Konsumentskydd

Använd den här sidan för att lära dig om några konsumentskyddslagar som kan gälla för ditt företag. Konsumentskyddslagar främjar konsumenters rättigheter och allmän säkerhet och de varierar beroende på region.

Du kan få ditt företag att växa och nå nya kunder genom att sälja dina produkter i flera jurisdiktioner. För att säkerställa oavbruten användning av din Shopify-butik ska du se till att du följer konsumentskyddslagar i alla jurisdiktioner där du bedriver verksamhet.

Kontaktinformation

Du måste ange aktuell och korrekt kontaktinformation i din webbutik. Denna information innefattar:

  • ditt företagsnamn
  • en e-postadress där kunder kan kontakta dig med eventuella frågor, klagomål eller anspråk
  • den fysiska adressen för ditt företag

Din kontaktinformation måste vara offentlig och lätt att komma åt.

Återbetalningspolicy

I din webbutik måste du tillhandahålla aktuell, korrekt, offentlig och lättillgänglig information om din återbetalningspolicy.

Läs mer om att lägga till butikspolicyer, till exempel butikspolicyer för återbetalning, sekretess, användarvillkor, leverans eller juridik, i din webbutik.

Orderdistribution och leverans

I din webbutik måste du lägga till information om orderdistribution, leverans och andra relevanta överväganden, till exempel beräknade leveranstider. Innan din kund slutför ett köp bör det tydligt framgå för dem hur lång tid det kommer ta för deras order att anlända.

Om det sker en förändring eller fördröjning i en kunds order måste du meddela dina kunder denna information.

Påståenden om produktprestanda

Det du påstår om din produkt måste vara sant och stödjas av bevisdokumentation. Inom viss jurisdiktion kan lagen också kräva ett riktigt test för att verifiera påståenden.

Läs mer om Shopifys policy för godtagbar användning.

Återkallande av produkt

Du är skyldig att övervaka produktåterkallanden i alla jurisdiktioner där du bedriver verksamhet.

Om en produkt som du säljer eller har sålt tidigare återkallas måste du omedelbart ta bort produkter som återkallats från din webbutik.

Om det krävs enligt lag kan du behöva meddela kunder som köpte en återkallad produkt och ge dem råd om kommande steg.

Resurser för konsumentskydd

Du kan hitta specifik information online om en jurisdiktions riktlinjer för kundmedvetenhet, till exempel:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis