Åtkomst till verktyg och administration för Shopify organisationsadministratör

Det finns två typer av åtkomst på organisationsnivå: verktygsåtkomst och administrationsåtkomst. Verktygs- och administrationsåtkomst gör det möjligt för användare att göra ändringar i alla butiker inom din organisation, inklusive butiker där dessa användare inte har tillstånd på butiksnivå.

Om du till exempel har fyra butiker i din organisation, kan du ge en användare flödesåtkomst och åtkomst till endast en av de fyra butikerna. I det här fallet kan den användaren skapa och redigera arbetsflöden för alla fyra butikerna och inte bara för den butik där den användaren har åtkomst.

Verktygs- och administrationsåtkomster skiljer från butikstillstånd. Vissa åtkomster låter användare göra saker som inte kan göras från en butiks Shopify-administratör, som till exempel att skapa en ny butik. Andra åtkomster låter användare utföra åtgärder som vanligtvis endast en butiksägare kan utföra, som till exempel ge användare åtkomst till en butik.

Beskrivning av verktygsåtkomst i Shopifys organisationsadministratör

Följande tabell beskriver de olika verktygsåtkomsterna.

Beskrivning av verktygsåtkomst på organisationsnivå
Verktygsåtkomst Beskrivning
Översikt

Gör det möjligt för användaren att visa försäljnings- och orderinformation. En användare med denna åtkomst kan utföra följande uppgifter:

 • Se försäljnings- och orderinformation för alla butiker inom organisationen.
 • Se försäljnings- och orderinformation för specifika butiker.
 • Åtkomst till detaljerade rapporter inifrån en butiks Shopify-administratör.

En användare med denna åtkomst kan se data på sidan Översikt för alla butiker i företaget utan åtkomst till specifika butiker. Användaren behöver rapporttillstånd för en butik för att kunna se detaljerade rapporter i dess Shopify-administratör.

Flow

Gör det möjligt för användaren att hantera arbetsflöden för alla butiker. En användare med denna åtkomst kan utföra följande uppgifter:

 • Skapa och ta bort arbetsflöden.
 • Aktivera och inaktivera arbetsflöden.
 • Kopiera arbetsflöden till andra butiker.

Beskrivning av administrationsåtkomster i Shopify organisationsadministratör

Följande tabell beskriver de olika administrationsåtkomsterna.

Beskrivning av administrationsåtkomst på organisationsnivå
Administrationsåtkomst Beskrivning
Hantering av användare

Gör det möjligt för användaren att hantera andra användare i din organisation. En användare med denna åtkomst kan utföra följande uppgifter:

 • Lägga till och ta bort användare.
 • Skapa och hantera roller, samt tilldela roller till användare.
 • Stänga av användare tillfälligt och återaktivera användare.
 • Ge och ta bort åtkomst på organisationsnivå, inklusive Användarhantering.
 • Ge och ta bort åtkomst till butiker och ställa in användares butikstillstånd.
 • Kräva att användare använder tvåstegsautentisering.
 • Verifiera en domän för din organisation.
 • Återställ av tvåstegsautentisering för en användare.

Åtkomst till användarhantering låter inte användaren ändra butikens ägare. Endast en butiksägare kan överföra äganderätten och den kan bara överföras inifrån butiken.

Organisationsägaren får åtkomst till Användarhantering som standard. Du kan inte ta bort den här åtkomsten från organisationsägaren.

Butikshantering

Gör det möjligt för användaren att hantera butikerna inom din organisation. En användare med denna åtkomst kan skapa nya butiker och godkänna eventuella ytterligare planavgifter som kan behövas för butiken. Om du till exempel skapar en butik som inte omfattas av ditt kontrakt kan en användare med Butikshanteringsåtkomst godkänna avgiften för den nya butiken.

Denna åtkomst gör det inte möjligt för användare att godkänna följande avgifter:

 • kontraktsavgifter
 • appavgifter

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis