Försäljning av personuppgifter

I CCPA finns en bred definition av "försäljning" så att den även omfattar ett informationsutbyte avseende antingen pengar eller annan värdefull ersättning. Shopify anser inte att du säljer dina kunders personuppgifter till Shopify när du använder Shopifys tjänster för att driva din butik. Shopify är en tjänsteleverantör och använder endast informationen för att tillhandahålla sina tjänster (se avsnitt 2.2.1 i vårt tillägg för databehandling). CCPA tydlig på punkten att avslöjanden till tjänsteleverantörer inte är försäljning.

Fundera över om du använder andra leverantörer eller appar och om din överföring av personuppgifter för invånare i Kalifornien definieras som försäljning i CCPA.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis