Tidslinje för delstatssekretesslagstiftning

CCPA har varit i kraft sedan januari 2020. I januari 2023 träder CPRA-förändringarna till CCPA och Virginias lag i kraft. Lagarna i Colorado och Connecticut träder i kraft den 1 juli 2023. Lagen i Utah träder i kraft i slutet av 2023.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis