Avbryta en transaktion

Du kan avbryta din transaktion inom din Exchange Marketplace-app innan köparen har godkänt villkoren och innan köparen har skickat in betalningen. I Exchange Marketplace-appen kan du se knappen Avbryt transaktion i stegen med titeln Lägg till bankkonto och Köparen betalar.

När köparen har godkänt villkoren och skickat in sin betalning är det endast Escrow-supporten som kan avbryta köpet. Skicka ett e-postmeddelande till shopify@escrow.com för att initiera annulleringen av köpet.

Köparen avvisar transaktionen

Du kan när som helst under din köparens besiktningsperiod välja att avvisa företagets tillgångar och avsluta transaktionen. Om detta händer är det köparens ansvar att återlämna tillgångarna till dig.

Om du samtycker till att avbryta transaktionen ska du ta bort köparen från personalen. Följ dessa steg för att göra detta:

  1. Välj köparens personallänk från behörighetsavsnittet.
  2. Klicka på Ta bort personal eller Radera personal.

Escrow.com fortsätter att hålla betalningen tills du bekräftar att köparen har returnerat resten av tillgångarna. Betalningen skickas tillbaka till köparen efter att du har gett klartecken.

Nu kan du börja leta en annan köpare.

Köparen har inte returnerat tillgångar

Även om Exchange och Escrow.com kommer att arbeta för att hjälpa dig att undvika denna situation finns det i annat fall en process som säkerställer att du antingen får tillgångarna eller betalningen. Köparen måste omedelbart returnera tillgångarna.

Om du inte samtycker till köparens avslag kommer förhandlingsperioden att föras in. Om tvisten inte kan avgöras under förhandlingsperioden kommer en medlingsperod att inledas.

Om en köpare returnerar tillgångarna och avslutade delmål till dig samt vill avbryta en transaktion men redan har brutit mot reglerna i villkoren för din inspektionsperiod (dvs. har gjort ändringar i din webbutik eller har publicerat inlägg på dina sociala medier) kan du avvisa köparens önskemål om att avbryta processen.

Även om dessa situationer är ovanliga ger denna process ytterligare skydd för människor som säljer sina företag.

Vad kan du göra för att undvika avvisade transaktioner?

I de flesta fallen som en potentiell köpare avvisar tillgångar under en transaktion är det för att artiklarna inte överensstämmer med beskrivningen. Ofta kan du undvika detta genom att:

  • Alltid ge din köpare åtkomst till försäljningsrapporter och statistik. 
  • Slutföra alla pågående ordrar innan du överför verksamheten.
  • Vara noga med att hantera eventuella chargebacks innan du överför företaget.
  • Låta köparen veta att du är ansvarig för eventuella ordrar som har lagts medan du fortfarande var ägare.
  • Vara uppriktig i din listning. Onlinetransaktioner kan göra folk tveksamma, men om du är transparent under försäljningsprocessen kan du undvika problem under de viktiga skedena av din transaktion.

När du använder Exchanges betalningsprocess får du också vägledning från Exchanges supportspecialister.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis