Jämförelse mellan CCPA och GDPR

CCPA liknar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018, eftersom de både ger kunderna rättigheter kring sina uppgifter och definierar ansvarsområden. GDPR medför dock ytterligare skyldigheter, såsom kravet att säkerställa att personuppgifter skyddas när det korsar gränser, och ålägger företag att följa vissa regler om uppsägning av individer och tillsynsmyndigheter när ett intrång sker. Du kan hitta mer information om vad Shopify gjorde för att förbereda sig för GDPR i Shopifys GDPR-vitbok.

Mycket av arbetet med att förbereda sig inför GDPR gäller även för CCPA, men att följa GDPR betyder inte att du följer CCPA. GDPR gäller för Europeiska medborgare, men CCPA gäller för invånare i Kalifornien. GDPR gäller personuppgifter för registrerade, men CCPA gäller personuppgifter för konsumenter och hushåll. GDPR ställer krav på överföring av uppgifter över gränser medan CCPA begränsar försäljning av uppgifter. Dessutom har GDPR och CCPA olika krav på med hur intrång meddelas och olika straff för bristande efterlevnad.

Ladda ner Shopifys CCPA-vitbok(på engelska) för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis