Jämförande av delstatssekretesslagar och GDPR

Delstatssekretesslagstiftningen har vissa likheter med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR), som trädde i kraft i maj 2018, och Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning (UK GDPR), som behölls som inhemsk lagstiftning i Storbritannien efter Brexit (gemensamt kallat "GDPR"). Båda ger rättigheter till konsumenter avseende personuppgifter och definierar ansvarsområden. Dessa rättigheters karaktär varierar dock, och GDPR inför också olika skyldigheter, till exempel kravet på att säkerställa att personuppgifter skyddas när de korsar gränser, och att företag måste följa vissa regler avseende meddelande till individer och lagstiftare när en dataläcka sker.

Mycket av arbetet med att förbereda dig för GDPR gäller för delstatens sekretesslagar, men att följa GDPR innebär inte att du efterlever delstatens sekretesslagar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis