Amerikanska delstatliga integritetslagar

Delstater vidtar åtgärder för att hantera kundsekretess. År 2018 beslutade Kalifornien om California Consumer Privacy Act (CCPA), som trädde i kraft 2020. Den lagen ändrades senare genom California Privacy Rights Act ("CPRA") den 1 januari 2023. Sedan dess har fyra andra delstater (Virginia, Colorado, Connecticut och Utah) antagit lagar om omnibuskundsekretess, som träder i kraft under 2023, och andra överväger liknande lagar. Vi hänvisar kollektivt till dessa lagar som "Delstatssekretesslagar." Dessa lagar ger invånare i respektive delstater mer kontroll över sina personuppgifter. Om din webbplats är tillgänglig för invånare i dessa stater eller om du deltar i insamling, behandling, försäljning eller delning av deras personuppgifter, kan dessa lagar gälla dig.

Följande avsnitt är tillgängliga för att hjälpa dig att förstå dina skyldigheter enligt delstatssekretesslagstiftningen och för att hjälpa dig att förbereda dig. Detta är endast information och Shopify kan inte ge dig juridisk rådgivning, så om du har ytterligare frågor, rådgör med juridiska rådgivare.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis