Återställningskoder för tvåstegsautentisering

När du ställer in en tvåstegsautentiseringsmetod har du möjlighet att spara tio återställningskoder och förvara dem på ett säkert ställe. Återställningskoder gör det möjligt för dig att komma åt din Shopify-administratör om någon annan autentiseringsmetod inte är tillgänglig. Om du t.ex. inte har tillgång till din mobila enhet kan du använda en av dina återställningskoder för att logga in på ditt konto om den har tvåstegsautentisering aktiverad.

Se till att du förvarar dina återställningskoder på ett säkert ställe. Du kan skriva ut, kopiera eller ladda ner återställningskoderna. Du kan även spara dina återställningskoder på en molnlagringsplats som du enkelt kan komma åt, t.ex. följande:

Du kan använda en lösenordshanterare, t.ex. följande:

Hämta och spara dina återställningskoder

Om du inte sparar dina återställningskoder när du ställer in din autentiseringsmetod kan du när som helst hämta dem. Du måste vara inloggad på ditt Shopify-konto för att hämta dina återställningskoder.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.
 2. Klicka på Hantera konto > Säkerhet.

 3. Klicka på Visa koder i avsnittet Tvåstegsautentisering under Spara dina återställningskoder.

 4. Valfritt: Om du tidigare har använt alla tio av dina återställningskoder klickar du på Generera nya koder.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Skriv ut koder för att skriva ut en PDF- eller en papperskopia med återställningskoderna.
  • Klicka på Kopiera koder för att kopiera och klistra in återställningskoderna i ett elektroniskt dokument.
  • Klicka på Ladda ner koder för att ladda ner återställningskoderna till en txt-fil på din enhet.
 6. Spara dina återställningskoder på ett säkert ställe.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis