Översiktssida

Översikts – sidan ger förstklassig analys av butikernas prestanda i din organisation.

Översikt

Användarnas åtkomstnivå styr vad de kan se på den här sidan. Användare som har översiktsåtkomst ser statistik och trender samlat för alla dina butiker. Användare som inte har åtkomst till den här sidan kan inte heller se den.

De mätvärden som visas på översiktssidan är som standard under de senaste 24 timmarna, men du kan välja andra tidsramar högst upp på sidan. Tiden är baserad på din webbläsares aktuella tidszon. Analysverktyg i din Shopify-administratör är däremot baserade på den aktuella dagen och använder butikens tidszon. Du måste redovisa denna differens om du vill jämföra mätvärdena i Översikt med dem i din Shopify-administratör.

Analysavsnitt

Översiktssidan är indelad i två avsnitt: en som visar kombinerad information för alla butiker i din organisation och den andra som visar information för specifika butiker.

Alla butiker

Analysavsnittet som visar information över alla butiker i ditt företag visas högst upp och visas på alla Översiktssidor. Två typer av information visas:

 • Total försäljning - Den totala försäljningen från butikerna i ditt företag. Detta värde beräknas med hjälp av följande formel:

  Total försäljning = bruttoförsäljning (exklusive presentkortsförsäljning) - rabatter -monetära returer + skatter + fraktkostnader.

  Eftersom negativa värden såsom rabatter och returer ingår i denna beräkning är det möjligt för dig att se ett negativt belopp. Om du till exempel har fler returer än försäljning i tidsramen som visas kommer det totala försäljningsbeloppet för den tidsramen att vara ett negativt värde.

 • Totala ordrar - Det totala antalet ordrar från butikerna i ditt företag. Ordrar i det här avsnittet inkluderar inte ordrar som endast innehåller presentkort.

Som standard är den valuta som visas i det här avsnittet inställd på butikens valuta i ditt företag med den högsta försäljningen. Om du vill ändra valutan, klicka på ikonen ovanför avsnittet Totala ordrar och välj din prioriterade valuta.

Uppgifter om butiken

Avsnittet om butiksuppgifter visar paneler för varje butik i din organisation, organiserad utifrån bruttointäkt. Du kan navigera mellan sidor med hjälp av pilarna längst ned på skärmen om du har fler än sex butiker i din organisation. Om du vill visa resultat för en viss butik kan du söka efter butiken med hjälp av fältet Sök efter en livebutik.

Varje butikspanel visar följande information:

 • Total försäljning - Den totala försäljningen från butiken. Detta värde beräknas med hjälp av följande formel:

  Total försäljning = bruttoförsäljning (exklusive presentkortsförsäljning) - rabatter -monetära returer + skatter + fraktkostnader.

  Eftersom negativa värden såsom rabatter och returer ingår i denna beräkning är det möjligt för dig att se ett negativt belopp. Om du till exempel har fler returer än försäljning i tidsramen som visas kommer det totala försäljningsbeloppet för den tidsramen att vara ett negativt värde.

 • Totala ordrar - Det totala antalet ordrar från butiken. I ordrarna i denna sektion ingår inte ordrar som endast innehåller presentkort.

 • Genomsnittligt ordervärde - Det genomsnittliga ordervärdet för tidsperioden. Detta värde beräknas med hjälp av följande formel: Total sales / Total orders.

Valutan som visas i butikspanelen är butikens valuta. Du kan se en konvertering till den valuta som används i avsnittet Alla butiker genom att hovra musen över det Totala försäljningsvärdet.

Om du vill ha mer detaljerad information kan du klicka på Total försäljning, Totala ordrar eller Genomsnittligt ordervärde för att visa en rapport i butikens Shopify-administratör. Om du vill veta mer om rapporterna, se Försäljningsrapporter.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis