Cookies och kundspårning

Länder och regioner runt om i världen har infört regler som dikterar hur företag samlar in, hanterar och delar kundens data. Att samla in kunduppgifter, särskilt data om cookies och andra data relaterade till surfaktivitet, är viktigt för handlare som försöker förstå kundens beteende. Dessa uppgifter hjälper också handlare att annonsera till kunder på tredje parts marknadsföringsplattformar.

Shopify erbjuder en mängd appar, funktioner och utvecklarredskap för att hjälpa handlare att följa dessa regler och skapa förtroende hos kunderna.

Du kan installera den webbwebbapp för sekretessinställningar som skapats av Shopify, eller bläddra i Shopify App Store för banderoller från tredjeparts sekretessbanner.

När du fattar ett beslut om vad ditt företag behöver göra för att följa olika sekretessregler är det viktigt att du rådgör med din advokat.

Datadelning med annonsnätverk

För att förbättra dina marknadsföringskampanjer används dina kunduppgifter för att optimera och anpassa annonserna inriktade mot befintliga och potentiella kunder. Annonsnätverk kräver personuppgifter om dina kunder för att matcha samma kunder i deras nätverk.

Denna personliga information kan inkludera e-postadresser, telefonnummer, IP-adresser, namn, postadresser och spårningscookies från tredje part. Om någon av denna personliga information matchar användare i annonsnätverkets databas kan annonser inriktas mot dessa användare, eller så kan information användas för marknadsföringstillskrivning för att bestämma när en kampanj ska ta på sig en försäljning.

När du delar din kunds personliga information, se till att du gör det med en marknadsföringspartner som du litar på. Det är viktigt att berätta för dina kunder hur du delar data och för att bestämma vilken typ av data, eller hur mycket data, du vill spåra och dela. Se till att din integritetspolicy är uppdaterad för att tillhandahålla denna information till dina kunder.

Vissa partners eller kanaler, t. ex. Facebook, låter dig anpassa den typ och mängd av uppgifter du spårar och delar.

Spåra europeiska kunder och överensstämmelse med GDPR

Enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste europeiska kunder som besöker din webbutik ge samtycke innan de kan spåras. Det vanligaste sättet att spåra kunder till din webbutik är att använda webbläsarcookies. Dessa webbläsarcookies kallas för icke-väsentliga cookies och måste vara begränsade i användning tills samtycke ges av kunden.

Begränsa spårning för besökare från Europa

För att begränsa spårning av europeiska kunder som besöker din webbutik, vilket bestäms av deras IP-adress, kan du aktivera begränsa spårning för kunder i Europa i dina Shopify-butiksinställningar. När den här funktionen är aktiverad begränsar den Shopifys spårning av webbutikskunder och meddelar tredjepartsappar som du har installerat i din butik för att begränsa deras egna spårning.

Steg:

  1. I din Shopify-administratör klickar du på Webbshop.

  2. Klicka på Inställningar > Kundsekretess.

  3. Klicka på Begränsa spårning för kunder i Europa.

Varning! Om du begränsar icke-nödvändig cookie-spårning påverkas riktigheten i dina webbutiksanalyser, din marknadsföringstillskrivning och din förmåga att göra retargeting.

Så här begränsar Shopify spårning

Shopify begränsar kundspårning genom att nedgradera sina egna, icke-väsentliga cookies, som beskrivs i vår cookiepolicy, till sessionscookies. Sessionscookies raderas generellt när kunden stänger sin webbläsare. Om en kund samtycker till spårning uppgraderas icke-väsentliga cookies till permanenta cookies, som inte raderas när kunden stänger sin webbläsare.

Så här begränsar Shopify spårning från tredjepartsleverantörer

Eftersom Shopify inte kan kontrollera om en tredjepartsapp eller ett skript spårar en kund, ger vi tredje parter ett API som medger spårning som de kan integreras med. API:n som medger spårning meddelar den tredje parten om en kund har lämnat samtycke för att spåras. Om Begränsning av spårning för kunder i Europa inte är aktiverat, får en tredje part som använder API som medger spårning ett besked om att en europeisk kund kan spåras om inte samtycke uttryckligen återkallas.

Granska användarvillkor och integritetspolicyer för tredjepartsappar och skript som du arbetar med för att avgöra hur de respekterar kundens samtycke.

Få samtycke till kundspårning

Genom att inhämta kundens samtycke kan du spåra kunder i länder och regioner som kräver samtycke före spårning. Det vanligaste sättet att inhämta detta samtycke är genom banners för sekretess eller cookies. Dessa banners visas ofta längst ner på webbplatser och uppmanar användaren att acceptera icke-nödvändiga cookies för analys och marknadsföring.

Om du vill implementera din egen sekretessbanner, eller använda en tredjeparts cookie-banner måste du verifiera att bannern använder Shopifys API för spårningssamtycke för att läsa och hämta in kundens samtycke. Utan API för spårningssamtycke kommer Shopifys icke-nödvändiga cookies fortfarande vara begränsade, vilket påverkar analysverktygen och marknadsföringsprestanda i din webbutik.

Tredjeparts försäljning av uppgifter för kunder i Kalifornien och överensstämmelse med CCPA

Enligt California Consumer IntegritetAct (CCPA) bör kunder i Kalifornien kunna välja bort försäljning av sina uppgifter. Om du inte erbjuder dessa kunder en möjlighet att välja bort dem, bör de automatiskt undantas från försäljningen av sina uppgifter. Innan du bestämmer dig för om detta är något du borde göra, bör du granska tröskelvärdena för CCPA och prata med din advokat för att avgöra om ditt företag påverkas av denna förordning.

Begränsa tredjeparts försäljning av uppgifter om dina kunder i Kalifornien

För att begränsa tredjeparts försäljning av uppgifter om kunder i Kalifornien kan du aktivera Begränsa försäljningen av uppgifter om dina kunder i Kalifornien i dina Shopify-butiksinställningar. När den här funktionen är aktiverad informerar den tredje parten som använder API för samtycke att inte sälja uppgifter om dina kunder i Kalifornien om de är på väg att göra det.

Steg:

  1. I din Shopify-administratör klickar du på Webbshop.

  2. Klicka på Inställningar > Kundsekretess.

  3. Klicka på Begränsa tredjeparts försäljning av uppgifter om dina kunder i Kalifornien.

Observera att Shopify inte kan kontrollera hur uppgifter används av tredje parter utan bara kan informera dem om hur data ska hanteras, om du bestämmer dig för att dela din kunds uppgifter med tredje parter. Du bör granska integritetspolicyer för tredjepartsappar och skript som du arbetar med och rådgöra med din advokat.

Shopify säljer aldrig dina uppgifter enligt definition i CCPA. För mer information, se Shopifys position när det gäller försäljning av personlig information.

Att välja bort riktade annonser

Alla kan välja bort riktade annonser som körs av specifika tredjepartsleverantörer genom att besöka sidan Digital Advertising Alliances Opt-Out eller Network Advertising Initiatives Opt-Out.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis