Anslutningsappar i Shopify Flow

Med anslutningsappar kan du använda specifika appar för att skapa utlösare baserat på information från appen eller för att skapa en åtgärd som använder en app. När du använder en utlösare skickar appen data till Flow. När du använder en åtgärd skickar Flow information till appen.

Skapa arbetsflöden med kopplingar

Med anslutningsappar kan du skapa arbetsflöden med utlösare och åtgärder från appar. Du måste ha en app med en inbyggd anslutningsapp installerad för att kunna använda en app i ett arbetsflöde.

Steg

 1. Installera och konfigurera en app som har skapat en anslutningsapp.
 2. Ställ in appen. Beroende på appen kan detta innebära att du skapar ett konto, prenumererar på en betald tjänst eller lägger till information om din butik.
 3. Skapa ett nytt arbetsflöde.
 4. Utlösare som använder anslutningsappar startas av ett meddelande från en app, medan Åtgärder som använder anslutningsappar hämtas av appar som ett resultat av ett meddelande från Flow.
  1. Skapa en utlösare eller åtgärd i Flow.
  2. Välj den tjänst du vill använda från listan Installerat.
  3. Om du skapar en utlösare väljer du vilken händelse som ska starta arbetsflödet. Om du skapar en åtgärd väljer du vilken åtgärd som du vill att appen ska vidta.

Villkor kan inte ställas in med hjälp av anslutningsappar.

Kontakter på organisationsnivå

På organisationsnivå visas appar endast i listan Installerad efter att de har installerats i minst en butik i din organisation. För att ett arbetsflöde ska kunna köras i en viss butik måste du installera appen som är ansluten till den butiken.

Exempel: Du har fyra butiker i din organisation och vill börja använda ett arbetsflöde som inkluderar en lojalitetsappanslutning. Om du skapar ett arbetsflöde innan du installerar appen visas det i listan Ej installerat och du kan inte använda den anslutningsappen för att skapa arbetsflöden.

Om du installerar en lojalitetsapp i en butik kan du använda dess anslutning inom flöden i den butiken. Arbetsflödet kommer dock inte att köras i de andra butikerna i din organisation förrän du också installerar appen även i dessa butiker.

Begränsningar och kända problem

 • Om du har ett arbetsflöde som använder en anslutningsapp och du vill köra den i en butik så måste den butiken ha anslutningsappen installerad.
 • Om du behöver ändra autentiseringsinställningarna för anslutningsapparna Asana, Google Sheets, Slack eller Trello måste din butik ha en kopia av Flow-appen installerad. Om du vill ändra dessa anslutningsinställningar måste du logga in i butiken och använda Flow-appen.
 • Om du avinstallerar Flow-appen från en butik inaktiveras dina arbetsflöden för den butiken. Arbetsflödena finns fortfarande i Shopify-organisationens administratör, så du kan logga in till Plus-organisationens administratör och aktivera dem igen.

Appar som fungerar tillsammans med Flow

AgeChecked

Utlösare

 • AgeChecked för kund misslyckades – Startar när en kund inte klarar åldersverifieringen.
 • AgeChecked för kund lyckades – Startar när en kund har klarat åldersverifieringen.

Åtgärder

 • AgeChecked-verifiering – Utför en AgeChecked-verifiering på ordern och kunden. Se till att order-ID godkänns i den här åtgärden.

Algolia Search och Synlighet

Utlösare

 • Toppsökningar - Startar varje dag och samlar in de bästa sökningarna i din butik och de mest populära resultaten.
 • Sökningar utan resultat - Startar varje dag och samlar in de sökningar som inte returnerar några resultat för din butik.
 • Pausat index – Startar när din sökindexering har pausats i Algolia.

Arigato Automation

Utlösare

 • Inkommande utlösarhändelse – Startar när Mr. Arigato skickar en utlösare till Flow.

Asana

Åtgärder

 • Skapa Asana-uppgift - Skapa en ny uppgift i ett Asana-projekt.

Avolin Protect

Utlösare

 • NS8 Protect Verifiering av kund och order – Startar när en kund har slutfört SMS-verifiering.
 • NS8 Protect EQ8-poäng – Startar när
 • NS8 Protect Orderrisk
 • NS8 Protect Orderstatus

Back in Stock

Utlösare

 • Efterfrågan på en produktvariant har ändrats – Startar när efterfrågan på en produktvariant ändras.

Meddelande om att produkten åter finns i lager

Utlösare

 • Registrerad för "åter i lager"-meddelande - Startar när en kund prenumererar på meddelanden när en produkt åter finns i lager.

Bespoke Shipping

Åtgärder

 • Räkna ordrar – Håller reda på antalet ordrar per dag.
 • Ange varukorgsattribut – Anger ett varukorgsattribut.

Bättre pris

Utlösare

 • Bättre pris efterfrågas – Startar när en kund hittar en butik med ett bättre pris än det som erbjuds i din butik.

Bulkrabatter

Utlösare

 • Rabattkoder har skapats – Startar när partier på 100 rabattkoder skapas.

Återkoppling

Utlösare

 • Återuppringning begärd - Startar när en ny återuppringning begärs.

CleverPush

Åtgärder

 • Skicka meddelande – Skickar en pushnotis.

Kampanjer och merförsäljning i kassan

Utlösare

 • Kampanjen har lösts in – Startar när en kampanj har lösts in och betalningen, om tillämpligt, har bekräftats.
 • Kampanjen har inte lösts in – Startar när en kund inte slutför betalningen för en kampanj och kampanjprodukten tas bort från ordern.

Covet.pics – Instagramflöde

Utlösare

 • Fotobegäran – Startar när Covet.pics skapar en fotobegäran.

E-postmarknadsföring med dotdigital

Åtgärder

 • Skapa eller uppdatera kontakt – Skapar en kontakt i Engagement Cloud eller uppdaterar kontakten om den redan finns.
 • Lägg till i marknadsföringsprogram – Lägger till kund till ett befintligt omnichannel-marknadsföringsprogram i Engagement Cloud.
 • Skicka ett transaktionsmeddelande via e-post – Skickar ett transaktionsmeddelande via e-post med en befintlig Engagement Cloud-kampanj.

Edit Order by Cleverific

Åtgärder

 • Öppna paket – Öppnar paketerade produkter till sina komponentprodukter för enkel distribution. Den här åtgärden är endast tillgänglig för tidig åtkomst. Konfigurera produktpaket i Redigera order.
 • Redigera och lägg till artiklar – Redigerar en order genom att lägga till en eller flera artiklar.

Enquire efterköpsundersökning

Utlösare

 • Undersökningssvar har skapats (tidigare) – Startar när ett nytt undersökningssvar skickas in.
 • Nytt undersökningssvar – Startar när en kund svarar på en butiksundersökning.

Flits – kundkontosida

Åtgärder

 • Kreditjustering vid orderdistribution – Justerar Flits-butikens kreditsaldo när en order distribueras.

Form Builder med filuppladdning

Utlösare

 • Form Builder – Startar när ett formulär skickas in.

Google Sheets för Shopify Flow

Åtgärder

 • Lägg till rad i kalkylark – Lägger till en rad längst ned i ett Google Sheets-kalkylark.

Klaviyo – e-postmarknadsföring

Åtgärder

 • Spåra en händelse – Skickar en händelse till Klaviyo.
 • Skapa en kampanj – Skickar en kampanj med en lista och mall från ditt Klaviyo-konto.

Utlösare

 • Toppsökningar – Startar varje dag och hämtar de populäraste sökningarna och de populäraste sökningarna utan resultat under de senaste två dagarna.

Åtgärder

 • Marknadsför/nedgradera produkt i sökning – Marknadsför eller nedgraderar en produkt i Klevu-sökresultaten genom att tillämpa boostingpoängen. Den här åtgärden kan endast användas i ett arbetsflöde som startar med utlösaren Lagerkvantitet ändrad.

Launchpad

Utlösare

 • Händelse startad - Startar när en Launchpad-händelse inleds.

Kmetric - analysverktyg i realtid

Åtgärder

 • Logga väder – Sparar en logg över väderändringar.

Littledata - Google Analytics

Åtgärder

 • Kundhändelse i Google Analytics – Skickar en anpassad händelse till Google Analytics och länkar den till kundernas beteende, till exempel vilken kampanj de använde och vad de sökte efter.
 • Orderhändelse i Google Analytics – Skickar en kundhändelse till Google Analytics och länkar den till kunden som gjorde ordern, till exempel den kampanj de använde och vad de sökte efter.

Loox - fotorecensioner

Utlösare

 • Ny recension - Startar när en ny recension har tagits emot.

Belöningar och hänvisning i LoyaltyLion

Utlösare

 • Kund flyttas till avsnittet "Vinna tillbaka" - Startar när en kund flyttas till lojalitetsavsnittet "Vinna tillbaka".
 • Kunden har tillräckligt med poäng för belöning – Startar när en kund tjänar tillräckligt med poäng för att lösa in en lojalitetsbelöning.
 • Kund flyttas ner en nivå – Startar när en kund flyttas till en lojalitetsnivå som är lägre än deras nuvarande nivå.
 • Kund flyttas till avsnittet "Lojal" - Startar när en kund flyttas till lojalitetsavsnittet "Lojal".
 • Kunds födelsedag är idag - Startar kl. 9:00 på kundens födelsedag.
 • Kunden flyttade upp en nivå – Startar när en kund flyttar till en lojalitetsnivå som är högre än deras nuvarande nivå.
 • Kund flyttas till avsnittet "Riskabel" - Startar när en kund flyttas till lojalitetsavsnittet "Riskabel".
 • Kunds födelsedag är om 7 dagar - Startar kl. 9:00, 7 dagar före kundens födelsedag.

Åtgärder

 • Lägg till poäng – Lägger till godkända poäng för en kund.
 • Ändra nivå - Flyttar en kund till en ny lojalitetsnivå.

Mobilapp - Plobal

Åtgärder

 • Individuell pushnotis – Skickar en pushnotis till en enskild användare av mobilappar.
 • Masspushnotis – Skickar en marknadsförande pushnotis till alla användare av mobilappar.

Nosto

Åtgärder

 • Lägg till kunder i Nosto-segment – Lägger till en kund i ett Nosto-segment.

E-postmarknadsföring med Omnisend

Åtgärder

 • Spåra en händelse – Skickar en händelse till ditt Omnisend-konto.
 • Skapa eller uppdatera kunden – Skapar en ny kund eller uppdaterar en befintlig kund på ditt Omnisend-konto.

Okendo

Utlösare

 • Okendo-recension skapad – Startar när en recension skapas i Okendo.

Order Merger

Utlösare

 • Ordrar sammanslagna - Startar när ordrar slås samman genom ordersammanslagning.

Order Tagger

Utlösare

 • Ordern har behandlats – Startar när en order har behandlats av Order Tagger.

Orderspårning av TrackingMore

Utlösare

 • Uppdatering av orderstatus – Startar när en orderstatus uppdateras.

Parcel Panel

Utlösare

 • Uppdatering av orderstatus – Startar när en orderstatus uppdateras.

Förbeställningshanterare – förbeställning

Utlösare

 • Förbeställning skapad – Startar när en ny förbeställning skapas.

Pushnotis för PushOwl

Åtgärder

 • Skicka pushnotis - Skickar en pushnotis till en prenumerant.
 • Skicka push-kampanj – Skickar en pushnotis till alla prenumeranter.

Merförsäljning och korsförsäljning med ReConvert

Utlösare

 • Kundens inskickade produktkommentar - Startar när en kund skickar in en produktkommentar på tacksidan.
 • Kund besvarade fråga - Startar när en kund skickar in ett svar till en enkät efter ett köp på tacksidan.
 • Kund spårade order - Startar när en kund klickar på spårningsknappen på tacksidan.
 • Kunden ReConverted - Startar när en kund gör en order med en ReConverted-widget.
 • Kunden skickar in födelsedag - Startar när en kund skickar in sin födelsedag på tacksidan.

Åtgärder

 • Uppdatera kundens födelsedag - Uppdaterar kundens födelsedag i ReConverted.

REVIEWS.io

Utlösare

 • Ny negativ företagsrecension på REVIEWS.io – Startar när en ny negativ företagsrecension skickas in på REVIEWS.io.
 • Ny produktrecension på REVIEWS.io – Startar när en ny produktrecension skickas in på REVIEWS.io.
 • Ny positiv produktrecension på REVIEWS.io – Startar när en ny positiv produktrecension skickas in på REVIEWS.io.
 • Ny recension på REVIEWS.io med bilder – Startar när en ny produktrecension med en eller flera bilder skickas in på REVIEWS.io.
 • Ny positiv företagsrecension på REVIEWS.io – Startar när en ny positiv företagsrecension skickas in på REVIEWS.io.
 • Ny negativ produktrecension på REVIEWS.io – Startar när en ny negativ produktrecension skickas in på REVIEWS.io.
 • Ny recension på REVIEWS.io med videoklipp – Startar när en ny produktrecension med en eller flera videoklipp skickas in på REVIEWS.io.
 • Ny företagsrecension på REVIEWS.io – Startar när en ny företagsrecension skickas in på REVIEWS.io.

Scribeless

Åtgärder

 • Lägg till ny mottagare – Lägger till en ny mottagare till en befintlig kampanj.

ShopHire

Utlösare

 • Jobb stängt – Startar när ett nytt jobb stängs.
 • Ny kandidat – Startar när en ny kandidat ansöker om ett jobb.
 • Jobb öppnat – Startar när ett nytt jobb öppnas.

Slack

Åtgärder

 • Skicka Slack-meddelande - Skicka ett meddelande till en användare eller kanal i ett Slack-team.

SMS, Webb-push, e-post – FirePush

Åtgärder

 • Skicka SMS-meddelande – Skickar ett SMS-meddelande. Se till att mottagarens telefonnummer är i format E. 164.

Marknadsföring och automatisering med SMSbump

Åtgärder

 • Skicka SMS via SMSBump – Skickar ett SMS-meddelande med SMSBump som leverantör.

Lojalitets- och belöningsprogram med Stamped.io

Åtgärder

 • Lägg till poäng – Lägger till poäng på en kunds konto.
 • Dra av poäng – Drar av poäng från en kunds konto.

Recensioner och UGC med Stamped.io

Utlösare

 • Nya recensioner – Startar när du får en ny produktrecension.
 • Nytt nettopromotorsresultat – Startar när du får ett nytt nettopromotorsresultat.
 • Ny fråga – Startar när du får en ny fråga.

Åtgärder

 • Stoppa granskningsbegäran – Tar bort e-postmeddelande med granskningsbegäran för ordrar.
 • Avregistrera kund – Avregistrerar en kunds e-postadress från granskningsbegäran.

Tobi. SMS-marknadsföringsautomatisering

Åtgärder

 • Skicka SMS-meddelande via Tobi – Skicka ett SMS-meddelande till ett visst telefonnummer.

Ton

Åtgärder

 • Textmeddelande – Skickar ett textmeddelande till ett visst telefonnummer.

Translate&Currency - LangShop

Åtgärder

 • Översätt produkt – Översätter den produkt som utlöser arbetsflödet till alla butiksspråk.
 • Översätt produktserie – Översätter den produktserie som utlöser arbetsflödet till alla butiksspråk.

Trello

Åtgärder

 • Skapa Trello-kort - Skapa ett nytt kort i en Trello-panel.

Typoly – Lösning för stavfel i e-post

Utlösare

 • Dålig domän har upptäckts – Startar när ett möjligt stavfel finns i e-postadressen.

WOTIO

Åtgärder

 • Skicka e-postmeddelande om kontoaktivering baserat på order-ID – Startar användningen av ett e-postmeddelande om kontoaktivering baserat på order-ID.
 • Skicka e-postmeddelande om kontoaktivering baserat på order-ID – Startar användningen av ett e-postmeddelande om kontoaktivering baserat på kund-ID.

YotPo: Foto- och produktrecensioner

Utlösare

 • Ny Yotpo-recension – Startar när en recension skapas för en produkt i din butik.
 • Yotpo-recension uppdaterad – Startar när en recension uppdateras för en produkt i din butik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis