Översikt över GDPR

GDPR är Europeiska unionens nya datasekretesslag. GDPR kräver att företag vidtar åtgärder för att ge individer större synlighet och bättre kontroll över hur deras personuppgifter används. Det förutsätter också att företagen hanterar dessa data säkert och ansvarsfullt.

När träder GDPR i kraft?

GDPR trädde i kraft 25 maj 2018.

Kräver GDPR att europeiska personuppgifter lagras i Europa?

GDPR kräver inte att personuppgifter lagras i Europa. GDPR kräver endast att personuppgifter för europeiska medborgare skyddas genom adekvata åtgärder om de transporteras utanför Europa.

Shopify skyddar personuppgifter enligt kraven i GDPR när sådana överförs till USA och Kanada och lagras där. Se Shopifys GDPR-vitbok (engelska) för mer information om hur personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tas emot och behandlas av Shopify i enlighet med GDPR-standarder och information om bästa säkerhetspraxis.

Hämta Shopifys GDPR-vitbok

Ladda ned Shopifys GDPR-vitbok (engelska) för mer information om hur Shopify agerar i linje med GDPR, och för att säkerställa att du kommer att kunna använda Shopify i linje med GDPR.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis