General Data Protection regulation (GDPR)

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj, 2018. GDPR innebär nya skyldigheter och ansvar för registeransvariga och dataprocessorer.

Som handlare är du i allmänhet registeransvarig för dina kunders uppgifter. Det innebär att du samlar in dina kunders uppgifter och väljer hur de ska hanteras. Dessutom kan GDPR tillämpas för ditt företag om du tillgängliggöra varor och tjänster i Europa även om ditt företag inte befinner sig i Europa.

Shopify följer dina anvisningar om hur du hanterar uppgifterna, eftersom de är en processor för dina kunders uppgifter. För mer information om rollerna som datakontrollant och processor, se Shopifys vitbok om GDPR (på engelska). Om du vill ha information om Shopifys skyldigheter som dataprocessor för dina kunduppgifter, se databehandlingstillägget.

Shopify strävar efter att skydda dina kunders personuppgifter såväl som dina egna, och förstår att det är viktigt för dig att bevara dina kunders förtroende och förtroende. Shopify har utformat sin plattform för att låta handlare verka var som helst i världen. Funktioner i GDPR är inbyggda i Shopifys plattform, inklusive funktioner som gör att du kan erbjuda dina kunder transparens i och kontroll över deras personuppgifter, samt tekniska åtgärder för att säkerställa att dina kunders personuppgifter skyddas som den korsar kanter. Shopify strävar efter att göra det enkelt för dig att använda vår plattform på ett sätt som är förenligt med integritets-och dataskyddslagar såsom GDPR.

Medan Shopify gör vad det kan för att göra dig framgångsrik, finns det också steg som du behöver ta själv, och slutligen är det varje handlares individuella ansvar att uppfylla kraven i GDPR. Kontakta en lokal advokat som är bekant med dataskyddslagar om du har specifika juridiska frågor om dina skyldigheter enligt GDPR.

Ladda ner Shopifys vitbok om GDPR

Om du vill ha mer information om hur Shopify följer GDPR, och se till att du kommer att vara i stånd att följa din användning av Shopify, laddar du ner Shopifys faktablad om faktablad (på engelska).

Närliggande ämnen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis