Säkra ditt konto med tvåstegsautentisering

Tvåstegsautentisering (även känd som tvåfaktorsautentisering eller multifaktorautentisering) ger en säkrare inloggningsprocess. Du måste slutföra två separata steg när du försöker logga in:

 1. Ange lösenordet för ditt konto.
 2. Autentisera via en mobilapp, sms, säkerhetsnyckel eller biometriska sensorer.

Att ha dessa två steg gör det svårare för en obehörig person att komma åt ditt konto. Även om de får kännedom om ditt lösenord kan de inte logga in utan det andra steget.

En säker tvåstegsautentisering är beroende av att kombinera två faktorer, vilket kan vara något du vet (såsom din login och lösenord kombination), något du har (till exempel en engångskod som tillhandahålls av en autentiserings-app eller via sms) eller något du är (biometrisk autentisering, t.ex. ett fingeravtryck).

När du till exempel gör ett kontantuttag hos banken behöver du något du har (ditt betalkort) och något du vet (din PIN-kod). Att använda tvåfaktorsautentisering är liknande, skillnaden är att du måste använda en annan autentiseringskod varje gång du loggar in, eftersom en autentiseringskod går ut efter att den har använts.

Tvåstegsautentisering kan ställas in för alla konton, men butiksägaren kan inte aktivera funktionen för personal. Personal behöver ställa in funktionen för sina egna konton.

Aktivera tvåstegsautentisering

Det finns olika sätt att hämta autentiseringskoder till ett inloggningsförsök:

 • Aktivera tvåstegsautentisering för SMS-meddelanden
 • Aktivera tvåstegsautentisering för en autentiseringsapp
 • Aktivera tvåstegsautentisering med en säkerhetsnyckel

Aktivera tvåstegsautentisering för SMS-meddelanden

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.
 2. Gör något av följande:

- Klicka på Hantera konto > Säkerhet. - Klicka på din profil.

Obs! Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggningser du din profil istället för Hantera konto.

 1. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Aktivera tvåstegsautentisering via SMS.

 2. Välj en landskod och ange ditt telefonnummer i det avsedda fältet.

 3. Klicka på Skicka autentiseringskod.

 4. Kolla din mobiltelefon för att se om du fått ett sms. Ta den 6-siffriga koden från sms:et och ange den under autentiseringskod.

 5. Ange ditt nuvarande lösenord under Lösenordsbekräftelse och klicka på Aktivera.

 6. Du har försetts med en lista med 10 återställningskoder. Spara dina återställningskoder på ett säkert ställe och stäng dialogfönstret.

  Om du inte har tillgång till din mobila enhet är en återställningskod det enda sättet för dig att logga in på ett konto som har tvåstegsautentisering aktiverat.

Observera: Varje återställningskod kan bara användas en gång.

Du kan hämta dina återställningskoder vid ett senare tillfälle men bara om du redan är inloggad. Se Hämta återställningskoder för anvisningar om hur du gör det.

När tvåstegsautentisering är aktiverad kommer din mobila enhet att krävas för inloggning.

Aktivera tvåstegsautentisering genom en autentiseringsapp

Ladda ned en autentiseringsapp till din mobila enhet för att aktivera tvåstegsautentisering genom en autentiseringsapp. Rekommenderade mobila enheter innefattar:

 • Smartphones.
 • Andra mobila enheter som använder operativsystemen iOS, Android, Windows eller BlackBerry.

Appen kommer att kunna skanna QR-koder och hämta autentiseringsuppgifter för dig. Rekommenderade autentiseringsappar innefattar:

Se till att du följer anvisningarna noggrant när du installerar en autentiseringsapp. Shopifys support kan inte hjälpa dig att installera dessa tredjepartsappar på dina mobila enheter. När din app har laddats ned och konfigurerats kan du aktivera funktionen i Shopify.

Aktivera en autentiseringsapp i Shopify

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.
 2. Gör något av följande:

- Klicka på Hantera konto > Säkerhet. - Klicka på din profil.

Obs! Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggningser du din profil istället för Hantera konto.

 1. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Aktivera tvåstegsautentisering via app.

 2. Konfigurera din autentiseringsapp genom att använda någon av följande metoder:

- Om du vill använda den tillhandahållna QR-koden så trycker du på Skanna streckkod och riktar sedan din kamera mot QR-koden på din datorskärm. - Om du vill använda manuell inmatning klickar du på Ange en hämtad nyckel och anger e-postadressen för ditt Google-konto. Ange sedan den hemliga nyckeln på din datorskärm i rutan intill Nyckel och tryck på LÄGG TILL.

 1. Ange den sexsiffriga koden som appen har genererat för att slutföra steg 3 i dialogrutan.

 2. Ange ditt nuvarande lösenord i det avsedda fältet och klicka på Aktivera.

 3. Du har försetts med en lista med 10 återställningskoder. Spara dina återställningskoder på ett säkert ställe och stäng dialogfönstret.

  Om du inte har tillgång till din mobila enhet är en återställningskod det enda sättet för dig att logga in på ett konto som har tvåstegsautentisering aktiverat.

Observera: Varje återställningskod kan bara användas en gång.

Du kan hämta dina återställningskoder vid ett senare tillfälle men bara om du redan är inloggad. Se Hämta återställningskoder för anvisningar om hur du gör det.

När tvåstegsautentisering är aktiverad kommer din mobila enhet att krävas för inloggning.

Aktivera tvåstegsautentisering med säkerhetsnycklar

Obs: För att använda denna typ av autentisering måste du migrera dina Shopify-konto så att de använder engångsinloggning. Du kan inte använda denna typ av autentisering för att logga in på apparna för Shopify Mobile, Shopify POS eller Shopify Inbox.

Du kan använda en säkerhetsnyckel som är kompatibel med WebAuthn standard som en andra faktor för att logga in på ditt konto. För att aktivera tvåstegsautentisering med en säkerhetsnyckel behöver du en kompatibel webbläsare och en kompatibel säkerhetsnyckel. Om du registrerar en ny säkerhetsnyckel för ditt konto kommer du att uppmanas att aktivera den när du loggar in.

Du kan registrera flera säkerhetsnycklar och flera metoder för tvåstegsautentisering för att undvika att bli utelåst från ditt konto.

Följande webbläsare är kompatibla med säkerhetsnycklar:

 • Google Chrome för skrivbordsversion 67 och senare
 • Mozilla Firefox för skrivbordsversion 60 och senare
 • Google Chrome för Android-version 73 och högre
 • Mozilla Firefox för Android-version 66 och senare
 • Microsoft Edge-version 18 och senare
 • Opera-version 54 och högre
 • Safari Technology Preview 83 eller senare
 • Brave för iOS version 1.11.3 och högre

Rekommenderade enhetstillverkare omfattar:

Registrera en kompatibel enhet till ditt Shopify-konto

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.
 2. Gör något av följande:

- Klicka på Hantera konto > Säkerhet. - Klicka på din profil.

Obs! Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggningser du din profil istället för Hantera konto.

 1. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Registrera en ny enhet.

 2. Ange ett smeknamn för enheten som ska registreras och ditt kontolösenord i de angivna fälten.

 3. Klicka på Fortsätt

 4. Din webbläsare kommer att uppmana dig att aktivera din säkerhetsnyckel.

 5. Aktivera din säkerhetsnyckel. Du får en lista med 10 återställningskoder.

 6. Skriv ner dina återställningskoder och förvara dem på ett säkert ställe. Om du inte har tillgång till din säkerhetsnyckel är en återställningskod det enda sättet för dig att logga in på ett konto som har tvåstegsautentisering aktiverad.

Observera: Varje återställningskod kan bara användas en gång.

Du kan hämta dina återställningskoder vid ett senare tillfälle men bara om du redan är inloggad. Se Hämta återställningskoder för anvisningar om hur du gör det.

När du har slutfört den här konfigurationen kommer tvåstegsautentisering att kräva din säkerhetsnyckel.

Ange telefonnummer för en reservtelefon (valfritt)

När du har konfigurerat tvåstegsautentisering på en enhet kan du konfigurera en backup-telefon för att få autentiseringskoder via sms. Detta är användbart när din primära mobila enhet inte är tillgänglig.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.
 2. Gör något av följande:

- Klicka på Hantera konto > Säkerhet. - Klicka på din profil.

Obs! Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggningser du din profil istället för Hantera konto.

 1. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Aktivera backup-telefon

 2. Välj en landskod och ange ditt backup-nummer i fältet som anges.

 3. Klicka på Bekräfta.

 4. Kolla din mobiltelefon för att se om du fått ett sms. Ta den 6-siffriga koden från sms:et och ange den under autentiseringskod.

 5. Ange ditt nuvarande lösenord under Lösenordsbekräftelse och klicka på Aktivera.

Observera! Du måste redan vara inloggad för att kunna uppge ett till telefonnummer.

Hämta återställningskoder

Du kan när som helst när du är inloggad på ditt konto hämta listan med de 10 återställningskoderna som vi visade dig när du aktiverade tvåstegsautentisering.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.
 2. Gör något av följande:

- Klicka på Hantera konto > Säkerhet. - Klicka på din profil.

Obs! Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggningser du din profil istället för Hantera konto.

 1. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Visa återställningskoder.

Observera! Du måste redan vara inloggad för att kunna hämta ett exemplar av dina återställningskoder.

Logga in med tvåstegsautentisering

Din inloggningsupplevelse förändras vid aktivering av tvåstegsautentisering.

Steg:

Inaktivera tvåstegsautentisering

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på ditt användarnamn och din kontobild i det övre högra hörnet.

 2. Klicka på Hantera konto > Säkerhet.

 3. I avsnittet Tvåstegsautentisering använder du knappen Ta bort för den autentiseringsmetod du vill inaktivera.

 4. Ange ditt lösenord när du blir uppmanad och klicka sedan på Ta bort.

Har du problem med att logga in med tvåstegsautentisering?

Vi genererade 10 återställningskoder till dig när du aktiverade tvåstegsautentisering. Du kan logga in med en återställningskod i stället för den sexsiffriga koden som din mobilapp genererar.

Observera: Varje återställningskod kan bara användas en gång.

Har du blivit utelåst från ditt konto?

Du kommer att bli utelåst från ditt konto om du inte har tillgång till din telefon, dina reservenheter eller dina återställningskoder.

 • Om du är butiksägare måste du vänta i 1 timme innan du försöker logga in igen. Kontakta vårt supportteam direkt om du misstänker att din butik har tagits över illvilligt.
 • Om tillhör personalen och du har konfigurerat en gemensam inloggning ska du kontakta vårt supportteam för hjälp. Om du inte har konfigurerat en gemensam inloggning än, be butiksägaren att inaktivera din tvåstegsautentisering, så att du kan logga in igen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis