Hantera användarsäkerhet för din organisation

Från Användare > Säkerhet i Shopifys organisationsadministratör kan du bestämma vad dina användare kan göra inom din organisation. Säkerhetshantering omfattar följande uppgifter:

  • Kräv att användare loggar in med tvåstegsautentisering.
  • Lägg till eller ta bort en verifierad domän.
  • Ställ in SAML-autentisering för dina användare.
  • Välj önskad nivå på SAML-tillämpning.
  • Återställ tvåstegsautentisering för användare.
  • Generera API-token för att lägga till eller ta bort användare via din identitetsleverantör med SCIM.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis