Så utför du en besiktningsperiod

När du har kommit med ett erbjudande, skickat betalningen till Escrow.com och säljaren har levererat tillgångar till dig så är det dags att börja din besiktningsperiod. Besiktningsperioden är en bestämd tidsperiod under vilken du ska granska de tillgångar som du köper för att säkerställa att allting du har mottagit överensstämmer med vad som har avtalats.

Escrow använder etapper för att fastställa slutförandet av en transaktion. Etapper kan vara steg såsom överföringen av domännamn, sociala medier-konton och åtkomst till Shopify-admin via ett personalkonto. Om du godkänner alla etapper på ditt Escrow.com-konto avslutas din inspektionsperiod. Eftersom alla transaktioner via Escrow.com-konton är slutgiltiga är det väldigt viktigt att du genomför din företagsbesiktning under denna period. Det är bindande att godkänna etapper och i samband med att du godkänner etapperna tar säljaren tar emot sin betalning och företaget blir ditt.

Du måste kontakta Escrow-supporten om du behöver göra ändringar i Escrow-etapperna efter att transaktionen har skapats. Escrow kommer att tillämpa ändringarna om både köparen och säljaren samtycker till dem.  

Besiktningsperiodens inledning

Säljaren kommer att börja skicka tillgångar till dig efter att du har betalat genom Escrow.com. Detta inkluderar oftast alla domännamn, konton i sociala medier, äganderätt till appar och fysiskt lager. När säljaren bekräftar via Exchange Marketplace att alla de efterfrågade tillgångarna har skickats till dig, ska du markera dem som mottagna i din milstolpslista på ditt Escrow.com-konto.

Logga in på ditt Escrow.com-konto och ta fram transaktionen mellan dig och säljaren. Välj de tillgångar som du har tagit emot och klicka på Bearbeta åtgärder på transaktionssidan. Exchange skickar då en bekräftelse till dig om att du kan inleda din besiktningsperiod.

Besiktningsperiodens löptid

Längden på besiktningsperioden beror på hur lång tid som avtalades mellan dig och säljaren vid den tidpunkt då transaktionen skapades. En typisk besiktningsperiod varar tre dagar, men för transaktioner av högre värde rekommenderar vi att du godkänner en längre besiktningsperiod. Den minimala besiktningsperioden är tre dagar och den maximala är 30 dagar.

Besiktningsperioden kan antingen avslutas när det avtalade tidsintervallet löper ut eller när du accepterar och godkänner alla milstolpar. När besiktningsperioden avslutas får säljaren betalning och äganderätten till butiken överförs till dig.

Kan Exchange hjälpa till med besiktningen?

Exchange beräknar försäljnings- och trafikdata för säljaren när listningen skapas. Det innebär att du kan vara säker på att försäljningen och trafiken som rapporteras i listningens grafer baseras på data som är tillgängliga för Shopify.

Det finns annan viktig information om företaget som du behöver inspektera själv. Fordringar såsom vinstmarginaler, utgifter och trafikkällor rapporteras av säljaren och kan inte verifieras av Exchange.

Vad du bör ha åtkomst till före besiktningen

Hänvisa först till din Escrow.com-transaktion för att se hela listan över tillgångar som säljaren har samtyckt till att lämna över. I samband med besiktningsperioden bör du ha fått åtkomst till alla dessa tillgångar. Det enda undantaget är butiksägarens status för Shopify-kontot. Nu lägger säljaren till dig som personal. Exchange kommer inte att göra dig till butiksägare förrän din besiktningsperiod löper ut.

Övrigt som du bör erhålla är:

 • Domännamn. Beroende på var domännamnet är värdbaserat bör du få en e-postavisering om att ett domännamn har överförts till dig. Säljaren behöver troligtvis din kontaktinformation för att kunna överföra domänen till dig. Denna information kan delas i syfte att överföra tillgångar, såsom domäner och sociala medier-konton. Dock bör denna information inte användas för att kringgå Exchanges meddelandesystem.
 • Konton på sociala medier. Facebook- eller Instagram-konton är en vanlig del av de flesta försäljningar som sker genom Exchange. Säkerställ att säljaren har givit dig åtkomst till dem om ni har avtalat att du ska överta kontoinnehav av dessa konton.
 • Reklamkonton. Google Adwords kan vara ett mycket användbart verktyg för att sprida kännedom om ditt företag.
 • Appar. De flesta Shopify-företag använder flera appar för sin verksamhet. Eftersom många appar skapas av tredjepartsutvecklare och inte av Shopify så är det säljarens ansvar att överlämna kontoinformationen till dig. Om du köper ett dropshipping- eller print-on-demand-företag är det särskilt viktigt att du säkerställer att säljaren ger dig rättigheter till nödvändiga appar som t.ex. Oberlo eller Printful.
 • Fysiskt lager. Om ditt inköp innefattar fysiskt lager ska du försäkra dig om att säljaren har skickat lagret till dig inför besiktningen. Be alltid säljaren att tillhandahålla dig spårningsinformation för leveransen.

Det är inte ovanligt att en säljare begär att du ger dem din kontaktinformation (inklusive din fysiska adress) för att korrekt överföra äganderätt av tillgångarna till dig. Medan Shopifys kontoteam överför äganderätt ansvarar säljaren för att överföra alla avtalade tillgångar till dig.

Vad du inte ska göra under din besiktningsperiod

 • Ändra inte något i betalningsinställningarna, leveransinställningarna eller produkterna under besiktningsperioden.
 • Exportera inte heller data eller information från butiken under besiktningsperioden. Att göra ändringar eller exportera information kan resultera i att besiktningsperioden automatiskt avslutas och att säljaren får hela betalningen.
 • Markera inte alla tillgångar som godkända förrän du har inspekterat dem grundligt och är nöjd. När du godkänner tillgångarna avslutas besiktningsperioden och säljaren får betalningen. Den här åtgärden kan inte upphävas.

Säljaren överför äganderätten till företagets tillgångar till dig i god tro så att du kan säkerställa att allt är på det sätt som säljaren har beskrivit och så att du kan ställa eventuella frågor som du kan ha innan inspektionen avslutas.

Guide till din besiktningsperiod

Din besiktningsperiod kan inte börja förrän säljaren har skapat personal med nödvändiga tillstånd för dig. Det är säljarens ansvar att skapa detta konto till dig. Exchange kommer att ta bort säljaren som kontoägare och ge dig äganderätt över företaget när du väl har tagit emot tillgångarna som säljaren har överlämnat och när besiktningsperioden är över. Eftersom denna kontoäganderätt inte är reversibel, är det viktigt att du följer denna inspektionsguide noggrant. Du bör även se till att tvåstegsautentisering är inaktiverad för alla konton som överförs till dig innan du tar emot de tillhörande etappmålen i Escrow.

Obs! Om det finns avvikelser mellan vad som erbjöds och vad som levererades under besiktningsperioden ska kontakta Exchange Marketplace-supporten omedelbart, så att supportteamen hos både Escrow och Exchange Marketplace kan åtgärda problemet innan försäljningen slutförs.

Bekräfta och förstå alla trafikkällor

Listningar på Exchange visar det totala antalet sessioner som gäller för en webbutik varje månad. Shopify tillhandahåller denna statistik direkt och säljaren kan inte redigera den. En session definieras som en unik sidvisning. Det innebär att antalet sessioner du ser i varje listning kan vara besök till valfri sida på webbplatsen, inklusive startsidan och produktsidorna. Personer som säljer företag kan inte ändra eller redigera försäljningsdata som du ser i olika listningar. Som köpare innebär detta att du kan lita på att du inte köper grisen i säcken.

Det är viktigt att ha kännedom om hur mycket trafik en webbutik genererar för att kunna få en uppfattning om hur många av dessa besökare som blir företagets kunder. Höga intäkter i relation till total trafik är en bra indikation på att företaget har stor vinstpotential.

Du kan inleda din besiktning genom att närmare granska företagets trafiktrender. Logga in på butiken och gå till avsnittet Analysverktyg i administratörskontot för att komma igång.

Analysverktygssidan i Shopify-kontot ger värdefulla insikter om företaget du köper. Du kan hitta rapporter om försäljningstrender, trafikkällor och kunder. Om du upptäcker något på Analysverktygssidan som ger upphov till frågor kan du expandera rapporterna för att hitta mer information eller be säljaren att gå igenom dessa rapporter med dig. Du fördjupa dig i butikens analysverktyg genom att kontrollera rapport- och live-vy-sidorna.

Be säljaren titta på trafiktrender. Be säljaren att tillhandahålla mer information om trafiken för datum där du upptäcker märkbara toppar eller dalar. Det är viktigt att förstå dessa trender för att kunna validera trafiken.

Det viktigaste när du analyserar trafiken för en webbutik är att trafikkällorna är legitima och kan återskapas av dig, den nya ägaren.

Vill du granska trafikdata ytterligare? Be säljaren om skrivskyddad åtkomst till dennes Google Analytics-konto. Google Analytics ger dig mer ingående information om organisk, direkt, hänvisande, social eller annan typ av trafik.

Bekräfta finansiell information

Det enda sättet att lista ett företag som ska säljas på Exchange är att använda den officiella Exchange-appen som Shopify tillhandahåller. På detta sätt kan Exchange beräkna företagets försäljnings- och trafikdata. Exchange skapar automatiskt diagram som du ser på listor genom att dra deras verifierbara försäljningshistorik från så långt tillbaka som 6 januari 2015. Det finns inget sätt för säljare att ändra denna information före eller efter att listningen har skapats. Vi kan bara hämta information för försäljning som har slutförts via Shopify. Du bör alltid be säljaren att ge dig mer information om utgifter och försäljning som sker utanför Shopify.

För tillfället verifierar Exchange inte säljarens vinstmarginaler eller genomsnittliga månadsvinst. Denna information tillhandahålls av säljaren.

Du kan använda analysverktygen som tillhandahålls genom Shopify-administratörskontot. Dessa siffror kommer att kunna användas för att fastställa genomsnittliga dagliga eller månatliga intäkter, såväl som data om genomsnittliga ordervärden och mer ingående information om kunder.

Det är viktigt att veta att Shopify inte beräknar utgifter. Av denna anledning bör du be säljaren att tillhandahålla detaljerad information om sina utgifter. Några saker som du kanske vill be säljaren att tillhandahålla är:

 • Fakturor från Facebook eller Google Adsense för annonseringskostnader.
 • Fakturor från Shopify.
 • Fakturor för app-prenumerationer. Shopify-appar som kan behövas för att bedriva verksamheten kan ibland ta ut en månadsavgift.
 • Kostnaden för varor. Säljaren bör ge dig information om kostnaden för de varor som företaget säljer.

Att samla denna information från säljaren hjälper dig att bekräfta att den genomsnittliga månadsvinsten som säljaren uppger i listningen är korrekt.

Undersök tidigare order

Gå till avsnittet Order i administratörskontot i Shopify för att undersöka alla tidigare order inom företaget. Några saker som kan vara bra att kontrollera är antalet chargebacks, återbetalade order och ej distribuerade order. Du kan också granska spårningsnummer för att säkerställa deras legitimitet.

När butiksägande har ändrats kan vissa betalnings-gateways, till exempel Shopify Payments, inte behandla återbetalningar för ordrar som lagts under tidigare ägande. Det är viktigt att du verifierar att alla utestående återbetalningar av ordrar är slutförda innan du godkänner några milstolpar.

Även om det är helt normalt för ett etablerat företag att få ett fåtal återbetalningar eller till och med några chargebacks så är det mycket viktigt att du dubbelkollar att säljaren har markerat alla ordrar som distribuerade.

Om du märker att många order inte är distribuerade bör du fråga säljaren om det. Kunderna kommer förmodligen be dig om hjälp när du väl äger företaget. Du kan undvika detta genom att kontrollera tidigare order för att säkerställa att de har distribuerats och betalats.

Granska intäkterna

Intäkter är den totala inkomsten som företaget genererar före utgifter. Exchange beräknar företagets intäkter för säljaren, men det är endast säljaren som kan klargöra vad deras månatliga utgifter är.

De vanligaste utgifterna för ett Shopify-företag är månatliga planavgifter, vilka vanligtvis ligger mellan 29–299 USD per månad. Många företag använder även tredjepartsappar, vilka kan ta ut en månadsavgift, i sina butiker.

Intäkterna ger dig en uppfattning om hur mycket potential butiken har att generera inkomst, men se till att be säljaren förklara vilka företagets kostnader är.

Läs om de appar som säljaren använder

Appar kan vara en viktig del av att driva ett Shopify-företag. Många företag använder sig av appar för att distribuera ordrar, köpa fraktetiketter eller hantera en del av marknadsföringen.

Gå till avsnittet om Appar på Shopify-administratörskontot för att se vilka appar som för tillfället är installerade. Ställ eventuella frågor om dessa appar till säljaren, vad de används till och om de debiterar en återkommande avgift.

Det är också viktigt att säljaren gör dig till kontoägare för dessa appar. Om en app för orderdistribuering används kan du kontrollera kontoinformationen själv genom att besöka den specifika appen.

Inte alla appar kräver att säljaren överför äganderätt. Be säljaren att dubbelkolla att du har tillgång till alla nödvändiga appar innan du blir ny kontoägare.

Inspektera konton på sociala medier

Sociala medier är en värdefull tillgång för e-handelsföretag. Du bör försäkra dig om att siffrorna som säljaren har uppgivit verkligen stämmer om du köper ett företag på Exchange baserat på att det har många följare på sociala medier.

När du har tillgång till konton på sociala medier ska du titta närmare på engagemang och följarkonton för att kontrollera att det finns ett värde i att köpa dessa tillgångar från säljaren. Även om det inte går att säkerställa att följarantalet är av kvalitet kan du alltid titta på omvandlingsfrekvens av inlägg.

Läs om hur du bearbetar betalningar

De flesta företag i Shopify använder Shopify Payments för att hantera betalningar. Shopify Payments är endast tillgängligt för företag i vissa länder och regioner.

Du bör även dubbelkolla att företaget uppfyller alla juridiska krav för att hantera betalningar genom Shopify Payments. Du kan verifiera detta genom att se över villkoren i serviceavtalet för Shopify Payments i din region.

Om du bor utanför dessa stödda länder kan du fortfarande bearbeta betalningar för företaget men du kommer att behöva hitta en betalnings-gateway från tredje part som stöds.

Om säljaren redan använder en betalnings-gateway från tredje part kan du be dem om mer information om registreringsprocessen för att säkerställa att du kan börja bearbeta betalningar direkt när du blir företagets ägare. 

Arrangera leverantörsrelationer och produktlicensiering

Vissa produkter kräver återförsäljarlicens. Om du inte är säker på om produkterna som säljs av företaget kräver en licens ska du fråga säljaren om företaget redan har erhållit juridiska rättigheter att sälja sina produkter och huruvida denna licens kan överföras till dig eller inte.

Fråga säljaren vem som levererar produkterna. Om det är en leverantör från tredje part ska du se till att säljaren ger dig kontaktinformationen till leverantören för att försäkra att du kan beställa från samma leverantör när du blir ny ägare.

Om du köper ett företag som använder dropshipping eller app för beställningstryck så kommer du förmodligen att använda appar som t.ex. Oberlo eller Printful för att distribuera ordrar. Dessa appar hanterar distribueringsprocessen åt dig, men du måste fortfarande se till att äganderätten till appen överförs till dig. Det är säljarens ansvar att göra dessa ändringar åt dig.

Fråga säljaren om deras kundsupport

Ett bra sätt att få insikt i verksamheten är att förstå kundernas behov. Fråga säljaren om det finns pågående kundsupportproblem som behöver åtgärdas och om de bästa sätten att ta itu med eventuella framtida problem. Om det finns några återstående chargebacks eller återbetalningar som behöver genomföras är det säljarens ansvar att hantera dessa åt dig innan du blir ny ägare. I annat fall bör säljaren utbilda dig i hur du hanterar kundsupportärenden.

Om en säljare erbjuder dig support efter försäljning kan du överväga att ta fram ett kontrakt som håller säljaren ansvarig. Vi rekommenderar att du konsulterar en advokat.

Avslutning av din besiktningsperiod

Besiktningsperioden löper ut när du har markerat alla milstolpar som accepterade på ditt konto på Escrow.com eller när den avtalade tidsperioden för besiktningen har löpt ut.

Efter ditt godkännande kommer Escrow.com att överföra din betalning till säljaren. Någon från Exchange kommer att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela att du har blivit den nya företagsägaren.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar från det att du avslutar din besiktningsperiod tills du blir ny företagsägare och Shopify-butiksägare. Under den här tiden kommer Exchange att göra nödvändiga ändringar i kontot för att säkerställa att allt är klart inför att du ska ta över.

Obs! Se vår guide om hur du löserproblem om du har några problem under besiktningsperioden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis