Felsökning av inloggning med tvåstegsautentisering

Det kan hända att du inte kan logga in på ditt konto på grund av en av följande orsaker:

  • du har inte din mobila enhet tillgänglig
  • de autentiseringsmetoder som du ställer in är inte tillgängliga
  • du är utelåst från ditt konto

I vart och ett av dessa fall kan du komma åt ditt konto med alternativa metoder.

Logga in med hjälp av återställningskoder

När du aktiverar tvåstegsautentisering genereras 10 återställningskoder som du kan använda när du loggar in om alla andra autentiseringsmetoder misslyckas eller om din mobila enhet inte är tillgänglig. Varje återställningskod kan endast användas en gång.

Se till att du sparar dina återställningskoder och förvarar dem på ett säkert ställe som du kan komma åt på flera sätt, t.ex. från din mobila enhet, din stationära dator och från ett utskrivet dokument.

Få hjälp om du är utelåst från ditt konto

Om du inte har tillgång till din telefon, dina reservenheter eller dina återställningskoder, kan du komma att bli utelåst från ditt konto.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis