Upphovsrätt och immateriell äganderätt

Shopify stöder skyddet av immateriella rättigheter och ber dig att göra detsamma. Det är Shopifys policy att svara på alla meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång som är förenliga med amerikanska Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Shopify svarar också på anmälningar om påstått varumärkesintrång. Det är butiksägarens ansvar att följa gällande lagar om upphovsrätt och varumärke. Detta inkluderar lagar som gäller för din butiks region eller land, samt de regioner eller länder som du säljer i.

Viktigt: denna information utgör inte professionell juridisk rådgivning. Rådgör med en oberoende juridisk rådgivare för information som är specifik för din region eller ditt land och för omständigheterna.

Om du använder dropship eller om dina produkter utgår från en app eller en tredje part, se till att få tillstånd och dokumentation för att använda produkterna, varumärket och relaterat innehåll, inklusive foton och texter. Om du inte har skapat innehållet ska du kontrollera vem som äger det, även om innehållet inte är officiellt registrerat.

Om Shopify får riktig information om påstått intrång i upphovsrätt eller varumärke, kan det intrångsgörande materialet tas bort från din butik. I vissa fall kan lagren stängas, tillfälligt eller permanent.

Översikt över immateriell äganderätt

Immateriell äganderätt handlar om något som skapats som ett resultat av kreativitet. Detta inkluderar materiella och immateriella verk, till exempel böcker, texter, kod, bilder, videoklipp, logotyper och slogans. Upphovsrätten och varumärket är två typer av immateriell äganderätt.

Som butiksägare behöver du skydda dina immateriella rättigheter och se till att du inte inkräktar på någon annans innehåll.

Om upphovsrättsintrång

Upphovsrättsintrång innebär att använda upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd från ägaren. En upphovsrättsägare har exklusiva rättigheter att kopiera, visa, distribuera, sälja eller utföra verken eller att skapa härledda verk.

Upphovsrätten skyddar materiella originalverk, t.ex. foton i din webbutik. Upphovsrätten gäller från den tidpunkt du skapar verken, men du kan också ansöka om att registrera dina verk hos statlig upphovsrättsmyndighet, till exempel hos U.S. Copyright Office. Upphovsrättsregler existerar i många länder.

Du kan läsa mer om upphovsrätt på webbplatsen för U.S. Copyright Office eller i handbok om upphovsrätt hos kanadensiska Intellectual Property Office.

Om varumärkesintrång

Varumärken hänvisar till immateriella verk, såsom varumärkesbyggande, som identifierar och särskiljer ett företag eller en produkt från andra typer av företag eller produkter. Varumärkesintrång innebär användande av ett varumärke utan tillstånd på ett sätt som kan leda till osäkerhet om varumärket, produkten eller tjänsterna.

Du kan registrera ditt varumärke för att skydda ditt varumärkes image, till exempel din logotyp eller ditt företagsnamn, hos statlig varumärkesmyndighet, till exempel på webbplatsen för United States Patent and Trademark Office.

Sök efter registrerad upphovsrätt och varumärken

Om en upphovsrätt eller ett varumärke är registrerat kan du söka i myndighetsregister för att bekräfta registreringen och få mer information. Upphovsrätts- eller varumärkeslagstiftning kan fortfarande tillämpas om en upphovsrätt eller ett varumärke inte är registrerat. Följande är exempel på poster som du kan söka efter:

Rapportering av intrång i upphovsrätt eller varumärke

Om du har anledning att tro att innehållet i en butik som använder Shopify kränker eller kränker din upphovsrätt eller ditt varumärke, kan du använda formuläret Shopify DMCA Notice eller formuläret Shopify Trademark Infringement Notice för att rapportera detta innehåll.

Överväg om arbetena är skyddade enligt lag och om butikens användning kan ses som upphovsrätts- eller varumärkesintrång innan du skickar in blanketten. Om du inte är säker på om upphovsrätt eller varumärkeslagstiftning skyddar materialet, rådgör med oberoende juridisk rådgivare.

Shopifys Trust and Safety team granskar endast ditt meddelande om varje del av formuläret är ifyllt. Du får ett svar efter att teamet har granskat ditt meddelande.

Rapportera endast en butik per meddelande och inkludera all relevant information i det meddelandet. Du kan inkludera mer än en länk per meddelande.

Obs! Om du får ett felmeddelande när du lägger till din elektroniska signatur, se till att signaturen matchar ditt för-och efternamn och ta bort eventuella mellanslag som kan ha lagts till i slutet av din signatur.

Svara på ett meddelande om intrång i upphovsrätt eller varumärke

Om din butik får ett meddelande om DMCA eller varumärkesintrång kommer Shopifys Trust and Safety team skicka e-postmeddelande till butiksägaren med åtgärder att vidta för att bestrida. Åtgärderna kan innebära att bevisa registrerat varumärke eller att fylla i ett bestridande. Om du svara på e-postmeddelandet om DMCA eller varumärkesintrång om du har några frågor.

Shopify kan ta bort allt intrångsmaterial från din butik. Beroende på meddelandet, ditt svar, tillämpliga lagar och Shopifys policyer meddelar Shopify dig om du får ersätta innehåll som har tagits bort . I vissa fall kan butiker som kränker immateriella rättigheter stängas, tillfälligt eller permanent.

Ibland kommer upphovsrätts-och varumärkesägare att kontakta dig med ett meddelande om upphörande och avstående. Detta gör det möjligt för dig att svara, och kan förhindra ytterligare åtgärder i situationer där upphovsrätt eller varumärkeslagstiftning gäller.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis