Överföra ditt företag

Shopifys kontoteam kommer att ta hand om att överföra ägandet av ditt Shopify-företag efter köparen godkänner alla milstolpar i Escrow.com-transaktionen. Genom att låta oss göra ägarbytet åt dig tar vi hand om att ta bort ditt kreditkort och inaktivera ditt konto hos Shopify Payments så att den nya ägaren kan ange sin egen finansiella information. Både du och din köpare kommer att få ett e-postmeddelande från oss när butikens äganderätt har överförts. Medan Shopifys kontoteam överför äganderätt är det fortfarande du som ansvarar för att överföra alla avtalade tillgångar till köparen.

Checklista för överföring

Du har hittat en köpare, godtagit deras erbjudande och startat en transaktion i Escrow i Exchange Marketplace-appen. Nu är det dags att göra företaget redo för dess nya ägare. Här är en lista över några av de saker du behöver göra innan köparen blir den nya företagsägaren. Allt detta kanske inte gäller för din försäljning. Det här är bara våra rekommendationer om vad som gäller för de flesta försäljningar.

 • Överför alla anpassade domännamn.
 • Överför äganderätten till alla sociala medier-konton.
 • Överför äganderätt och inloggningsinformation för alla installerade appar.

  • Ta bort alla dina personuppgifter, inklusive kontaktinformation kreditkort, från apparna innan du överför dem.
 • Om du överför produktbilder kan du använda tjänster som Google Drive, Dropbox eller WeTransfer för att leverera dem till köparen.

 • Om du också överför fysiskt lager, se till att du ger köparen ett spårningsnummer när den är i posten.

Det enda du inte behöver överföra till köparen är själva Shopify-kontot. Istället ger du bara personaltillstånd till din köpare. Shopifys kontoteam kommer att göra dem till ny ägare inom tre arbetsdagar efter det att Escrow-transaktionen slutförs.

Exchange kommer att ta hand om att ta bort din betalningsinformation och överlämna ditt Shopify-konto till köparen.

Slutför alla pågående ordrar

När du säljer ett företag via Exchange är det viktigt att du slutför distributionen av dina kunders ordrar innan du överför företaget till köparen. Du ansvarar för alla ordrar som gjordes under tiden du var företagets ägare. Det innebär att du ansvarar för alla öppna chargebacks på ordrar som behandlades under tiden du var ägare. Det är viktigt att distribuera ordrar och att se till att kunderna får information om ordrar. Det kan vara bra att hålla kontakten med köparen efter att transaktionen är slutförd om du skulle behöva skicka in bevis för eventuella chargebacks som inträffar. För att skydda dig själv bör du se till att alla kunder är nöjda innan den nya ägaren tar över. Vi rekommenderar att du delar spårningsnummer med din köpare så att de kan följa respektive ordrar efter ägaröverföringen.

Klicka på fliken Ordrar i din Shopify-admin för att kontrollera om det finns öppna ordrar. Väl där kan du enkelt filtrera för att endast visa öppna ordrar. Distribuera dessa ordrar och skicka kunderna spårningsinformation för att säkerställa att butiken överlämnas utan problem till din köpare. Du bör övervaka ordrar tills äganderätten helt har överförts till köparen.

Shopify har också en guide för att slutföra ordrar om du vill veta mer.

Överföring av din domän

Du kan göra det från din Shopify-admin om du har köpt din domän via Shopify och skulle vilja överföra äganderätten av domännamnet till din köpare.

Följ dessa steg för att överföra din Shopify-domän till din köpare:

 1. Klicka på Inställningar > Domäner.
 2. Klicka på Hantera bredvid domänen som du vill överföra.
 3. Klicka på Redigera registratorinformation.
 4. Ändra informationen till köparens namn och kontaktinformation.

När äganderätten har överförts till din köpare kommer alla faktureringsavgifter för domänen att debiteras köparen när de blir den nya butiksägaren. Om du köpte din domän via en tredjepartsvärd såsom GoDaddy eller NameCheap ska du kontakta domänvärden för information om hur du överför äganderätten av domännamnet till din köpare.

Överför konton på sociala medier

Sociala medier som är associerade med ett företag anges ofta som tillgångar. Du kan överföra Facebook och Instagram till din köpare.

Facebook

Innan du kan överföra äganderätten till din Facebooksida måste din köpare ha ett Facebook-konto och måste antingen gilla företagssidan eller vara din Facebook-vän. Du kan sedan göra din köpare till admin på Facebook-sidan.

Steg:

 1. Besök Facebook-sidan från ditt Facebook-konto.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Sidroller.
 4. Lägg till köparens namn och lägg till personen som admin i avsnittet Tilldela en ny sidroll.

När din köpare är en admin för sidan kan du välja att ta bort dig själv som admin från avsnittet Befintliga sidroller.

Instagram

Om ni har kommit överens om att även överföra ditt företags Instagramkonto i försäljningen är du skyldig att överlåta äganderätten till kontot under överföringsprocessen.

Steg:

 1. Öppna Instagram-appen på din mobila enhet och gå till Inställningar.
 2. Inaktivera tvåfaktorsautentisering om det är aktiverat. Du kan göra detta genom att klicka på länken  Tvåfaktorsautentisering under Inställningar > Sekretess och säkerhet.
 3. Klicka på Länkade konton i Inställningar. Se till att din köpare har tillgång till alla de konton du planerar att överföra och som listas här (som en företagssida på Facebook eller ett Twitter-konto). Om det finns några länkade konton som du inte överför till din köpare måste du ta bort dem här.
 4. Tryck på Betalningar i Inställningar och ta sen bort alla kreditkort eller PIN:s som finns i filen.
 5. Gå till Redigera profil > Privat information för att se kontaktinformationen i filen.
 6. Ta bort telefonnumret och redigera e-postadressen för att matcha köparens e-postadress.
 7. Tryck på Klar.  Om Instagram skickar ett e-postmeddelande som ber dig att bekräfta ändringen av profilinformationen måste du vidarebefordra det här e-postmeddelandet till köparen så att köparen kan bekräfta det själv.

De flesta andra sociala medier-konton kräver att du ändrar inloggningsinformationen för din köpare.

Koppla bort försäljningskanaler som är kopplade till dina sociala konton

Ta bort dina sociala försäljningskanaler, såsom Facebook och Pinterest. Det innebär att din köpare måste godkänna reglerna och villkoren för försäljningskanalerna om köparen bestämmer sig för att installera dem efter övertagande av företaget.

Klicka på ikonen + intill Försäljningskanaler i huvudmenyn på ditt Shopify-administratörskonto för att ta bort försäljningskanaler.

Klicka sedan på länken Hantera försäljningskanaler längst ned i popup-fönstret. Därifrån kan du radera eventuella försäljningskanaler som är kopplade till dina sociala konton.

Exportera försäljningsrapporter

Det är bra om du ser till att du har säkerhetskopierat dina försäljningsuppgifter eftersom dessa kan behövas i skattehänseende.

Du kan göra det via fliken Analysverktyg på ditt Shopify-administratörskonto. Du bör exportera allt du vill lagra eftersom du inte längre kommer att ha åtkomst till dessa rapporter när köparen görs till den nya ägaren.

Exportera skatteformulär

Om ditt företag har utfärdat skatteblanketter, se till att exportera dem från sidan betalningar i din Shopify admin. Efter överföringen kommer du inte längre att ha åtkomst till dessa formulär.

Om du har uppfyllt kraven för en 1099K för det senaste skatteåret kommer du att vilja hålla kontakten med köparen så att de kan skicka dig 1099K när den är tillgänglig. Du kan också kontakta Shopify-support, som kan ansluta dig till rätt team hos Shopify för att ordna leveranser av dina 1099K.

Koppla bort fraktkonto

Om du har anslutna konton hos budfirmor såsom FedEx eller USPS ska du radera dessa. 

Ge din köpare "Personalbehörighet" till företaget

Slutligen, ge personalbehörighet till din köpare. Shopifys kontoteam ändrar köparens personal till ny butiksägare inom 3 arbetsdagar efter det att Escrow-transaktionen slutförts.

När du har förberett ditt företag för att överföras kan du slutföra fasen för överföring av tillgångar i appen Exchange Marketplace. Genom att markera att alla tillgångar har överförts kommer köparen att bli underrättad om att påbörja sin inspektionsperiod.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis