vänta har utlösts och har aktiva körningar i väntestatus:

  • Om du redigerar arbetsflödet för att ändra villkor eller åtgärder efter väntetiden, använder det den uppdaterade versionen av arbetsflödet istället för den ursprungliga versionen när den aktiva körningen återupptas.
  • Om du inaktiverar eller raderar arbetsflödet stoppas aktiva körningar i väntestatus. Arbetsflödet markeras som avbrutet.

Fält

Åtgärden Vänta innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Vänta.
Fält Beskrivning
Hur länge du ska vänta Tidsfördröjning innan arbetsflödet förs vidare till nästa steg. Som standard är fördröjningen inställd på 0 sekunder. Gör följande för att ställa in tidsfördröjningen:
  • Ange hur lång tid du ska försena med. Värdet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 2,5.
  • Välj tidsperiod som ska försenas med.

Utlösare

Åtgärden Vänta kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som väntar 1 dag innan du skickar ett e-postmeddelande

I det här exempelarbetsflödet används åtgärden vänta för att försena återstående åtgärder och villkor i arbetsflödet tills 1 dag gått. Efter 1 dag, om ordern inte har distribuerats, skickas ett e-postmeddelande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis