Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR innebär nya skyldigheter och ansvar för registeransvariga och dataprocessorer.

Som handlare är du i allmänhet registeransvarig för dina kunders data. Det innebär att du samlar in kundernas data och väljer hur de ska hanteras. Dessutom kan GDPR tillämpas för ditt företag om du tillgängliggör varor och tjänster i Europa även om ditt företag inte är baserat i Europa.

Shopify följer dina instruktioner om hur du som processor hanterar dina kunders data. Se Shopifys GDPR-vitbok (engelska) för mer information om den personuppgiftsansvarigas och processorns roller. Se Databehandlingstillägget för information om Shopifys skyldigheter som dataprocessor för dina kunddata.

Shopify värnar om skydd av dina kunders personuppgifter såväl som dina egna, och förstår att detta är kritiskt för att dina kunder ska kunna känna tillit till dig. Shopify har utformat sin plattform för att låta merchants vara verksamma var som helst i världen. GDPR-kompatibla funktioner är inbyggda på Shopify-plattformen, inklusive funktioner som gör det möjligt för dig att erbjuda dina kunder insyn i och kontroll över sina personuppgifter och tekniska åtgärder för att säkerställa att dina kunders personuppgifter skyddas när de passerar olika gränser. Shopify strävar efter att det ska vara enkelt för dig att använda vår plattform på ett sätt som är förenligt med integritets- och dataskyddslagstiftning såsom GDPR.

Samtidigt som Shopify gör vad det kan för att möjliggöra för din framgång finns det även steg som du behöver ta själv, och slutligen är det varje handlares individuella ansvar att uppfylla kraven i GDPR. Kontakta en advokat som har kunskap om dataskyddslagar om du har specifika juridiska frågor om dina skyldigheter enligt GDPR.

Hämta Shopifys GDPR-vitbok

Ladda ned Shopifys GDPR-vitbok (engelska) för mer information om hur Shopify agerar i linje med GDPR, och för att säkerställa att du kommer att kunna använda Shopify i linje med GDPR.

Relaterade ämnen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis