Översikt över kontosäkerhet

Vi rekommenderar att du läser mer om hur du kan generera unika lösenord till dina konton och hur du säkrar ett exponerat konto och återställer blockerade inloggningsuppgifter, i syfte att skydda dig mot risker.

Generera unika lösenord med ett lösenordsvalv

Många använder samma lösenord till flera konton. Ofta används samma kombination av användarnamn/e-postadress och lösenord. Om en kombination av användarnamn/lösenord exponeras kan en angripare få tillgång till ett annat konto som använder samma autentiseringsuppgifter om du inte använder unika lösenord.

Du kan generera och hantera dina lösenord genom en lösenordsvalvmjukvara. När du använder ett lösenordsvalv behöver du bara memorera huvudnyckeln till valvet, och dina övriga lösenord kan vara automatiskt genererade kombinationer av bokstäver, siffror och symboler. Populära lösenordsvalv inkluderar LastPass, Dashlane och 1password.

Skydda dig mot nätfiske

Nätfiskeattacker innebär att någon försöker lura dig till att installera skadeprogram i din enhet eller avslöja känslig information. Läs mer om hur du skyddar dig.

Aktivera tvåstegsautentisering

Du kan aktivera tvåstegsautentisering för ditt Shopify-konto för att minska risken för att någon som har fått tillgång till ditt lösenord ska kunna orsaka skador. Även personalen kan konfigurera tvåstegsautentisering för sina konton.

Du bör använda tvåstegsautentisering för dina andra konton när det är möjligt. Tjänster som stöder tvåstegsautentisering inkluderar:

Säkra ett komprometterat konto

Vidta åtgärder omedelbart för att skydda dina data om ditt konto har komprometterats.

Steg:

 1. Logga in på det e-postkonto som du använder för Shopify och ändra lösenordet.
 2. Logga in på Shopify och ändra lösenordet för ditt Shopify-konto. Återställ ditt lösenord om du inte kan logga in. Kontakta Shopify-supporten om du inte får ett återställningsmeddelande.
 3. Aktivera tvåstegsautentisering för extra säkerhet när du loggar in. Om tvåstegsautentisering redan är konfigurerad och en angripare kunde komma igenom den, t.ex. så att de tar bort autentiseringsmetoden för den enheten och ställer in tvåstegsautentisering igen för en annan enhet.
 4. Kontrollera dina bankuppgifter för Shopify Payments och uppdatera dem vid behov.
 5. Kontrollera och uppdatera dina bankuppgifter för PayPal och övriga betalningsleverantörer som du använder.
 6. Granska dina allmänna kontoinställningar för att säkerställa att all övrig information är korrekt.
 7. Följ myndigheternas riktlinjer för att skydda din identitet och känslig information.

Återställ blockerade inloggningsuppgifter

Många använder samma lösenord till flera konton och kombinerar dem med samma användarnamn eller e-postadress. Om en kombination av användarnamn/lösenord exponeras kan en angripare få tillgång till ett annat konto som använder samma autentiseringsuppgifter.

Vi erhåller och analyserar information från offentliga dataläckor för att minska risken för att detta ska hända dig. Vi spärrar ditt konto om din information återfinns i en sådan läcka. Du kommer att se ett felmeddelande när du försöker logga in fram tills du återställer ditt lösenord till ett som inte har komprometterats.

Observera: Du kan kontrollera om några av dina autentiseringsuppgifter har exponerats i en dataläcka via Have I Been Pwned.

Du bör även använda tvåstegsautentisering och en lösenordsvalvmjukvara för att göra alla dina lösenord säkrare.

Misstänkt inloggningsaktivitet

För att förhindra inloggningar från angripare på ett Shopify-konto låser Shopifys säkerhetssystem kontoåtkomst när ovanlig aktivitet upptäcks. I dessa fall måste du bekräfta din identitet som en del av inloggningsprocessen.

En tiosiffrig kod skickas till ditt konto-e-post. Ange den här koden för att bekräfta din identitet och logga in.

Steg:

 1. På sidan Verifiera din identitet anger du koden som skickats till din e-postadress och klickar på Logga in.

 2. När du har bekräftat din identitet ska du granska den tidigare misstänkta inloggningsinformation och ange om inloggningen gjordes av dig eller inte genom att klicka på Ja, det var jag eller Nej, det var inte jag.

 3. Om du klickar på Nej, det var inte jag så kräver Shopify att du återställer ditt lösenord för att hålla ditt konto säkert innan du loggar in på ditt konto.

Logga in på ett inaktivt konto

Om du inte har loggat in på ditt konto på tre månader eller mer måste du bekräfta din identitet som en del av inloggningsprocessen.

En tiosiffrig kod skickas till ditt konto-e-post. Ange den här koden för att bekräfta din identitet och logga in.

Steg:

 1. Ange koden som skickats till din e-postadress på inloggningssidan.
 2. Klicka på Logga in.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis