Översikt över GDPR

GDPR är Europeiska unionens nya datasekretesslag. GDPR kräver att företag vidtar åtgärder för att ge individer större insyn i och bättre kontroll över hur deras personuppgifter används. Det förutsätter också att företagen hanterar datan säkert och ansvarsfullt.

När träder GDPR i kraft?

GDPR trädde i kraft den 25 maj, 2018.

Kräver GDPR att Europeiska personuppgifter lagras i Europa?

GDPR kräver inte att personuppgifter lagras i Europa. GDPR kräver endast att personuppgifter om Europeiska boendes personuppgifter ska skyddas på ett adekvat sätt om de transporteras utanför Europa.

Shopify skyddar personuppgifter enligt kraven i GDPR när sådana överförs till USA och Kanada och lagras där. Se Shopify's GDPR whitepaper (på engelska) för mer information om hur personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tas in och behandlas av Shopify enligt GDPR-standarder och säkerhetsmetoder för informationssäkerhet.

Ladda ner Shopifys vitbok om GDPR

Om du vill ha mer information om hur Shopify följer GDPR, och se till att du kommer att vara i stånd att följa din användning av Shopify, laddar du ner dokumentet Shopify's GDPR whitepaper (på engelska).

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis