Återställer tvåstegsautentisering

Om du har verifierat äganderätt till din domän kan du återställa tvåstegsautentisering för användare i din organisation som har spärrats från sina konton. Tvåstegsautentisering kan endast återställas för användare som har en e-postadress som är kopplad till din verifierade domän.

Till exempel, din organisation har verifierat domänen example.com. Två av användarna i din organisation, Jonathan och Leslie, har spärrats från sina konton. Leslie använder e-postadressen leslie@example.com. Eftersom det här är en e-postadress som använder den domän som du har verifierat, kan du återställa tvåstegsautentisering för Leslie. Jonathan använder e-postadressen jonathan@gmail.com. Det här är en e-postadress som använder en offentlig domän som inte kan verifieras av din organisation, så du kan inte återställa tvåstegsautentisering för Jonathan. För att återfå åtkomst behöver Jonathan ange en återställningskod eller, om han inte längre har återställningskoder, kontakta Shopify Support.

Återställer tvåstegsautentisering

Återställning av tvåstegsautentisering kräver åtkomsten Användarhantering.

Steg:

  1. Gå till Användare i din Shopify-organisations administratör.
  2. Klicka på användarnamnet som du behöver återställa tvåstegsautentisering för.
  3. Klicka på Återställ autentisering i avsnittet Säkerhet.
  4. Bekräfta din inloggningsinformation.
  5. Klicka på Återställ.

När du har återställt användarens tvåstegsautentisering uppmanas din användare att ställa in en ny tvåstegsautentiseringsmetod om det krävs för din organisation.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis