direktiv om integritet och elektronisk kommunikation

e-sekretessdirektivet är en uppsättning regler för dataskydd och sekretess i Europeiska unionen (EU). Direktivet är skilt från den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och innehåller ytterligare krav för europeiskt sekretesskydd. Den reglerar lagring och åtkomst till information på enheter, t.ex. cookies, e-postmarknadsföring och andra sekretessaspekter.

e-sekretessdirektivet kräver att en webbplats ber om användarens samtycke innan den lagrar cookies som inte är strikt nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktion i webbläsaren. Direktivet kräver även att användare får information om en cookies allmänna syfte innan de ombeds ge sitt samtycke. Detta gäller både första parts cookies som genereras av din webbplats och som vanligtvis används för analys, och tredje parts cookies som vanligtvis genereras av annonsörer och som används i marknadsföringssyfte. Både första och tredje parts cookies kan användas för analys och annonsering.

Om du är en Shopify-handlare som bedriver verksamhet i eller med kunder från EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som består av EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge), Storbritannien eller Schweiz, måste du be besökare på din webbplats om deras tillstånd att använda cookies som inte är strikt nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktion.Detta kan göras via en banner som laddas när en besökare kommer till din webbshop.Du kan installera Shopifys Banner-app för kundsekretess eller bläddra i Shopifys appbutik för sekretess-banners från tredje part.

Handlare måste välja mellan tre alternativ för hur Shopify använder cookies för att samla in och lagra dina besökares uppgifter: Samlas in innan samtycke, samlas delvis in innan samtycke och Samlas in efter samtycke.

Alternativ för datainsamling i webbshop
Alternativ Definition Inverkan
Insamlade före medgivande Data samlas in innan kunder ger sitt medgivande. Detta kanske inte uppfyller tillämpliga lagar om data- och integritetsskydd, men påverkar inte analyser eller annonskampanjer. Ingen påverkan på datainsamling i analys- eller marknadsföringssyfte.
Delvist insamlade före medgivande Insamling av analysdata begränsas till tiden för en användarsession, och insamling av marknadsföringsdata blockeras innan kunden har gett sitt medgivande. Det här alternativet kan påverka analys- och marknadsföringsdata, och insamling av analysdata kan begränsas.

När du väljer det här alternativet blir du ombedd att installera en app för integritetsbanner.

Insamlade efter samtycke (rekommenderas) Data samlas inte in förrän en kund har gett sitt samtycke. Detta kan krävas av tillämpliga lagar om data- och integritetsskydd, men kan påverka analyser och annonskampanjer. På grund av att användare kan välja att inte samtycka till datainsamling, kan det här alternativet påverka analys- och marknadsföringsdata. Det kan minska antalet sessioner. Andra mätvärden vars beräkning är beroende av korrekt antal sessioner, till exempel konverteringshastighet, kan också påverkas.

När du väljer det här alternativet blir du ombedd att installera en app för integritetsbanner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis