Åtkomst till din Shopify-organisations administratör

Du kan komma åt Shopify-organisationens administratör genom att logga in på en butik i din organisation och sedan använda den globala navigeringsmenyn för att komma åt och hantera komponenter i din organisation, till exempel användare och butiker.

Om du har åtkomst på organisationsnivå visas den globala navigeringsmenyn i sitt komprimerade tillstånd intill butikens meny. När du placerar markören över den globala navigeringsmenyn öppnas den. Den globala navigeringsmenyn gör det möjligt för dig att komma åt och hantera komponenter i din organisation, till exempel användare och butiker.

Menyalternativen som är tillgängliga för varje användare beror på vilket organisationsverktyg och vilka administratörsåtkomster varje användare har fått. Även om en användare har tillgång till en butik måste denne få minst en organisationsåtkomst för att den globala navigeringsmenyn ska vara tillgänglig.

När du är i Shopify-organisationens administratör öppnas den globala navigeringsmenyn. När du är i en butiks Shopify-administratör komprimeras menyn.

Ändra din butiksidentifierare i den globala navigeringsmenyn

Butiksidentifierare visas som en förkortning på två bokstäver i den globala navigeringsmenyn. Som standard baseras butiksidentifierare på den första bokstaven eller bokstäverna i en butiks namn.Till exempel:

  • Svenshirts – Sv
  • Sven's Shirts– SS
  • Sven's Shirt Depot – SD

När den globala navigeringsmenyn är komprimerad visas endast identifieraren för varje butik. Om du har flera butiksidentifierare som är desamma, kan du ändra dem för att göra butikerna lättare att identifiera. Du kan dessutom ändra det interna butiksnamnet så att det är mer specifikt än det externa butiksnamnet. Att ändra det interna butiksnamnet påverkar inte vad som visas i din butik eller i någon kundkommunikation.

Butiksidentifierare används av partners, användare och butiksmedarbetare för att identifiera butiker i din organisation. Verifiera att butiksidentifieraren är meningsfull så att dessa användare enkelt kan välja butiker.

Om du ändrar det interna butiksnamnet och/eller butiksidentifieraren måste det nya värdet vara unikt. Du kan inte använda ett värde som redan finns i organisationen.

Steg:

  1. Klicka på Butiker i Shopify-organisationens administratör.
  2. Klicka på den butik vars identifierare du vill ändra.
  3. Klicka på Redigera internt namn och identifierare i avsnittet Internt butiksnamn och identifierare.
  4. Klicka på Visa anpassat namn och ange ett namn som representerar denna butik om du vill basera förkortningen på ett annat namn än det faktiska butiksnamnet. Standardindikatorn är baserad på det här värdet.
  5. Om du vill ändra identifieraren klickar du på Visa anpassad identifierare och anger sedan upp till tre latinska tecken eller UTF‑8-tecken.
  6. Klicka på Spara.

Den globala navigeringsmenyn visar den nya identifieraren. Om du ändrade det interna butiksnamnet visas även det.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis