Skapa butiker på din Shopify Organization-administratörssida

För att skapa en ny butik måste du ha Åtkomst till butikshantering.

Vanligtvis när du skapar en butik läggs den till omedelbart. Om den begärda butiken däremot överstiger dina kontraktsbegränsningar skapas istället en provbutik. En förfrågan om att lägga till ytterligare en butik skickas till Shopify Plus, och du kommer att bli uppmanad att godkänna en extra avgift. Inom några dagar kommer din förfrågan att behandlas och din provbutik kommer att uppgraderas. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar ändringen.

Överväganden för att skapa en ny butik

När du skapar en butik i en organisation blir du ägare till den nya butiken. Om du vill ändra en butiks ägare efter att den har skapats, måste du använda den butikens Shopify-admin.

Under processen med att skapa en butik blir du ombedd att ange ett syfte för att skapa din nya butik. Det syfte du väljer kan påverka fakturering eller inställningar för din butik, men kommer inte att begränsa dess funktioner eller rättigheter. Om du inte är säker på vad du ska välja, kontakta då Shopify Plus-supporten.

När du skapar en butik kan du förinstallera följande appar:

Apparna är installerade i din nya butik, men ytterligare inställningar kan krävas. Gå till dokumentationen för varje enskild app för att lära dig mer.

Importerar data från en befintlig butik

När du skapar en butik kan du importera följande data från en butik som redan finns i din organisation:

 • teman
 • filer
 • butiksmedarbetare

Överväganden vid import av teman till en ny butik

När du importerar ett tema till en ny butik fortsätter alla hänvisningar till hårdkodade filer i det temat att leda till filerna i den ursprungliga (befintliga) butiken. Om en fil i den ursprungliga butiken raderas kommer länken till den filen att brytas i temat i din nya butik. För att förhindra att länkar bryts, se till att du importerar filer när du importerar teman och att du uppdaterar alla URL:er i ditt tema så att de leder till filerna i din nya butik.

Överväganden vid import av butiksmedarbetare till en ny butik

Tänk på följande innan du importerar butiksmedarbetare från en befintlig butik:

 • Personal som har importerats, ärver samma behörigheter som de har i butiken som du importerar dem från. Om du behöver ändra dessa tillstånd kan du göra det efter att butiken har skapats. Om du behöver ändra dessa behörigheter kan du göra det efter att butiken har skapats.
 • Endast aktiv, e-postverifierad personal visas i listan över personal som kan importeras.
 • Personal som inte redan är en del av organisationen kan läggas till i organisationen efter att du har skapat butiken.
 • Personal som hanteras av användarroller i organisationens administratör visas inte i listan över butiksmedarbetare att importera. När butiken har skapats kan du använda organisationsadministratören för att lägga till butiksåtkomst till lämpliga roller.

Skapa en ny butik från organisationsadministratören

För att skapa en ny butik måste du ha Åtkomst till butikshantering.

Steg:

 1. Klicka på Butiker i Shopify-organisationens administratör.
 2. Klicka på Skapa butik.
 3. I avsnittet Butikstyp väljer du syftet med din nya butik.
 4. Ange ett namn och en URL i avsnittet Butiksinformation. URL:en du väljer kan inte ändras.
 5. Valfritt: Välj appar som ska förinstalleras i din nya butik.
 6. Gör följande för att importera teman:

  1. Klicka på Importera teman i avsnittet Teman.
  2. Kontrollera de teman som du vill importera.
  3. Valfritt: Välj det tema du vill använda för din butik i listan Välj tema att publicera i din nya butik.
  4. Valfritt: Avmarkera Importera alla filer från den här butikenom du inte vill importera filer.
  5. Klicka på Klar.
 7. För att importera butiksmedarbetare gör du följande:

  1. Klicka på Importera användare i avsnittet Användare.
  2. Kontrollera personal som du vill importera.
  3. Klicka på Klar.
 8. Klicka på Skapa butik.

Du kan nu logga in till butiken och börja lägga till information.

Konfigurera butiksspecifika inställningar och information

För att konfigurera inställningar för en specifik butik, till exempel dess betalningsleverantör eller leveransinställningar, måste du använda den butikens Shopify-administratör.

Kontakta Shopify Plus-support om du vill utföra någon av följande ändringar:

 • ändra en butik från utveckling till produktion
 • ändra faktureringsbutiken i ditt Shopify Plus-kontrakt
 • inaktivera eller stäng en butik
 • nedgradera din butiks Shopify-prenumerationsplan

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis