Kundsekretessinställningar

Inställningarna för datainsamling från besökare på webbshoppen har ändrats baserat e-sekretessdirektivet.

Om du är en handlare som bedriver verksamhet i eller med kunder från EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket inkluderar alla EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge), Storbritannien eller Schweiz, måste du inhämta kundens samtycke innan du installerar cookies eller samlar in data från användaren. Cookies lagras på kundens dator eller mobila enhet, vilket innebär att din webbshop måste be kunderna om deras samtycke innan vi kan ladda analys-cookies.

Kundsekretessinställningar i Europa

Handlare i eller som säljer till kunder från EU, EES, Storbritannien eller Schweiz kan välja mellan tre alternativ för hur Shopify använder cookies för att samla in och lagra dina besökares uppgifter: Samlas in innan samtycke, samlas delvis in innan samtycke och Samlas in efter samtycke.

Alternativ för datainsamling i webbshop
Alternativ Definition Inverkan
Insamlade före medgivande Data samlas in innan kunder ger sitt medgivande. Detta kanske inte uppfyller tillämpliga lagar om data- och integritetsskydd, men påverkar inte analyser eller annonskampanjer. Ingen påverkan på datainsamling i analys- eller marknadsföringssyfte.
Delvist insamlade före medgivande Insamling av analysdata begränsas till tiden för en användarsession, och insamling av marknadsföringsdata blockeras innan kunden har gett sitt medgivande. Det här alternativet kan påverka analys- och marknadsföringsdata, och insamling av analysdata kan begränsas.

När du väljer det här alternativet blir du ombedd att installera en app för integritetsbanner.

Insamlade efter samtycke (rekommenderas) Data samlas inte in förrän en kund har gett sitt samtycke. Detta kan krävas av tillämpliga lagar om data- och integritetsskydd, men kan påverka analyser och annonskampanjer. På grund av att användare kan välja att inte samtycka till datainsamling, kan det här alternativet påverka analys- och marknadsföringsdata. Det kan minska antalet sessioner. Andra mätvärden vars beräkning är beroende av korrekt antal sessioner, till exempel konverteringshastighet, kan också påverkas.

När du väljer det här alternativet blir du ombedd att installera en app för integritetsbanner.

Steg:

  1. Klicka på Webbshop och sedan på Inställningar i din Shopify-admin. Bläddra ned till avsnittet Kundintegritet.

  2. Välj nivån för begränsningar för kunder i Europa: samlas in innan samtycke, samlas delvis in innan samtycke eller samlas in efter samtycke. När du väljer att delvis samla in innan samtycke eller att samla in efter samtycke blir du ombedd att installera en app för integritetsbanner. Mer information om kundintegritet, cookies och begränsningsnivåer finns i dokumentationen för e-sekretessdirektivet.

Kundsekretessinställningar i Kalifornien

I enlighet med California Consumer Privacy Act (CCPA) har kunder i Kalifornien rätt att välja bort försäljning av sina personuppgifter. Du kan begränsa datainsamling för kunder i Kalifornien genom avsnittet Kundintegritet i din Shopify-admin. Du blir då ombedd att installera kundintegritetsappen för CCPA-efterlevnad.

Steg:

  1. Klicka på Webbshop och sedan på Inställningar i din Shopify-admin. Bläddra ned till avsnittet Kundintegritet.
  2. Begränsa datainsamling för kunder i Kalifornien genom att klicka på Aktivera.
  3. Klicka på knappen Installera app för att ladda ned och installera Shopifys app för kundintegritet.

Customer Privacy-app

Med Shopifys Customer Privacy-app kan du hämta in medgivande för datainsamling från webbshopsbesökare för att efterfölja förordningar såsom California Consumer Privacy Act (CCPA) eller Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan använda Customer Privacy-appen för att få hjälp att utföra följande uppgifter:

  • Bygg upp förtroende hos kunderna genom att lägga till en banner som låter besökare välja om de vill godkänna cookies eller inte.
  • Använd mallar som har sekretesskrav för olika regioner förifyllda.
  • Välj och redigera enkelt det sekretessmeddelande som du vill ska publiceras i ditt skyltfönster.

Appen för kundsekretess är en gratis app som du kan lägga till från Shopifys appbutik. Du kan även använda en godkänd tredje parts banner-app för sekretess som återfinns i Shopifys appbutik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis