Hur CCPA påverkar dig

Följande avsnitt beskriver hur CCPA kan påverka dig och hur du driver din Shopify-butik:

Transparenskrav

Du bör ha en sekretesspolicy som är tillgänglig på din webbplats som anger företagets namn och dina kontaktuppgifter. I CCPA krävs också att din integritetspolicy innehåller följande information:

 • De kategorier av personuppgifter som samlas in och för vilka ändamål de kommer att användas.
 • De kategorier av personuppgifter som du delar för företagsändamål.
 • En beskrivning av Kaliforniens invånares rättigheter med CCPA.
 • Metoder genom vilka kunder kan skicka förfrågningar om registrerades rättigheter.
 • En lista över personuppgifter eller kategorier av personuppgifter som företaget säljer eller ett meddelande om att företaget inte säljer personuppgifter.

Shopify har en integritetspolicygenerator som kommer att generera en mall för integritetspolicy för dig. Du kan även komma åt den från din Shopify-admin genom att gå till Inställningar > Policyer > Integritetspolicy > Skapa från mall.

Avanmäla sig från försäljning

Sedan den 1 januari 2020, har invånare bosatta i Kalifornien följande rättigheter om du säljer konsumenters personuppgifter:

 • begära en lista vilka kategorier av deras personuppgifter som du har sålt,
 • begära en lista över köpare av dessa personuppgifter, efter kategori av personuppgifter under de senaste tolv månaderna och
 • avanmäla sig från försäljning av deras personuppgifter framöver.

För att göra det möjligt för kunder att avanmäla sig bör du ha en länk på varje sida i din webbutik märkt Do not sell my personal information. Den här länken kan leda till en sida som beskriver rättigheter för invånare i Kalifornien och hur de kontaktar dig för att avanmäla sig. Som beskrivs ovan anser Shopify inte att du ska sälja personuppgifter till Shopify, så försäljningen i sig och valet kring försäljning sker utanför Shopify. Det ska vara enkelt för kunderna att kontakta dig för att skicka in sina förfrågningar.

Om en kund avanmäler sig från försäljning av sina personuppgifter måste du göra följande:

 • Sluta sälja uppgifter om dem.
 • Håll reda på datum för förfrågan och de steg som du tog för att verifiera kundens identitet.
 • Vänta 12 månader innan du begär att de ska anmäla sig igen.
 • Neka dem inte tjänsten eller ge dem en sämre produkt.

Individuella rättigheter

CCPA ger kunder i Kalifornien rätt att begära att du raderar deras personuppgifter och att du ger dem en kopia av personuppgifterna. Shopify har inbyggda funktioner som gör det möjligt för dig att göra detta. Om du vill ha mer information om den här funktionen, se Bearbeta uppgiftsförfrågningar om CCPA.

Se till att dina kunder kan kontakta dig för att höra sig för om deras personuppgifter. Med CCPA kan du behöva låta invånare i Kalifornien kunna kontakta dig genom ett avgiftsfritt telefonnummer eller genom ett av följande: post, e-post eller andra kundvänliga metoder för att kontakta ett företag (t.ex. en detaljhandelsplats eller en onlineportal som ditt företag kan ha för kunder). Var noga med att ha med dessa kontaktmetoder i din integritetspolicy eller på din webbplats.

Om du vill göra en CCPA-avanmälningssida i din butik navigerar du till Webbshop > Sidor > Lägg till sida. Sidan ska ha information om dina kunders rättigheter under CCPA, hur kunden kan kontakta dig och en länk till din integritetspolicy.

Du kan lägga till sidtiteln i din butiksnavigering.

Du kan även lägga till ett kontaktformulär på sidan.

Läs mer om hur du slutför åtkomst och förfrågningar om radering.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis