Tröskelvärden för CCPA

Alla Shopifys handlare och partners omfattas inte av CCPA. CCPA gäller endast företag som samlar in personuppgifter om kunder personer bosatta i Kalifornien och som uppfyller ett av följande villkor:

  • Företaget har en bruttointäkt på mer än 2 000 000 USD.
  • Företaget köper, säljer, mottar i kommersiellt syfte eller delar i kommersiellt syfte personuppgifter om 50 000 eller fler kaliforniska konsumenter, hushåll eller enheter i kommersiellt syfte.
  • Företaget får 50 % eller mer av sina årliga intäkter från att sälja personuppgifter från personer bosatta i Kalifornien.

Företagen omfattas inte av lagen om de inte har en fysisk närvaro i Kalifornien och deras kommersiella verksamhet sker helt utanför Kalifornien. Om du använder Shopify för att driva din webbutik gäller inte detta undantag för dig.

Vissa krav, såsom skyldigheten att erbjuda avanmälan från försäljning av personuppgifter, gäller endast om du säljer personuppgifter från kunder i Kalifornien. Se avsnittet om Försäljning av personuppgifter och Avanmälan från försäljning för mer information.

Vi kan inte ge dig juridisk rådgivning om vilka lagar som kan gälla för ditt företag, men du kan få svar på denna fråga själv genom att se till villkoren högst upp på denna sida och genom att rådfråga juridisk expertis.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis