Utlösare och åtgärder i det nya Flow

Vilka åtgärder du kan använda i ett arbetsflöde avgörs av vilken utlösare du använder för att starta arbetsflödena. Åtgärder kan ställas in så att de sker när utlösarhändelsen inträffar eller kontrolleras mot ett villkor.

Referens för utlösare och åtgärder

Orderutkast skapat

Utlösaren orderutkast skapat startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp skapar ett orderutkast.

Överväganden

Den här utlösaren gäller endast nyskapade orderutkast. Orderutkast som skapades innan arbetsflödet som använder utlösaren orderutkast skapat och orderutkast som inte innehåller några radartiklar kommer inte leda till att ett arbetsflöde använder denna utlösare för att starta.

Arbetsflöden som använder en orderutkastutlösare påverkar inte ordrar. Använd istället utlösaren Order skapad för att påverka ordrar.

Åtgärder

Med hjälp av utlösaren orderutkast skapat kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren orderutkast skapat.

 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till taggar för orderutkast
  När ett orderutkast konverteras till en order är dessa taggar ordertaggar.
 • Lägg till orderpost
 • Skapa metafält för orderutkast
 • Skapa URL-omdirigering
 • Skapa metafält för butik
 • Radera omdirigerings-URL
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort taggar från orderutkast
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera anteckning för orderutkast
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till taggar till en kund när ett orderutkast skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till ett kundkonto när ett orderutkast som de är kopplade till skapas.

Orderutkast raderat

Utlösaren orderutkast raderat startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp raderar ett orderutkast.

Överväganden

Arbetsflöden som använder en utlösare för orderutkast påverkar inte ordrar. Använd istället utlösaren Order raderad för att påverka ordrar.

Åtgärder

Med utlösaren orderutkast raderat kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren orderutkast raderat.

 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när ett orderutkast raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en orderutkast raderas.

Produkt raderad

Utlösaren produkt raderad startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp raderar en produkt från Shopify-administratören.

Överväganden

Raderade produkter kan inte återställas, så du kan inte skapa ett arbetsflöde som ångrar en radering.

Åtgärder

Med utlösaren produkt raderad kan åtgärder vidtas med Produkt Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren produkt raderad.

 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en produkt raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en produkt raderas.

Kundprofil skapad

Utlösaren kundprofil skapad startar när en ny kund gör en beställning i din butik eller när en kundprofil skapas manuellt av en användare.

Överväganden

Den här utlösaren gäller endast nyskapade kundprofiler. Om du redigerar en befintlig kundprofil kommer inte utlösaren kundprofil skapad att starta.

Åtgärder

Med hjälp av utlösaren kundprofil skapad kan åtgärder vidtas med Customer Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren kundprofil skapad.

 • Lägg till metafält för kund
 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till butiks metafält
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Ta bort metafält för kund
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort metafält för butik
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en kundtagg när en kundprofil skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till på kundkontot när en kundprofil skapas.

Kund raderad

Utlösaren kund raderad startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp raderar en kundprofil från Shopify-administratören.

Överväganden

Kundprofiler med orderhistorik kan inte raderas men de kan inaktiveras. Om du vill skapa arbetsflöden som körs när ett kundkonto har inaktiverats kan du hänvisa till utlösaren utlösaren kundkonto inaktiverat.

Åtgärder

Med utlösaren kund raderad kan åtgärder vidtas med Kund-Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren kund raderad.

 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en kund raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en kund raderas.

Kundkonto aktiverat

Utlösaren kundkonto aktiverat startar när en kundprofil blir ett kundkonto. Den här statusändringen inträffar när en kund accepterar en e-postinbjudan om att skapa ett konto eller när de skickar information i kassan i din webbutik.

Åtgärder

Med utlösaren kundkonto aktiverat kan åtgärder vidtas med Kund-Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren kundkonto aktiverat.

 • Lägg till metafält för kund
 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till butiks metafält
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Ta bort metafält för kund
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort metafält för butik
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en kund-tagg när ett kundkonto aktiveras

I det här exempelarbetsflödet läggs en kundtagg till när ett kundkonto har aktiverats.

Kundkonto är inaktiverade

Utlösaren kundkonto inaktiverat startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp inaktiverar ett kundkonto i Shopify-administratören.

Åtgärder

Med utlösaren kundkonto inaktiverat kan åtgärder vidtas med Kund-Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren kundkonto inaktiverat.

 • Lägg till metafält för kund
 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till butiks metafält
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Ta bort metafält för kund
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort metafält för butik
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en kundtagg när ett kundkonto inaktiveras

I det här exempelarbetsflödet läggs en kundtagg till när ett kundkonto har inaktiverats.

Lagerkvantiteten har ändrats

Utlösaren lagerkvantitet ändrad startar när en order läggs som drar av tillgängligt lager från en viss produkt.

Överväganden

Produkter måste ha Spåra kvantitet markerat för att kunna starta ett arbetsflöde med utlösaren lagerkvantitet ändrad. Orderutkast påverkar inte tillgängligt lager förrän de konverteras till ordrar. Denna utlösare tillåter användning av villkor och åtgärder som påverkar produkter. För arbetsflöden som påverkar lagerartiklar, se utlösaren lagerartikel skapad.

Åtgärder

Med hjälp av utlösaren lagerkvantitet ändrad kan åtgärder vidtas med Product Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren lagerkvantitet ändrad.

 • Lägg till produkttaggar
 • Lägg till produkt i produktserien
 • Lägg till butiks metafält
 • Skapa metafält för produkt
 • Skapa metafält för produktvariant
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Dölj produkt
 • Publicerade produkter
 • Ta bort produkt från produktserie
 • Ta bort produkt-metafält
 • Ta bort produkttaggar
 • Ta bort metafält för produktvariant
 • Ta bort metafält för butik
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som publicerar en produkt när lagerantalet ändras från under noll till över noll

I det här exempelarbetsflödet publiceras en produkt när lagerkvantiteten för en produkt ändras från under noll till mer än noll.

Produkt tillagd i butik

Utlösaren produkt tillagd i butik startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp lägger till en ny produkt i Shopify-administratören.

Överväganden

Denna utlösare gäller endast nya produkter. Den startar inte när en ny variant läggs till en befintlig produkt. För arbetsflöden som startar när en ny variant läggs till, se utlösaren produktvariant tillagd. Utlösaren produkt tillagd i butik startar när en ny produkt läggs till i Shopify-administratören, oavsett om den läggs till i Webbutikens försäljningskanal eller inte.

Åtgärder

Med utlösaren produkt tillagd i butiken kan åtgärder vidtas med Produkt Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren lagerkvantitet ändrad.

 • Lägg till produkttaggar
 • Lägg till produkt i produktserien
 • Lägg till butiks metafält
 • Skapa metafält för produkt
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Dölj produkt
 • Publicerade produkter
 • Ta bort produkt från produktserie
 • Ta bort produkt-metafält
 • Ta bort produkttaggar
 • Ta bort metafält för butik
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en produkt i en produktserie när den läggs till i butiken

I det här exempelarbetsflödet läggs en produkt till i en produktserie när den läggs till i butiken.

Order annullerad

Utlösaren order annullerad startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp annullerar en odistribuerad order.

Överväganden

Om du annullerar en order stoppas en pågående order. Det är inte detsamma som att radera en order. För arbetsflöden som startar när en order raderas, se utlösaren order raderad. Beroende på dina inställningar för återbetalningar och påfyllning av lager kan annullering av en order skapa villkor som startar arbetsflöden med utlösarna återbetalning skapad eller lagerartikel skapad. Undvik att skapa arbetsflöden som startar flera utlösare samtidigt, eftersom det kan ge oväntade resultat.

Åtgärder

Med utlösaren order annullerad kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren order annullerad.

 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort metafält för butik
 • Begär distribution
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som arkiverar en order när ordern annulleras

I det här exempelarbetsflödet arkiveras en order när ordern annulleras.

Order skapad

Utlösaren order skapad startar när en kund lägger en order eller när ett orderutkast markeras som betalt och konverteras till en order.

Åtgärder

Med utlösaren order skapad kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren order skapad.

 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort metafält för butik
 • Begär distribution
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som uppdaterar en kundanteckning när en order skapas

I det här exempelarbetsflödet uppdateras en kundanteckning när den kunden skapar en ny order.

Order raderad

Utlösaren order raderad startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp raderar en order.

Överväganden

Om du raderar en order tas ordern bort från Shopify-administratören. Det är inte detsamma som att annullera en order. För arbetsflöden som startar när en order annulleras, se utlösaren order raderad.

Åtgärder

Med utlösaren order raderad kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren order raderad.

 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en order raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en order raderas.

Order distribuerad

Utlösaren order distribuerad startar när alla radartiklar i en order har distribuerats.

Överväganden

Denna utlösare gäller både automatiskt distribuerade och manuellt distribuerade ordrar. Delvis distribuerade ordrar startar inte ett arbetsflöde med utlösaren order distribuerad.

Åtgärder

Med utlösaren order distribuerad kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren order distribuerad.

 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort metafält för butik
 • Begär distribution
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som arkiverar en order när den distribueras

I det här exempelarbetsflödet arkiveras ordern när den ordern har distribuerats.

Order distribuerad

Utlösaren order betald startar när en orders betalningsstatus ändras till betald.

En order har status betald när en kreditkortsbetalning har genomförts eller när en order med en manuell betalningsmetod markeras som betald.

Överväganden

Delvis betald eller godkänner medel startar inte ett arbetsflöde med utlösaren order betald.

Åtgärder

Med utlösaren order betalad kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren order betalad.

 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort metafält för butik
 • Begär distribution
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg i en order när den är betald

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till i en order när den är betald.

Orderrisk analyserad

Utlösaren orderrisk analyserad startar när en orders bedrägerianalys har slutförts.

Överväganden

Bedrägerianalyser tar ett tag att behandla, så arbetsflöden som startar med orderrisk analyserad körs inte omedelbart efter att en order har skapats.

Åtgärder

Med utlösaren orderrisk analyserad kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren orderrisk analyserad.

 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort metafält för butik
 • Begär distribution
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som annullerar en order om risknivån är hög

I det här exempelarbetsflödet annulleras en order om risknivån är hög.

Ordertransaktion skapades

Utlösaren ordertransaktion skapades startar när en transaktion för en order skapas.

Åtgärder

Med hjälp av utlösaren ordertransaktion skapades kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren order betald.

 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort metafält för butik
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en ordertransaktion skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en ordertransaktion skapas.

Återbetalning skapad

Utlösaren återbetalning skapad startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp delvis eller helt återbetalar en order.

Överväganden

Returer kan inte skapas när en order har återbetalats, så alla åtgärder som försöker skapa en retur kommer att misslyckas. Använd inte en åtgärd som skapar en retur i ett arbetsflöde som startar med utlösaren återbetalning skapad.

Beroende på dina inställningar för återbetalningar och påfyllning av lager kan återbetalning av en order skapa villkor som startar arbetsflöden med utlösarna order annullerad eller lagerartikel skapad. Undvik att skapa arbetsflöden som startar flera utlösare samtidigt, eftersom det kan ge oväntade resultat.

Åtgärder

Med utlösaren återbetalning skapad kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren återbetalning skapad.

 • Lägg till kundtaggar
 • Ta bort kundtaggar
 • Uppdatera kundanteckning
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Ta bort ordertaggar
 • Uppdatera orderanteckning
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skicka distributionsförfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Markera ordern som betald
 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till butiks metafält

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en återbetalning skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en återbetalning skapas.

Produktserie raderad

Utlösaren produktserie radera startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp raderar en produktserie från Shopify-administratören.

Överväganden

Raderade produktserier kan inte återställas, så du kan inte skapa ett arbetsflöde som ångrar en radering.

Arbetsflöden som startar med utlösaren produktserie raderad gäller både manuella och automatiska produktserier.

Åtgärder

Med utlösaren produktserie raderad kan åtgärder vidtas med Produktserie Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren produktserie raderad.

 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en produktserie raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en produktserie raderas.

Produktserie skapad

Utlösaren produktserie skapad startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp skapar en produktserie i Shopify-administratören.

Överväganden

Arbetsflöden som startar med utlösaren produktserie skapad gäller både manuella och automatiska produktserier.

Åtgärder

Med utlösaren produktserie skapad kan åtgärder vidtas med Produktserie Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren produktserie raderad.

 • Lägg till butiks metafält
 • Skapa metafält för produktserie
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Ta bort metafält för produktserie
 • Ta bort metafält för butik
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en produktserie skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en produktserie skapas.

Produktvariant har lagts till

Utlösaren produktvariant tillagd startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp lägger till en variant till en befintlig produkt.

Överväganden

Arbetsflöden som använder utlösaren produktvariant tillagd startar när en ny produkt läggs till i Shopify-administratören, eftersom tillägg av en ny produkt skapar en enda standardvariant. Denna utlösare påverkar varianter som skapats med alla metoder, till exempel att lägga till en ny produkt, skapa varianter i befintliga produkter, duplicera varianter eller massåtgärder.

Åtgärder

Med utlösaren produktvariant tillagd kan åtgärder vidtas med Produktvariant Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren produktvariant tillagd.

 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en produktvariant läggs till

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en produktvariant läggs till.

Produktvariant raderad

Utlösaren produktvariant raderad startar när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp raderar en variant från en produkt.

Överväganden

Om du skapar varianter för en befintlig produkt raderas produktens enda standardvariant, så att arbetsflöden som använder utlösaren produktvariant raderad startar när varianter läggs till en produkt som redan finns i Shopify-administratören. Denna utlösare påverkar varianter som raderats med alla metoder, till exempel att radera en produkt, radera en produkts varianter eller massåtgärder.

Åtgärder

Med utlösaren produktvariant raderad kan åtgärder vidtas med Produktvariant Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren produktvariant raderad.

 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en produktvariant raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en produktvariant raderas.

Distribution skapad

Utlösaren distribution skapad startar när en ny distribution skapas.

Åtgärder

Med utlösaren distribution skapad kan åtgärder vidtas med Distribution Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren distribution skapad.

 • Lägg till kundtaggar
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort kundtaggar
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort metafält för butik
 • Begär distribution
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera kundanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en ordertagg när en distribution skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs en ordertagg till när en distribution skapas.

Distributionshändelse skapad

Utlösaren distributionshändelse skapad startar när det sker ändringar i en befintlig orders distributionsstatus.

Överväganden

Utlösaren distributionshändelse skapad gäller uppdateringar från tredjeparts distributionstjänster, till exempel upphämtad, under transport eller levererad. Manuella distributionshändelser startar inte arbetsflöden med distributionshändelse skapad. För manuella distributionsarbetsflöden, se utlösaren order distribuerad.

Åtgärder

Med utlösaren distributionshändelse skapad kan åtgärder vidtas med Distributionshändelse Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren distributionshändelse skapad.

 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för butik
 • Begär distribution
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera anteckning för orderutkast
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när distributionsstatus är redo för upphämtning

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en distribution är redo för upphämtning.

Lagerartikel skapad

Utlösaren lagerartikel skapad startar när en lagerartikel som är ansluten till en produktvariant skapas.

Överväganden

Utlösaren lagerartikel skapad startar oavsett om lagerspårning har aktiverats eller inte för en specifik produktvariant, så att arbetsflöden som använder den här utlösaren startar när lager läggs till, inklusive skapandet av en ny variant. För arbetsflöden som påverkar produkter, se utlösaren lagerkvantitet ändrad.

Åtgärder

Med hjälp av utlösaren lagerartikel skapad kan åtgärder vidtas med InventoryItem Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren lagerartikel skapad.

 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en ej spårad lagerartikel skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en ej spårad lagerartikel skapas.

Lagerartikel raderad

Utlösaren lagerartikel skapad startar när en lagerartikel som är ansluten till en produktvariant raderas.

Överväganden

Utlösaren lagerartikel skapad startar oavsett om lagerspårning är aktiverat eller inte för en specifik produktvariant.

Åtgärder

Med utlösaren lagerartikel raderad kan åtgärder vidtas med Lagerartikel Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren lagerartikel raderad.

 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en lagerartikel raderas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en lagerartikel raderas.

Transaktionsanbud skapat

Utlösaren transaktionsanbud skapat startar när en monetär åtgärd sker, till exempel en betalning eller en återbetalning.

Åtgärder

Med hjälp av utlösaren transaktionsanbud skapat kan åtgärder vidtas med TenderTransaction Graphql API-objektet. Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren transaktionsanbud skapat.

 • Lägg till metafält för order
 • Lägg till orderpost
 • Lägg till ordertaggar
 • Lägg till butiks metafält
 • Arkivera order
 • Annullera order
 • Ta emot betalning
 • Skapa URL-omdirigering
 • Radera omdirigerings-URL
 • Markera ordern som betald
 • Ta bort metafält för order
 • Ta bort ordertaggar
 • Ta bort metafält för butik
 • Begär distribution
 • Skicka e-postmeddelande
 • Skicka HTTP-förfrågan
 • Ta bort order från arkivet
 • Uppdatera orderanteckning
  Som standard ersätter den här åtgärden innehållet i anteckningen. Om du vill lägga till innehåll till den befintliga anteckningen anger du i fältet anteckning:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när ett transaktionsanbud på 10 000 eller mer skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när ett transaktionsanbud på 10 000 eller mer skapas.

Beställningsvillkor

Du kan skapa arbetsflöden som har flera villkor, vart och ett kan leda till olika åtgärder. Ordningen på villkoren är viktig. Villkoren kontrolleras uppifrån och ner och kontrollen upphör efter att villkoret är uppfyllt.

Kombinera villkor och åtgärder

Du kan sätta samman villkor för att göra ett stort villkor. När villkoren är sammanslagna måste alla villkor vara uppfyllda för att hela villkoret ska gälla. Om ett villkor inte uppfylls är hela villkoret falskt. I följande exempel måste kunden acceptera marknadsföringsmaterial och det totala priset för ordern måste uppnå ett visst tröskelvärde.

Exempel på ett arbetsflöde som kontrollerar en kunds totalt spenderade belopp och lägger till taggar

På samma sätt kan du sätta samman åtgärder så att flera åtgärder kan köras. I följande exempel används flera villkor för att kontrollera om en kund är berättigad till ett lojalitetsprogram baserat på det totala belopp som har spenderats i butiken. Följande villkor kontrolleras i den ordning som de visas, i exemplet ovan.

 1. Om det totala priset är högre än 1 000 USD och kunden går med på att acceptera marknadsföringsmaterial, taggar du dem med Guldlojalitet-taggen.
 2. Om det totala priset är mindre än 1 000 USD men mer än 500 USD och kunden går med på att acceptera marknadsföringsmaterial, taggar du dem med Silverlojalitet-taggen.
 3. Om kunden har spenderat mer än 200 USD och kunden går med på att acceptera marknadsföringsmaterial, taggar du dem med Bronslojalitet-taggen.

Åtgärder som skickar meddelanden

Du kan lägga till en åtgärd i ett arbetsflöde för att skicka ett meddelande till dig eller din personal.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis