California Consumer Privacy Act (CCPA)

California Consumer Integrity Act (CCPA) är en kalifornisk lag som antogs i juni 2018. CCPA ger invånarna i Kalifornien mer kontroll över sina personuppgifter. Om din webbplats är tillgänglig för invånare i Kalifornien eller om du är delaktig i försäljning av personuppgifter från personer bosatta i Kalifornien gäller denna lag troligtvis för dig. Följande avsnitt finns tillgängliga för att hjälpa dig att förstå dina skyldigheter enligt CCPA och för att du ska kunna förbereda dig. Shopify kan inte ge dig juridisk rådgivning, så om du har ytterligare frågor ska du vända dig till en lokal jurist eller expert på sekretessfrågor.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis