General Data Protection regulation (GDPR)

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj, 2018. GDPR innebär nya skyldigheter och ansvar för registeransvariga och dataprocessorer.

Som handlare är du i allmänhet registeransvarig för dina kunders uppgifter. Det innebär att du samlar in dina kunders uppgifter och väljer hur de ska hanteras. Dessutom kan GDPR tillämpas för ditt företag om du tillgängliggöra varor och tjänster i Europa även om ditt företag inte befinner sig i Europa.

Shopify följer dina instruktioner om hur du som processor hanterar dina kunders data. Se Databehandlingstillägget för information om Shopifys skyldigheter som dataprocessor för dina kunddata.

Shopify strävar efter att skydda dina kunders personuppgifter såväl som dina egna, och förstår att det är viktigt för dig att bevara dina kunders förtroende och förtroende. Shopify har utformat sin plattform för att låta handlare verka var som helst i världen. Funktioner i GDPR är inbyggda i Shopifys plattform, inklusive funktioner som gör att du kan erbjuda dina kunder transparens i och kontroll över deras personuppgifter, samt tekniska åtgärder för att säkerställa att dina kunders personuppgifter skyddas som den korsar kanter. Shopify strävar efter att göra det enkelt för dig att använda vår plattform på ett sätt som är förenligt med integritets-och dataskyddslagar såsom GDPR.

Samtidigt som Shopify gör vad det kan för att möjliggöra för din framgång finns det även steg som du behöver ta själv, och slutligen är det varje handlares individuella ansvar att uppfylla kraven i GDPR. Kontakta en advokat som har kunskap om dataskyddslagar om du har specifika juridiska frågor om dina skyldigheter enligt GDPR.

Närliggande ämnen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis