Översikt över GDPR

GDPR (allmänna dataskyddsförordningen) är Europeiska unionens nya datasekretesslag. GDPR kräver att företag vidtar åtgärder för att ge individer större synlighet och bättre kontroll över hur deras personuppgifter används. Det förutsätter också att företagen hanterar dessa data säkert och ansvarsfullt.

Kräver GDPR att Europeiska personuppgifter lagras i Europa?

GDPR kräver inte att personuppgifter lagras i Europa. GDPR kräver endast att personuppgifter om Europeiska boendes personuppgifter ska skyddas på ett adekvat sätt om de transporteras utanför Europa.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis