Cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis

När du säljer cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis genom Shopify måste du följa de lagar och förordningar som gäller för ditt företag. Dessa lagar och förordningar varierar beroende på i vilken region din butik är belägen och i vilken region du säljer.

Cannabis är en typ av växt i växtarten cannabis sativa som producerar ett stort utbud av cannabinoider. Cannabis producerar inte höga nivåer av tetrahydrocannabinol (THC), men kan producera höga koncentrationer av cannabidiol (CBD).

Cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis är starkt reglerade och dessa regler varierar beroende på region. Om du befinner dig och säljer cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis i en jurisdiktion där försäljning av dessa produkter är tillåten, stöder Shopify i allmänhet försäljningen.

Lagar och förordningar gällande försäljning av cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis i USA

Om du är en amerikansk handlare och du vill sälja cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis som innehåller CBD, måste du granska och skicka in Intyget för försäljning av cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis.

Genom att fylla i intyget bekräftar du att du förstår kraven för att sälja cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis på Shopify och att du efterlever dessa krav. Det är ditt ansvar att fortsättningsvis uppfylla alla krav i intyget. Om du bryter mot villkoren för intyget som du godkände riskerar du att Shopify vidtar åtgärder.

Lagar i USA kring cannabisprodukter och produkter framtagna av cannabis utvecklas, så du bör rådgöra med ett juridiskt ombud innan du säljer dessa produkter på Shopify. Shopify kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning gällande vad och var du kan sälja.

Innan du säljer cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis på Shopify bör du granska och övervaka federala, statliga och lokala lagar. Du bör även övervaka uppdateringar från myndigheten för livsmedel och läkemedel (Food and Drug Administration, FDA).

FDA-resurser

Du kan hitta specifik information online gällande FDAs aktuella ståndpunkt om kosttillskott, livsmedel och kosmetika som innehåller cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis, såsom CBD.

Exempel från intyg

I intyget måste du, bland annat, intyga och bekräfta att:

  • ingen av dina cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis marknadsförs som att den innehar en medicinsk eller terapeutisk fördel, såvida inte sådana påståenden har godkänts av FDA.
  • dina produkter inte innehåller mer än 0,3 % THC, oavsett föreningstyp, såsom delta-8, delta-9 och delta-10.
  • dina produkter uppfyller alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, inklusive lagarna i dina kunders jurisdiktioner.

Lagar och förordningar gällande försäljning av cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis i Kanada

I Kanada klassas de flesta produkter framtagna från cannabis som cannabis. För att sälja cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis i Kanada måste du:

  • ha tillstånd att sälja cannabis, antingen på federal eller provinsiell nivå.
  • uppfylla alla krav som anges i relevant lagstiftning.
  • använda Shopify Plus.

Lagar och förordningar gällande försäljning av cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis internationellt

Du kan sälja cannabisprodukter eller produkter framtagna från cannabis om det är lagligt och du uppfyller alla marknadsföringslagar i din jurisdiktion och dina kunders jurisdiktion.

Produkterna du säljer får inte innehålla mer än 0,2 % THC, oavsett föreningstyp, såsom delta-8, delta-9 och delta-10.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis