Åtkomst till komplexa dataobjekt i Shopify Flow

Shopify Flow stöder inte utmatning av uppställningar och objekt. Gör istället följande för att kontrollera utmatningsdata och undvika nya data när API-fält läggs till:

  • Loopa över arrayer.
  • Inkludera de obligatoriska fälten explicit.

Komplexa dataobjekt i det ursprungliga flödet

Om i det ursprungliga flödet {{ order.lineItems }} anropas i Liquid matas objektet ut i Ruby-format. Anrop med filtret | json ger utmatning av objektet i json.

Complex data objects in Shopify Flow

Avoid calling arrays and objects directly in Shopify Flow for the following reasons:

  • Outputting data that isn't required is deprecated for GraphQL API, and it might create large query sizes that cause your workflow to fail.
  • When new features are introduced, new API fields are added, which might break your workflow.

If too much data is sent automatically, the workflow fails. Instead of calling arrays and objects directly, loop over arrays and include only the fields that you want.

For example, instead of calling {{ order.lineItems }} directly, use the following format to call specific fields. These examples include all the fields that would be included by calling the array or object directly. Copy and paste the fields that you need.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis