Tröskelvärden för CCPA

Alla Shopifys handlare och partners omfattas inte av CCPA. CCPA gäller endast företag som samlar in personuppgifter om kunder personer bosatta i Kalifornien och som uppfyller ett av följande villkor:

  • Företaget har en bruttointäkt på mer än 2 000 000 USD.
  • Företaget köper, säljer, mottar i kommersiellt syfte eller delar i kommersiellt syfte personuppgifter om 50 000 eller fler kaliforniska konsumenter, hushåll eller enheter i kommersiellt syfte.
  • Företaget får 50 % eller mer av sina årliga intäkter från att sälja personuppgifter från personer bosatta i Kalifornien.

Företagen omfattas inte av lagen om de inte har en fysisk närvaro i Kalifornien och deras kommersiella verksamhet sker helt utanför Kalifornien.

Vissa krav, såsom skyldigheten att erbjuda avanmälan från försäljning av personuppgifter, gäller endast om du säljer personuppgifter från kunder i Kalifornien. Se avsnittet om Försäljning av personuppgifter och Avanmälan från försäljning för mer information.

Ladda ner Shopifys CCPA-vitbok (på engelska) för att hitta uppgifter om huruvida ditt företag uppfyller dessa tröskelvärden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis