Visa användare i din Shopify-organisations administratör

I avsnittet Användare i den övergripande navigeringsmenyn finns en lista över alla personer som är kopplade till din organisation.

Du kan filtrera Användarlistan på flera sätt, bland annat efter användartyp eller användarstatus.

Användartyper i organisationsadministratören

Följande tabell beskriver de olika typerna av användare i din Shopify-organisation.

Beskrivning av användartyperna i Shopify organisationsadministratör
Typ Beskrivning
Organisationens ägare

Butiksägaren i din organisations huvudbutik ses som organisationsägaren. Organisationsägaren är den första person som får åtkomst till organisationsadministratören för Shopify.

Den här organisationsägaren ges som standard all åtkomst och har alltid åtkomst till Användarhanteringen. Som ett resultat av detta kan organisationsägaren ge alla användare (inklusive sig själva) åtkomst till vilken butik och vilket verktyg som helst i din organisation.

Organisationsägaren kan inte tas bort, stängas av eller raderas. Om du vill ändra organisationsägaren måste du kontakta Shopify Plus-support.

Personal

Medlemmar i din organisation som är personal i dina butiker, eller som har tillgång till organisationsfunktioner.

Den här kategorietiketten visas inte i Användarlistan.

Samarbetspartner Shopify-partners som har åtkomst till en eller flera av din organisations Shopify-butiker.
Endast POS-app Medlemmar i din organisation som har Shopify POS-app endast för personal.
Tidigare personal

Medlemmar i din organisation som har flera, okombinerade butikskonton.

Shopify använder en gemensam inloggning som kallas Shopify-ID. Du kan inte ge organisationsledningsåtkomst till användare som är markerade som Tidigare personal förrän de kombinerar sina konton. Användare som har tillgång till flera butiker och som har kombinerat sina konton visas som en enda användare i din användarlista.

Medarbetare eller användare av endast Shopify POS-appen kan inte kombinera sina konton. Om dessa användare har personal i flera butiker så kommer de att visas flera gånger i användarlistan.

Användarstatus i organisationsadministratören

Följande tabell beskriver de statusar som användare i din organisation kan ha.

Beskrivning av användarstatusar för Shopify organisationsadministratör
Kategori Beskrivning
Aktiv Användare som kan logga in till Shopify-organisationens administratör eller en butik i din organisation, enligt den åtkomst som de har fått.
Har stängts av Användare som inte kan komma åt Shopify organisationsadministratör eller någon av dina butiker.
Pågående Användare som inte kan komma åt någon del av din organisation förrän de godkänner sin inbjudan. Dessa användare kan ha bjudits in antingen från Shopify organisationsadministratör eller direkt från en butik. Om en användare bjöds in från Shopify organisationsadministratör kan du skicka en inbjudan på nytt om det behövs.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis