Butiker

Visa och skapa nya butiker i din organisation från Butikssidan .

För att komma åt butiker måste du ha åtkomst till butikshantering på organisationsnivå.

Butikslista

Din butikslista innehåller alla butiker i din organisation, inklusive utvecklingsbutiker, tilläggsbutiker och butiker som väntar på att ingå i ditt kontrakt. Den visar butikens namn, typ, huvuddomän, valuta och aktiva försäljningskanaler.

Butiksstatus

Möjliga statusar för butiker.
Status Beskrivning
Aktiv

Aktiva butiker är kompletta butiker som är redo att sälja till dina kunder.

En aktiv butik är inte nödvändigtvis öppen för allmänheten. Man kan behöva genomföra vissa inställningar för en ny butik, till exempel lägga till produkter, medarbetare eller försäljningskanaler.

Väntar på kontrakttillägg

Väntande butiker är nyskapade butiker som kan överstiga dina kontraktsgränser.

Väntande butiker blir aktiva efter att du har godkänt eventuella extra avgifter, och förfrågan har behandlats av Shopify. Se Lägga till en butik nedan för mer information.

Butikstyp

Möjliga typer av butiker.
Butikstyp Beskrivning
Faktureringsbutik Din faktureringsbutik är den första butiken som öppnas för ditt kontrakt och den betraktas som den primära butiken för din organisation. Finansiella ärenden, såsom fakturering, är tillgängliga i faktureringsbutiken. Kontakta Shopify Plus om du behöver ändra faktureringsbutik i din organisation.
Expansion En expansionsbutik är en extra butik som öppnats för att komplettera din huvudbutik. Detta kan vara för att du ska kunna bedriva försäljning på olika språk eller i olika valutor.
Detaljhandel En butik som skapats för att endast sälja i en fysisk butik.
Endast medlemmar En butik som skapats för att sälja endast till anställda eller till ett valt antal medlemmar.
Grosshandel En butik som skapats för att sälja till andra företag.
Utveckling En utvecklingsbutik som skapats för att låta handlare experimentera med teman, varumärkeshantering eller anpassad kodning. Utvecklingsbutiker är inte avsedda för att köpa produkter.
Övrigt En butik som skapats av en orsak som inte ingår i andra butikstyper.

Uppgifter om butiken

Klicka på butikens namn på Butikssidan för att visa mer information om en specifik butik. Avsnittet om Butiksuppgifter ger detaljerad information om butiken, inklusive följande information:

Information tillgänglig på butikens informationssida.
Butiksuppgift Beskrivning
Butikstyp Beskriver i allmänhet butikens syfte. Se Butikstyp för mer information.
Butikens domän Visar butikens aktuella huvuddomän och om det finns andra domäner som är associerade med butiken. Klicka på Hantera domäner om du vill ändra dessa inställningar.
Butiksvaluta Visar din butiks primära valuta, vilken används i butikens produktpriser och rapportvärden. Klicka på Hantera valuta för att ändra valutan.
Aktiverade valutor Visar de valutor som kunderna kan handla och köpa i. Valutor visas endast om du säljer i flera valutor. Klicka på Hantera aktiverade valutor för att ändra dina aktiverade valutor.
Åtkomst till butik Visar antalet användare i din organisation som har åtkomst till butiken. Klicka på Hantera användare för att se den här listan. Detta tar dig till butikens användarsida, filtrerad för användare med åtkomst till den här butiken.
Butiksägare Visar vilken användare som har butiksägartillstånd. Butiksägaren har full behörighet i butiken och kan komma åt dess finansiella information.
Försäljningskanaler Visar vilka kanaler som för närvarande är aktiva i butiken, till exempel webbutik, Facebook eller Instagram. Klicka på Hantera försäljningskanaler för att redigera den här listan.
Nuvarande tema Visar vilket tema som för närvarande publiceras i butiken och ger en förhandsgranskning av butikens utseende för både dator och mobil. Om du vill göra ändringar i temat klickar du på Hantera tema.
Appar Visar antalet appar som är installerade i butiken, både offentliga och privat skapade appar. Klicka på Hantera appar för att göra ändringar i installerade appar.

Skapa butik

Vanligtvis när du skapar en butik läggs den till omedelbart. Om den begärda butiken eventuellt kan överstiga dina kontraktsbegränsningar skapas däremot en provbutik istället. En förfrågan om att lägga till ytterligare en butik skickas till Shopify Plus, och du kommer att bli uppmanad att godkänna en extra avgift. Inom några dagar kommer din förfrågan att behandlas och din provbutik kommer att uppgraderas. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar ändringen.

När du skapar en butik i en organisation blir du ägare till den nya butiken.

Steg:

 1. Klicka på Butiker i Shopify-organisationens administratör.
 2. Klicka på Skapa butik.
 3. Välj ett syfte för din butik, namnet och webbadressen för butiken. Det syfte du anger kan påverka fakturering eller inställningar för din butik, men kommer inte att begränsa dess funktioner eller möjligheter. Kontakta Shopify Plus-support om du är osäker på vad du ska välja.
 4. Valfritt: Välj appar som ska förinstalleras i din nya butik. Hänvisa till Förinstallera appar för mer information.
 5. Valfritt: importera data från en annan butik. Se Importera butiksdata för mer information.
 6. Klicka på Skapa butik.

Du kan nu logga in till butiken och börja lägga till information.

Förinstallera appar

Du kan lägga till vissa appar i din butik under skapandet. Under skapandet av butiken kan du installera följande appar:

Detta installerar apparna i din nya butik, men ytterligare konfigurering kan krävas. Gå till dokumentationen för enskilda appar för mer information.

Importera butiksdata

Observera: att importera inställningar från en annan butik kan endast göras under skapandet av en butik. När du har angett butikens information och klickat på Skapa butik, måste dessa inställningar hanteras manuellt.

Du kan importera användare från befintliga butiker till din nya butik.

Importerade användare ärver samma behörigheter från den butik du importerar dem från. Om du behöver ändra dessa behörigheter kan du göra det efter att butiken har skapats.

Steg:

 1. Klicka på Välj butik.
 2. Välj en butik du vill importera inställningar från och klicka på Klar.
 3. Klicka på Importera användare.
 4. Välj de användare som du vill importera.
 5. Klicka på Klar.

Ändra en butiks ägare

När du lägger till en butik i Shopify-organisationens administratör blir du butiksägare. Om du vill ändra en butiks ägare måste du använda den butikens Shopify-administratör.

Konfigurera butiksinställningar

För att konfigurera särskilda inställningar för en butik, till exempel dess betalningsleverantör eller leveransinställningar, måste du använda den butikens Shopify-administratör.

Kontakta Shopify Plus-support om du vill utföra någon av följande ändringar:

 • ändra en butik från utveckling till produktion
 • ändra faktureringsbutiken i ditt Shopify Plus-kontrakt
 • inaktivera eller stäng en butik
 • nedgradera din Shopify-plan

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis