Lägg till en reserv-autentiseringsmetod

När du har ställt in din primära metod för tvåstegsautentisering kan du ställa in en eller flera alternativa autentiseringsmetoder i reserv. Detta är användbart när din primära autentiseringsmetod inte är tillgänglig.

Steg:

  1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.
  2. Klicka på Hantera konto > Säkerhet.

  3. I avsnittet Tvåstegsautentisering klickar du på Lägg till en reservmetod

  4. Välj ett av följande alternativ:

  5. Klicka på Nästa.

  6. Ställ in tvåstegsautentisering för säkerhetskopiering enligt den metod du har valt.

  7. Valfritt: Ställ in en annan reservmetod med detta förfarande.

  8. Spara dina återställningskoder i händelse av att du förlorar åtkomsten till din mobila enhet. Se till att du lagrar dem på en säker plats offline som du kan komma åt på flera olika sätt, t.ex. från din mobila enhet, din stationära dator och från ett utskrivet dokument.

Nästa gång du loggar in på din Shopify-administratör kan du välja vilken autentiseringsmetod du vill använda.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis