Överföra äganderätt över ditt företag

Allt du behöver veta om överföring av tillgångar till din köpare och hur Shopifys kontoteam överför ägandet av Shopify butiksägare till köparen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis