Överföra äganderätt över ditt företag

Everything you need to know about transferring assets to your buyer and how the Shopify Accounts team transfers Shopify account ownership to the buyer.

In this section

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis