Visa användare i din Shopify-organisations administratör

Butikslistan inkluderar följande information:

  • namn
  • typ
  • status
  • primär domän
  • valuta
  • aktiva försäljningskanaler

Butiksstatus

En butiks status är antingen aktiv eller väntar på kontrakttillägg.

Beskrivningar av butiksstatusar.
Status Beskrivning
Aktiv

Aktiva butiker är kompletta butiker som är redo att sälja till dina kunder.

En aktiv butik är inte nödvändigtvis öppen för allmänheten. Man kan behöva genomföra vissa inställningar för en ny butik, till exempel lägga till produkter, medarbetare eller försäljningskanaler.

Väntar på kontrakttillägg

Väntande butiker är nyskapade butiker som kan överstiga dina kontraktsgränser.

Väntande butiker blir aktiva efter att du har godkänt eventuella extra avgifter, och förfrågan har behandlats av Shopify.

Butikstyp

En butikstyp är dess allmänna syfte. Typen kan påverka fakturering eller inställningar för butiken, men begränsar inte dess funktioner eller rättigheter.

Beskrivning av butikstyperna.
Butikstyp Beskrivning
Faktureringsbutik Din faktureringsbutik är den första butiken som öppnas för ditt kontrakt och den betraktas som den primära butiken för din organisation. Finansiella ärenden, såsom fakturering, är tillgängliga i faktureringsbutiken. Kontakta Shopify Plus om du behöver ändra faktureringsbutik i din organisation.
Expansion En expansionsbutik är en extra butik som öppnats för att komplettera din huvudbutik. Detta kan vara för att du ska kunna bedriva försäljning på olika språk eller i olika valutor.
Detaljhandel En detaljhandelsbutik som skapats för att endast sälja personligen.
Endast medlemmar En butik för medlemmar som skapats för att sälja endast till anställda eller till ett utvalt antal medlemmar.
Grosshandel En grossistbutik som skapats för att sälja till andra företag.
Utveckling En utvecklingsbutik som skapats för att låta handlare experimentera med teman, varumärkeshantering eller anpassad kodning. Utvecklingsbutiker är inte avsedda för att köpa produkter.
Övrigt En butik som skapats av en orsak som inte ingår i andra butikstyper.

Uppgifter om butiken

Klicka på butikens namn på Butikssidan för att visa mer information om en specifik butik. Avsnittet Butiksuppgifter ger detaljerad information om butiken.

Information tillgänglig på butikens informationssida.
Butiksuppgift Beskrivning
Butiksnamn Visar butikens namn som det visas på din webbplats och i dina kundmeddelanden samt i marknadsföringsmeddelanden via e-post.
Internt butiksnamn och identifierare Visar butikens namn och förkortningen som används för att identifiera butiken i den globala navigeringsmenyn. Du kan ändra det interna butiksnamnet och identifieraren.
Butikstyp Beskriver butikens primära syfte.
Butikens domän Visar butikens aktuella huvuddomän och om det finns andra domäner som är kopplade till butiken.
Butiksvaluta Visar din butiks primära valuta, vilken används i butikens produktpriser och rapportvärden.
Aktiverade valutor Visar de valutor som kunderna kan använda för att betala för inköp. Aktiverade valutor visas endast om du har försäljning i flera valutor.
Åtkomst till butik Visar antalet användare i din organisation som har åtkomst till butiken.
Butiksägare Visar vilken användare som har butiksägartillstånd. Butiksägaren har full behörighet i butiken och kan komma åt dess finansiella information.
Försäljningskanaler Visar vilka kanaler som för närvarande är aktiva i butiken, till exempel webbutik, Facebook eller Instagram.
Nuvarande tema Visar vilket tema som för närvarande är publicerat i butiken och ger en förhandsgranskning av butikens utseende för både dator och mobil.
Appar Visar antalet appar som är installerade i butiken, både offentliga och privat skapade appar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis