Tillämpad tvåstegsautentisering för alla användare

Från Användare > Säkerhet i Shopify-organisationens administratör kan du kräva att alla användare i din organisation använder tvåstegsautentisering för att logga in på dina butiker.

Överväganden angående tillämpning av tvåstegsautentisering

För att tillämpa tvåstegsautentisering för alla användare i din organisation krävs åtkomsten Användarhantering.

Tvåstegsautentisering kan inte tillämpas för vissa användare. Du kan fortfarande ställa in att tvåstegsautentisering krävs för alla användare, men den kommer inte att tillämpas för följande användartyper:

 • tidigare personal
 • Endast POS-app
 • samarbetspartner
 • användare som måste använda SAML-autentisering
 • användare som loggar in på Shopify POS
 • användare som loggar in på versioner av den mobila Shopify-appen som är äldre än version 8.72.0

När du tillämpar tvåstegsautentisering för alla användare i Shopify-organisationens administratör kan inte tvåstegsautentisering hanteras för enskilda användare. Om du senare ändrar inställningen för tvåstegstillämpning till individuell användarhantering återställs inte deras inloggningskrav, men användare kan hanteras individuellt om du vill ta bort kravet på tvåstegsautentisering.

Antag till exempel att en användare i din organisation, Phillipa, inte behöver använda tvåstegsautentisering. Du aktiverar sedan tillämpad tvåstegsautentisering för din organisation. Alla dina användare, inklusive Phillipa, måste nu använda tvåstegsautentisering för att logga in. Senare ändrar du tillbaka din tillämpningsinställning till hantering av specifika användare. Phillipas användarkonton är fortfarande inställda på att kräva tvåstegsautentisering för alla butiker i din organisation. Om du vill ta bort kravet på tvåstegsautentisering kan du göra det via hennes användarsida.

Eftersom tvåstegsautentisering kan krävas via en identitetsleverantör påverkas inte de användare som måste använda SAML-autentisering av den här inställningen. Om SAML-kravet tas bort från dessa användare och du kräver tvåstegsautentisering i din organisation, kommer de att vara tvungna att använda tvåstegsautentisering när ändringen har genomförts.

Antag till exempel att du aktiverar tillämpad tvåstegsautentisering för din organisation. Du har en användare, Emmy, som måste använda SAML-autentisering för att logga in. Senare tar du bort Emmys SAML-krav. Hon kommer automatiskt behöva använda tvåstegsautentisering för att logga in framöver.

Tillämpa tvåstegsautentisering

Steg:

 1. Gå till Användare > Säkerhet från administratören för din Shopify-organisation.
 2. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Ändra inställning.
 3. Välj Krävs för alla användare.
 4. Klicka på Spara.

Det tar en del tid att tillämpa tvåstegsautentisering, beroende på hur många användare som finns i din organisation. En banner visas på sidan Säkerhet som anger att dina ändringar är pågående och du får ett e-postmeddelande när processen har slutförts. E-postmeddelandet kommer också att meddela om det förekom några fel under tillämpningen och lista alla användare som inte är fullt tillämpade.

Hantera fel

När du aktiverar tillämpning av tvåstegsautentisering ställs varje användarkonto i alla dina butiker in till att kräva tvåstegsautentisering. Som ett resultat av detta är det möjligt att slutföra processen för vissa användare men inte för andra och för vissa användare att ha olika inloggningskrav i olika butiker.

Antag till exempel att du har tre butiker i din organisation. Du aktiverar tillämpad tvåstegsautentisering och när processen har slutförts får du ett e-postmeddelande som anger att dina ändringar av tvåstegsautentisering inte slutfördes för en av dina användare, Daveed. I det här fallet måste alla användare i din organisation utom Daveed använda tvåstegsautentisering för att logga in. Det innebär att även om Daveed kan behöva använda tvåstegsautentisering för vissa av dina butiker, finns det andra butiker där han kan logga in utan att autentisera.

Om du får ett felmeddelande när du har aktiverat tillämpning av tvåstegsautentisering kan du försöka att aktivera tillämpning igen.

Steg:

 1. Gå till Användare > Säkerhet från administratören för din Shopify-organisation.
 2. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Försök igen.

Om tillämpning av tvåstegsautentisering för en av dina användare misslyckas upprepade gånger ska du kontakta Shopify Plus-supporten.

Inaktivera tillämpning av tvåstegsautentisering

 1. Gå till Användare > Säkerhet från administratören för din Shopify-organisation.
 2. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Ändra inställning.
 3. Välj Specifika användare.
 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis