Så utför du en besiktningsperiod

När du har kommit med ett erbjudande, skickat betalningen till Escrow.com och säljaren har levererat tillgångar till dig så är det dags att börja din besiktningsperiod. Besiktningsperioden är en bestämd tidsperiod under vilken du ska granska de tillgångar som du köper för att säkerställa att allting du har mottagit överensstämmer med vad som har avtalats.

Escrow använder etapper för att fastställa slutförandet av en transaktion. Etapper kan vara steg såsom överföringen av domännamn, sociala medier-konton och åtkomst till Shopify-admin via ett personalkonto. Om du godkänner alla etapper på ditt Escrow.com-konto kommer din besiktningsperiod att anses avslutad. Eftersom alla transaktioner via Escrow.com-konton är slutgiltiga är det väldigt viktigt att du genomför din företagsbesiktning under denna period. Det är bindande att godkänna etapper och i samband med att du godkänner etapperna tar säljaren tar emot sin betalning och företaget blir ditt.

Du måste kontakta Escrow-supporten om du behöver göra ändringar i Escrow-etapperna efter att transaktionen har skapats. Escrow kommer att tillämpa ändringarna om både köparen och säljaren samtycker till dem.

Besiktningsperiodens inledning

Säljaren kommer att börja skicka tillgångar till dig efter att du har betalat genom Escrow.com. Detta inkluderar oftast alla domännamn, konton i sociala medier, äganderätt till appar och fysiskt lager. När säljaren bekräftar via Exchange Marketplace att alla de efterfrågade tillgångarna har skickats till dig, ska du kontrollera dem i din etapplista på ditt Escrow.com-konto.

Logga in på ditt Escrow.com-konto och ta fram transaktionen mellan dig och säljaren. Bocka av de tillgångar som du har tagit emot och klicka på knappen Bearbetningsåtgärder på transaktionssidan. Exchange skickar då en bekräftelse till dig om att du kan inleda din besiktningsperiod.

Besiktningsperiodens löptid

Denna avgörs av vilken tidsperiod som avtalades mellan dig och säljaren vid den tidpunkt då transaktionen skapades. Vanligtvis varar en besiktningsperiod tre dagar, men för transaktioner av högre värde är rekommendationen att ni avtalar en längre besiktningsperiod. Dock kan säljare föreslå besiktningsperioder som är så korta som 24 timmar.

Kan Exchange hjälpa till med besiktningen?

Exchange beräknar försäljnings- och trafikdata för säljaren när listningen skapas. Det innebär att du kan vara säker på att försäljningen och trafiken som rapporteras i listningens grafer baseras på data som är tillgängliga för Shopify.

Det finns annan viktig information om företaget som du själv behöver granska. Alla anspråk på vinstmarginaler, utgifter, trafikkällor etc. rapporteras av säljaren och kan inte verifieras av Exchange.

Vad du bör ha åtkomst till före besiktningen

Kontrollera först din Escrow.com-transaktion för att se hela listan över tillgångar som säljaren har samtyckt till att lämna över till dig. I samband med besiktningsperioden bör du ha fått åtkomst till alla dessa tillgångar. Det enda undantaget är statusen för Shopify-kontots kontoägarskap. Nu kommer säljaren att skapa ett Personalkonto och ge dig de nödvändiga tillstånden. Exchange kommer inte att göra dig till kontoägare förrän besiktningsperioden är över.

Övrigt som du bör erhålla är:

  • Domännamn. Beroende på var domännamnet är värdbaserat bör du få en e-postavisering om att ett domännamn har överförts till dig. Säljaren behöver troligtvis din kontaktinformation för att kunna överföra domänen till dig. Denna information kan delas i syfte att överföra tillgångar, såsom domäner och sociala medier-konton. Dock bör denna information inte användas för att kringgå Exchanges meddelandesystem.
  • Konton på sociala medier. Facebook- eller Instagram-konton är en vanlig del av de flesta försäljningar som sker genom Exchange. Säkerställ att säljaren gör dig till ny kontoägare om ni har avtalat att du ska överta kontoinnehav av dessa konton.
  • Reklamkonton. Google Adwords kan vara ett mycket användbart verktyg för att sprida kännedom om ditt företag.
  • Appar. De flesta Shopify-företag använder flera appar för sin verksamhet. Eftersom många appar skapas av tredjepartsutvecklare och inte av Shopify så är det säljarens ansvar att överlämna kontoinformationen till dig. Om du köper ett dropshipping- eller print-on-demand-företag är det särskilt viktigt att du säkerställer att säljaren ger dig rättigheter till nödvändiga appar som t.ex. Oberlo eller Printful.
  • Fysiskt lager. Om ditt inköp innefattar fysiskt lager ska du försäkra dig om att säljaren har skickat lagret till dig inför besiktningen. Be alltid säljaren att tillhandahålla dig  spårningsinformation för leveransen.

Det är inte ovanligt att en säljare begär att du uppger din kontaktinformation (inklusive fysisk adress) för att kunna överföra äganderätt av tillgångarna till dig.

Gör inga ändringar under besiktningsperioden

Ändra ingenting i betalningsinställningarna, leveransinställningarna eller produkterna under din besiktningsperiod. I annat fall kan resultatet bli att besiktningsperioden automatiskt avslutas och att säljaren får hela betalningen. Säljaren har överlåtit äganderätten över företagets tillgångar till dig i god tro. Detta ger dig som köpare möjlighet att se till att allt är på det sätt som säljaren har beskrivit och att ställa frågor innan den slutgiltiga transaktionen.

Guide inför din besiktningsperiod

Din besiktningsperiod kan inte börja förrän säljaren har skapat ett personalkonto och gett dig de nödvändiga tillstånden. Det är säljarens ansvar att skapa detta konto till dig. Exchange kommer att ta bort säljaren som kontoägare och ge dig äganderätt över företaget när du väl har tagit emot tillgångarna som säljaren har överlämnat och när besiktningsperioden är över. Ändring av ägarskap för detta konto går inte att ångra. Följ därför denna besiktningsguide noggrant.

Bekräfta och förstå alla trafikkällor

Listningar på Exchange visar det totala antalet sessioner som gäller för en webbutik varje månad. Shopify tillhandahåller denna statistik direkt och säljaren kan inte redigera den. En session definieras som en unik sidvisning. Det innebär att antalet sessioner du ser i varje listning kan vara besök till valfri sida på webbplatsen, inklusive startsidan och produktsidorna. Personer som säljer företag kan inte ändra eller redigera försäljningsdata som du ser i olika listningar. Som köpare innebär detta att du kan lita på att du inte köper grisen i säcken.

Det är viktigt att ha kännedom om hur mycket trafik en webbutik genererar för att kunna få en uppfattning om hur många av dessa besökare som blir företagets kunder. Höga intäkter i relation till total trafik är en bra indikation på att företaget har stor vinstpotential.

Du kan inleda din besiktning genom att närmare granska företagets trafiktrender. Logga in på ditt personalkonto till webbutiken och gå till avsnittet Analysverktyg i administratörskontot för att komma igång.

Avsnittet Analysverktyg i Shopify-kontot ger dig värdefulla insikter om företaget som du köper. På Informationspanelen under avsnittet Analysverktyg kan du se rapporter över försäljningstrender, trafikkällor och kunder. Du kan expandera rapporterna för att få mer information eller be säljaren att förklara dessa rapporter för dig om du ser något på Kontrollpanelen som du har frågor kring.

Du bör även se över trafiktrender. Be säljaren att tillhandahålla mer information om trafiken för datum där du upptäcker märkbara toppar eller dalar. Det är viktigt att förstå dessa trender för att kunna validera trafiken.

Det viktigaste när du analyserar trafiken för en webbutik är att trafikkällorna är legitima och kan återskapas av dig, den nya ägaren.

Vill du granska trafikdata ytterligare? Be säljaren om skrivskyddad åtkomst till dennes Google Analytics-konto. Google Analytics ger dig mer ingående information om organisk, direkt, hänvisande, social eller annan typ av trafik.

 

Bekräfta finansiell information

Det enda sättet att lista ett företag som ska säljas på Exchange är att använda den officiella Exchange-appen som Shopify tillhandahåller. På det sättet kan Exchange beräkna företagets försäljnings- och trafikdata och automatiskt skapa tabellerna som du ser i listningar genom att hämta deras verifierbara försäljningshistorik så långt bak som till 2015-01-06. Det finns inget sätt för säljare att ändra denna information före eller efter att listningen har skapats. Vi kan bara hämta information för försäljning som har slutförts via Shopify. Du bör alltid be säljaren att ge dig mer information om utgifter och försäljning som sker utanför Shopify.

För tillfället verifierar Exchange inte säljarens vinstmarginaler eller genomsnittliga månadsvinst. Denna information tillhandahålls av säljaren.

Du kan använda analysverktygen som tillhandahålls genom Shopify-administratörskontot. Dessa siffror kommer att kunna användas för att fastställa genomsnittliga dagliga eller månatliga intäkter, såväl som data om genomsnittliga ordervärden och mer ingående information om kunder.

Det är viktigt att veta att Shopify inte beräknar utgifter. Av denna anledning bör du be säljaren att tillhandahålla detaljerad information om sina utgifter. Några saker som du kanske vill be säljaren att tillhandahålla är:

  • Fakturor från Facebook eller Google Adsense för annonseringskostnader.
  • Fakturor från Shopify.
  • Fakturor för app-prenumerationer. Shopify-appar som kan behövas för att bedriva verksamheten kan ibland ta ut en månadsavgift.
  • Kostnaden för varor. Säljaren bör ge dig information om kostnaden för de varor som företaget säljer.

Att samla denna information från säljaren hjälper dig att bekräfta att den genomsnittliga månadsvinsten som säljaren uppger i listningen är korrekt.

Undersök tidigare order

Gå till avsnittet Order i administratörskontot i Shopify för att undersöka alla tidigare order inom företaget. Några saker som kan vara bra att kontrollera är antalet chargebacks, ej distribuerade order och återbetalade order. Du bör även granska spårningsnummer för att säkerställa deras riktighet.

Även om det är helt normalt för ett etablerat företag att få ett fåtal återbetalningar eller till och med några chargebacks så är det mycket viktigt att du dubbelkollar att säljaren har markerat alla ordrar som distribuerade.

Om du märker att många order inte är distribuerade bör du fråga säljaren om det. Kunderna kommer förmodligen be dig om hjälp när du väl äger företaget. Du kan undvika detta genom att kontrollera tidigare order för att säkerställa att de har distribuerats och betalats.

Förklaring av vad intäkter är

Intäkter är den totala inkomsten som företaget genererar före utgifter. Exchange beräknar företagets intäkter för säljaren, men det är endast säljaren som kan klargöra vad deras månatliga utgifter är.

De vanligaste utgifterna för ett Shopify-företag är månatliga planavgifter, vilka vanligtvis ligger mellan 280-2 970 SEK per månad. Många företag använder även tredjepartsappar, vilka kan ta ut en månadsavgift, i sina butiker.

Intäkterna ger dig en uppfattning om hur mycket potential butiken har att generera inkomst, men se till att be säljaren förklara vilka företagets kostnader är.

Läs om de appar som säljaren använder

Appar kan vara en viktig del av att driva ett Shopify-företag. Många företag använder sig av appar för att distribuera order, köpa fraktetiketter eller hantera en del av marknadsföringen.

Gå till avsnittet om Appar på Shopify-administratörskontot för att se vilka appar som för tillfället är installerade. Ställ eventuella frågor om dessa appar till säljaren, vad de används till och om de debiterar en återkommande avgift.

Det är också viktigt att säljaren gör dig till kontoägare för dessa appar. Om en app för orderdistribuering används kan du kontrollera kontoinformationen själv genom att besöka den specifika appen.

Det är inte alla appar som kräver att säljaren överför äganderätten, men be säljaren att dubbelkolla att du kommer att få åtkomst till de nödvändiga apparna innan du väljs som ny kontoägare.

 

Inspektera konton på sociala medier

Sociala medier är en värdefull tillgång för e-handelsföretag. Du bör försäkra dig om att siffrorna som säljaren har uppgivit verkligen stämmer om du köper ett företag på Exchange på grundval av att ett sociala medier-konto med många följare medföljer.

När du har åtkomst till sociala medier-konton kan du titta närmare på följarkonton och interaktion för att kontrollera att det finns värde i att köpa dessa tillgångar från säljaren. Även om det inte går att fastställa att ett stort följarantal är detsamma som kvalitet så kan du alltid titta på konversationer i inlägg och titta närmare på följarnas profiler för att få en uppfattning om vilka kunderna är.

Läs om hur du bearbetar betalningar

De flesta företag på Shopify använder Shopify-betalningar för att hantera betalningar genom webbutikens kassa. Det är viktigt att förstå att Shopify-betalningar endast är tillgängligt om du bor i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland, Hongkong, Japan eller Singapore.

Du bör även dubbelkolla att företaget uppfyller alla juridiska krav för att hantera betalningar genom Shopify-betalningar. Du kan verifiera detta genom att se över villkoren i serviceavtalet för Shopify-betalningar i din region.

Om du bor utanför dessa stödda länder kan du fortfarande bearbeta betalningar för företaget, men du kommer att behöva hitta en betalnings-gateway från tredje part som stöds.

Om säljaren redan använder en betalnings-gateway från tredje part kan du be dem om mer information om registreringsprocessen för att säkerställa att du kan börja bearbeta betalningar direkt när du blir företagets ägare.

 

Arrangera leverantörsrelationer och produktlicensiering

Vissa produkter kräver återförsäljarlicens. Om du inte är säker på om produkterna som säljs av företaget kräver en licens ska du fråga säljaren om företaget redan har erhållit juridiska rättigheter att sälja sina produkter och huruvida denna licens kan överföras till dig eller inte.

Fråga säljaren vem som levererar produkterna. Om det är en leverantör från tredje part ska du se till att säljaren ger dig kontaktinformationen till leverantören för att försäkra att du kan beställa från samma leverantör när du blir ny ägare.

Om du köper ett företag som använder dropshipping eller print-on-demand så kommer du förmodligen att använda appar som t.ex. Printful för att distribuera ordrar. Dessa appar hanterar distribueringsprocessen åt dig, men du måste fortfarande se till att äganderätten till appen överförs till dig. Det är säljarens ansvar att göra dessa ändringar åt dig.

 

Fråga säljaren om deras kundsupport

Ett bra sätt att få insikt i verksamheten är att förstå kundernas behov. Fråga säljaren om det finns pågående kundsupportproblem som behöver åtgärdas. Om det finns några återstående chargebacks eller återbetalningar som behöver genomföras är det säljarens ansvar att hantera dessa åt dig innan du blir ny ägare. I annat fall bör säljaren utbilda dig i hur du hanterar kundsupportärenden.

Om en säljare erbjuder dig support efter försäljning kan du överväga att ta fram ett kontrakt som håller säljaren ansvarig. Vi rekommenderar att du konsulterar en advokat eller juridisk person.

Avslutning av din besiktningsperiod

Besiktningsperioden löper ut när du har slutfört alla etapper på ditt Escrow.com-konto eller när den avtalade tidsperioden för besiktningen har löpt ut.

Efter ditt godkännande kommer Escrow.com att överföra din betalning till säljaren. Någon från Exchange kommer att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela att du har blivit den nya företagsägaren.

Det kan ta upp till tre affärsdagar från det att du avslutar din besiktningsperiod tills du blir ny företagsägare och Shopify-kontoinnehavare. Under den här tiden kommer Exchange att göra nödvändiga ändringar i kontot för att säkerställa att allt är klart inför att du ska ta över.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis